Ti ting du bør vite om "Big Data"

Digitaliseringen av samfunnet påvirker livene våre på en rekke måter.

#1: 26 milliarder ting på nett

I 2020 anslår konsultentfirmet Gartner at hele 26 milliarder «ting» vil være sammenkoblet via nettet. I tillegg vil det være omtrent 7 milliarder PC-er, smarttelefoner og nettbrett. I 2013 ble ”Global Information Technology Report” lagt frem av konsulentbyrået Booz & Company.


I følge denne studien vil en dobling av et lands digitaliseringsgrad øke landets brutto nasjonalprodukt (BNP) med 7,5 prosent per innbygger.

#2: Enklere tilgang til store data

Trenden går retning av at stadig flere digitale apparater automatisk laster opp data selv. Dette vil bli som et nett er lagt over den fysiske verden, og som kobler sammen og prosesserer de store mengdene av data som genereres av smarte apparater og elektroniske sensorer. Dette vil åpne helt nye mønstre i samfunnet og vil gjøre alt fra energi til logistikk enklere å analysere. Dataene kan også brukes til automatisk optimalisering av drift og prosesser.

#3: Verdt 9 milliarder dollar

Tingenes internett har et enormt økonomisk potensial. Konsulentbyrået Gartner antar at de nye markedsmulighetene vil gi økte verdier for opp til 1,9 trillioner dollar innen 2020 — i et bredt felt av sektorer. International Data Corporation (IDC) har gjort antagelser om mulig markedsverdi på 8,9 trillioner dollar. Investeringer i dette markedet har derfor ikke latt vente på seg.

#4: Asia leder vei

Asiatiske land spiller en stor rolle i utviklingen av trådløs maskin-til-maskin-kommunikasjon. Mer enn 50 millioner forbindelser finnes allerede, og Kina alene står for 39 millioner av dem. Tall pr. 2015 viser at Kina investerer over 600 millioner euro i industri som jobber med ”tingenes internett”. Kinesiske myndigheter har blant annet investert i et nytt forskningsinstitutt som heter Chengdu Internet of Things Tehcnology Institute.

#5: Markedsoppdatert produksjon

Gartner antar at de som vil tjene mest på tingenes internett er industrien, helsesektoren og forsikringsbransjen. Produksjon av varer vil for eksempel få et presist overblikk over lager og forbruk av materiale og utstyr og vil bli i stand til å reagere raskt på endringer i markedet og i forbrukerpreferanser.

#6: Store muligheter for helse

Innen helsesektoren kan sensorer på klær, eller direkte på kroppen, oppfatte om eldre faller og tilkalle hjelp hvis de ikke kommer seg opp av egen hjelp. Små oppbevaringsbokser for medisiner kan legge merke til om medisinene blir tatt i tide, og kan sende SMS eller e-post for å minne eieren om at det er på tide å ta medisinen.

#7: Sparer store mengder energi

«Smarte hus» vil ha mange apparater som er tilkoblet tingenes internett, og som blir sentralt overvåket og kontrollert. Allerede i dag har Siemens et eget datasenter som overvåker og monitorer data fra hundrevis av ulike næringsbygg i hele Norden. Her kan byggene «lære» av hverandre slik at man får optimal styring av energi, belysning og ventilasjon noe som reduserer driftskostnadene. Markedet for smarte hus og tilhørende teknologi summerer seg til hele 4,1 milliard euro innen 2017 forteller konsulentbyrået Deloitte & Touche.

#8: Sanntidskontroll over strømnettet

Blant strøm- og nettselskaper tar man et stort skritt inn i digitaliseringsverden gjennom felles datasentraler som har kontroll over ditt strømforbruk i sanntid. Opprettelsen av Statnetts elhub som skal samle inn data fra nesten 3 millioner husstander i Norge er starten på digitaliseringen av strømnettet.

#9: Sømløs reise

Transportsektoren vil også kunne oppnå store gevinster gjennom digitalisering og utnyttelse av «Big Data». I Norge har vi allerede sett hvordan transportselskaper som Ruter utnytter digitale plattformer for både planlegging og betaling av reiser gjennom Ruters app. I fremtiden vil vi se utnyttelse av GPS-informasjon, transporttilbud og tolking av trafikksituasjoner i sanntid som gjør at vi kan sømløst reise fra A til B ved hjelp av flere ulike transporttilbud.

#10: Mangel på standarder

Et stort hinder for fremveksten av ”tingenes internett” er mangelen på tekniske standarder som kunne sikret at apparater fra alle produsenter kunne snakke med hverandre på samme måte. Utviklingen av et felles og sikkert system for trådløs overføring av informasjon er avgjørende for en videre vekst, og noe både industri og forskere må vie mye tid og krefter for å løse.

Få inspirasjon direkte til deg

Ønsker du å holde deg oppdatert på kommende webinarer, arrangementer og produkter tilpasset dine interesser?