Denne slipper kun ut fornøyde passasjerer

Med smart ladeteknologi kan elektriske busser bli foretrukket løsning for en fossilfri kollektivtransport i Oslo.

 

I 2030 vil Oslo ha 630 millioner kollektivpassasjerer i året, og Ruter har som mål å gjøre kollektivtrafikken klimanøytral innen 2020. Dette gir både hodebry, men og et sterkt insentiv til å drive innovasjon og utvikling av en bedre og renere transportsektor.

 

Dette innebærer også store investeringer i nye busser. Ruter anslår selv at 350 busser vil kjøre på biogass og at minst 200 vil være elektriske innen 2020.

 

Utfordringen med elektriske busser er imidlertid å få til et ladesystem der ladetiden er rask nok til at det ikke går utover dagens rutetider i særlig grad. Samtidig ønsker man en løsning som er kostnadseffektiv nok. Det innebærer blant annet å unngå store og dyre batteripakker og ladeløsninger. Løsningen er mindre batteripakker som hurtiglades flere gang i løpet av dagen.

Fleksibel teknologi

En slik løsning ble i sommer tatt i bruk på en ny elektrisk bussrute i Gøteborg sentrum mellom Lindholmen og Johanneberg. Denne viser hvor fleksibelt et slik ladesystem faktisk kan være. Ruten betjenes av tre fullelektriske busser og syv hybridbusser fra Volvo Buses.

 

Elbussene er alle utstyrt med batteripakker som blir ladet på hver endestasjon. Disse to er satt opp av Siemens i samarbeid med Göteborg Energi.

450 kW ladekapasitet

For å redusere manuelt tidsbruk ved lading, vil en pantografen automatisk koble seg på kontakter plassert på busstaket når bussen plasseres under ladestasjonen. Vedlikeholdet på bussene minimeres ved at den bevegelige pantografen i stedet er plassert på selve ladestasjonen fremfor å være fastmontert på taket.

 

Ladestasjonene har en ladekapasitet på 450 kW og de lektriske bussene vil bli ladet med effekt på 300 kW. Hybridbussene blir ladet med en effekt på 150 kW.

Dieselbuss død

Lars Andresen, divisjonsdirektør Mobility i Siemens er overbevist om at vi vil se dieselbussenes snarlige død, og at stadig mer kollektiv transport vil bli elektrifisert i årene som kommer.

- Mer og mer av den offentlige transporten vil i fremtiden gå på elektrisitet. Vi er overbevist om at vi i nær fremtid vil se smartere og mer bærekraftige løsninger for offentlig kollektivtransport, sier han.

 

Styreleder Bernt Stilluf Karlsen i Ruter er enig. Han har tidligere uttalt at operatørene som ikke tilpasser seg og tilbyr elektriske nullutslippsbusser vil miste markedet.

Betydelig lavere energiforbruk

Sjefen i Volvo Buses, Håkan Agnevall, stemmer også i.

 

Busser som drives av batterier eller hydrogen spås å bli avgjørende for å realisere klimamålene innen offentlig transport. Teknologien er allerede i bruk og i kommende anbudsrunder vil kravene til operatørene bli harde på å levere flest mulig utslippsfrie busser.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert. Her finner du alt du trenger å vite om elektrifisering, automatisering og digitalisering.