Lønnsomt med elektriske ferger

Kan spare 700 millioner kroner årlig

En fersk studie viser at det er mulig å skifte ut 70 prosent av norske ferger med enten batteri- eller hybriddrift – samtidig som man sparer penger.

 

Av de totalt 180 fergene som krysser norske fjorder, vil det lønne seg å skifte ut 84 av fergene til batteridrift og 43 ferger til hybrid drift. Det tilsvarer over 70 prosent av den norske fergeflåten. Det er hovedkonklusjonen i en fersk studie som Siemens har utført i samarbeid med Bellona. 

Studien er basert på driftserfaringene fra verdens første batteriferge «Ampere», som ble satt i drift i vinter. Den har allerede rukket å tilbakelegge en strekning tilsvarende halvveis rundt jorden. 

 

Dataene fra dette kombinert med driftsprofilen for øvrige fergestrekninger i Norge, viser at elektrisk drift knuser dieselferger på lønnsomhet for syv av ti ferger.

Batteri best på korte overfarter

Fergestrekninger som har en overfartstid på mindre enn 35 minutter og minst 20 turer per døgn, har en driftsprofil som gjør at batteridrift er ekstra lønnsomt. I Norge er det 84 ferger på 61 ulike fergestrekninger som har en slik driftsprofil. 

Beregningene i studien viser at en utskiftning av disse 84 ferger til batteridrift, vil kreve investeringer på 3,5 milliarder kroner. Dette knyttes blant annet til oppgradering av elektrisk infrastruktur, ladeløsninger og aluminiumsskrog på fergene. 

Tross dette sparer man imidlertid store summer årlig over tid. Hvert år vil disse fergene ha redusert sine driftskostnader med 700 millioner kroner. 

Det betyr at ekstrakostnaden knyttet til elektrifisering er tilbakebetalt på kun fem år. I kostnadsberegningene er det tatt hensyn til hva som finnes av dagens teknologi og løsninger. 

Stor miljøeffekt

I tillegg viser studien at en overgang til batteri- eller hybrid-drift på norske ferger, vil gi store miljømessige gevinster. 

Reduksjon i CO2 utslipp er beregnet til 300.000 tonn. Det tilsvarer ni prosent av de totale utslippene til innenriks sjøfart. 

Hvis en i tillegg utfører de lengste fergestrekningene som plug-in hybrid, så vil miljøbesparelsene bli betydelig større. 

Norges klimamål er å redusere klimautslippene med 40 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990, og Stortinget vedtok i vinter i sin mer konkrete plan for å nå dette målet at norsk fergetransport skal bli 100 prosent basert på null- eller lavutslippsferger innen 2025.

Hovedfunn fra rapporten

Ferger aktuelle for elektrifisering:

  • Av totalt 180 ferger passer 84 ferger på 61 ulike fergestrekninger for batteridrift.
  • 43 ferger på 32 fergestrekninger passer for hybridferger, som drives i kombinasjon av batterier og diesel eller gasselektriske fremdriftsanlegg.

Miljøbesparelser:

  • 300.000 tonn CO2
  • 100.000 tonn diesel
  • 8.000 tonn NOx

Økonomiske konsekvenser :

  • Merinvestering på totalt 3,5 milliarder kroner i blant annet elektrisk infrastruktur og aluminiumsskrog.
  • Innsparing på 700 millioner årlig.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert. Her finner du alt du trenger å vite om elektrifisering, automatisering og digitalisering.