Trafikkstyring av vei og tunnel 

Planlegging og bygging av veistrekninger krever pålitelige teknologiske løsninger og unik kompetanse mellom mange fagområder. Redundante styringssystemer sørger for trygg og effektiv trafikkflyt i tunnelene.

Strekningen Kristiansand vest - Mandal øst, er en sentral del av nye E39, og er et av Norges mest krevende veiprosjekter. Dette er en tungt trafikkert vei og krever sømløs trafikkavvikling for høyhastighetstrafikk hele året. Det stiller strenge krav til det automatiserte trafikksikkerhetssystemet. Løsningen for styring, regulering og overvåking av veiene er utviklet av Tratec Norcon med automasjonsteknologi fra Siemens.

Tratec Norcon

Tratec Norcon er et ledende teknologiselskap innen automasjon for industri, samferdsel, kommunalteknikk og offshore. De leverer tilpassede styre- og kontrollsystemer basert på PLS og SCADA. Siden 2004 har Tratec Norcon blitt valgt ut som Siemens Solution Partner for SCADA-systemet WinCC OA som er spesielt designet for applikasjoner av stor skala med mulighet for høy grad av tilpasset funksjonalitet.

Skulle det oppstå situasjoner som for eksempel brann, punkteringer, kollisjoner eller stopp i tunnelene vil dette bli registrert og rapport til et overordnet system hos Vegtrafikksentralen, slik at sikkerheten til enhver tid er ivaretatt.
Bent Ståle Johansen, Tratec Norcon

Forbedret kontroll og overvåking 

Vegtrafikksentralens løsninger har utviklet seg fra å være en kompleks samling av ulike systemer til én sentralisert løsning som baseres på WinCC OA. Denne endringen har redusert kompleksiteten av det å kontrollere, overvåke å håndtere nødsituasjoner som oppstår ved ulike trafikkforhold.

 

WinCC OA har forbedret den daglige driften samt opplæring av personellet som jobber hos vegtrafikksentralene. 

Programmeringsverktøy 

Programmeringsverktøyet – TIA Portal – gjør at systemet er enkelt og effektivt å konfigurere og programmere. Automasjonssystemet er integrert og kan enkelt justeres i forhold til størrelse og kompleksitet. 

Alltid operative systemer

For tunnelapplikasjoner skal det som regel være redundans på PLS nivå. Det vi si at systemet har en ekstra kontrollenhet – en «backup» PLS. Skulle hoved PLS feile eller miste signal vil «backup» PLS-en umiddelbart ta over kontrollen.

 

Dermed vil det redundante SIMATIC-systemet sørge for at det alltid er i drift. Overvåking av veier og tunneler stiller strenge krav til utstyr og trafikksystemer. Flere funksjoner anses som sikkerhetskritiske. 

 

Løsningen inkluderer redundante PLS-er fra SIMATIC S7-1500 R/H-serien. SIMATIC HMI Comfort paneler og inngangs- og utgangsmoduler fra ET 200SP-serien. Med de integrerte DALI-kortene kan lyset styres direkte uten å måtte benytte andre eksterne komponenter i tillegg.

Vil du vite mer om prosjektet? Ta kontakt med Julie Hallentvedt i Siemens.

Vegtrafikksentralen har ansvar for trafikksikkerheten langs veiene og er bemannet 24 timer I døgnet, 365 dager i året. Tidligere har vi fått trafikkinformasjon fra flere systemer. Vi får nå all informasjon fra et felles system – WinCC OA fra Siemens – som gjør det mye enklere å integrere informasjonen, overvåke og kontrollere trafikken.
Jan Ove Grave, Vegtrafikksentralen
Med Siemens komponenter i dette prosjektet har vi betydelig redusert tiden vi bruker på utvikling og implementering. Vi har tidligere gjort målinger på sammenlignbare prosjekter og vi har redusert tiden på enkelte deler av programmeringen med opptil 30 %.
Bent Staale Johansen, Tratec Norcon