Smartere omstilling for oljesektoren

Varig lave priser, økende oljeetterspørselen over hele verden. Oljeselskapene må redusere produksjonskonstander for å opprettholde konkurranseevnen.

Oljeprisen har stupt i løpet av bare noen måneder. Sommeren 2014 kostet et fat (159 liter) av «det sorte gullet» over 100 dollar. I januar 2016 kostet det samme fatet mindre enn 40 dollar.

 

Hva skjedde? I hovedsak to ting: mer olje på markedet og lavere etterspørsel. Det var ikke første gangen oljeprisen tok et svalestup, de har alltid vært flyktige.

 

– Problemet er at prisen det siste tiåret har svingt mer enn noen gang før, forklarer Lisa Davis som er globalt ansvarlig for olje og gass.

 

Den lave oljeprisen er både en utfordring og en mulighet for industrien. Sterke oljeselskaper som drives vel kan komme styrket ut når prisene stiger igjen. Selv om tilgjengeligheten av oljefelt og utstyr er viktig for selskapene, gir en nedgangsperiode god anledning til å fokusere på kostnadsbesparelse. Det betyr ofte ny bruk av teknologi og forbedring av prosesser.

Få inspirasjon direkte til deg

Ønsker du å holde deg oppdatert på kommende webinarer, arrangementer og produkter tilpasset dine interesser? 

Den «enkle» oljen er tatt

Å senke produksjonskostnadene er ikke bare et akutt behov for industrien. Det er også en langsiktig trend. Mesteparten av den «enkle» oljen har allerede blitt utvinnet, olje som kan produseres billig fordi den er på land, nær overflaten eller beleilig spruter ut fra jorden under høyt trykk. I fremtiden må oljen utvinnes fra reservoarer langt under jorden eller offshore. Gass må transporteres fra fjerne områder med i rørledning eller som flytende gass (LNG) med tankere. Det er en langt mer vrien prosess for produksjonsingeniører.

 

Sett under ett, blir det vanskeligere å produsere olje og gass. Men det er gode nyheter også: Dette behøver ikke å gjøre olje og gass dyrere, så lenge produksjonsmetodene stadig forbedres. Tidligere har stadig mer utfordrende forhold drevet teknologisk innovasjon og mer effektive prosesser som gjør produksjonen mer kosteffektiv.

Allerede nå ser man flere trender:

  • I fremtiden vil oljefelt drives lenger, og utvinningsgraden økes ved å pumpe inn vann eller gass som CO2 for å øke trykket i reservoaret.
  • Nye metoder for utvinning, som fracking i steinformasjoner med olje eller gass vil sannsynligvis spre seg utenfor USA.
  • Utvinning av tungolje fra oljesand vil bli mer miljøvennlig og kreve mindre energi.
  • Det globale markedet for LNG vil fortsette den sterke veksten. Et resultat av dette er gass som i dag brennes av, i stedet vil kunne brukes og selges i fremtiden.
  • En dag kan visjonen om automatiske og vedlikeholdsfrie oljefelt på bunnen av havet, flere tusen meter under havoverflaten, bli virkelighet.

Samtidig blir alternativene til olje og gass stadig mer levedyktige. Elektriske biler kan bli normen i fremtiden, og fornybare energikilder som vindkraft blir mer økonomiske og kan delvis fase ut fossilt drivstoff. Ifølge British Petroleum (BP), er fire femtedeler av veksten i det verdensomspennende energiforbruket i utviklingsland. Men, selv disse landenes appetitt for energi kan dabbe av.

Oljefeltet vil helautomatiseres

Med mindre "enkel" olje tilgjengelig, samt stadig flere interessante, levedyktige alternativer til olje og gass, er veien fremover klar: Olje og gass-selskaper må redusere produksjonskostnadene. 

 

Enkelt sagt er løsningen at roboter i fremtiden vil åpne og lukke flere ventiler enn mennesker. Det vil oftere være maskiner, ikke mennesker, som avgjør når disse ventilene skal åpnes eller lukkes. Å fly arbeidere til platformer i helikopter kan være unntaket i fremtiden, ikke regelen.

Automatisk produksjonssystemer lager en konstant strøm av data. Måledata som kan utvinnes, samles i big data og omformes til smart data gjennom analyse. Det er smarte data som bidrar til å forstå produksjonsprosessen bedre.

 

For eksempel har visualiseringsprogrammer fra Siemens allerede nå gjort det mulig for brukere å omgi seg med en 3D-modell av en oljeplattform. Slike grundige virtuelle treningstimer hjelper teknisk personell med å forberede seg på vedlikeholdsoppdrag. Allerede nå sparer kunder penger på teknologien. Et mannskap på en plattform i Afrika trente på en virtuell modell mens deres fremtidige arbeidsplass fremdeles var under bygging. Virtuelle treningstimer reduserte behovet for trening på plattformen, og plattformen kunne tas i bruk to måneder tidligere enn planlagt.

 

En annen mulighet til å redusere kostnader byr seg, når mekaniske og elektriske drivverk blir lettere og mindre. Det er et resultat av plassmangelen på oljeplattformer og rørstasjoner. 

Leksen vi må lære

Kommer oljeprisen til å forbli lav i flere år? Det vet ingen, men det er en lekse vi lærte av olje- og gassindustrien: Selv om prisen på olje svinger vilt, er veksten i etterspørselen forbausende stabil.

 

Det har vært pristopper på over 140 dollar og bunnotering på under 20 dollar, men årlig har etterspørselen globalt vokst med én til to prosent.