Slik kan Oslo spare millioner på elektriske busser

Elektriske busser er dobbelt så dyre, men likevel kan Oslo spare millioner ved å kjøre bussen på strøm fremfor diesel. Hvordan er det mulig?

Tenk deg at du er innkjøpssjef i et transportselskap og får valget mellom å kjøpe en buss til to millioner eller en buss som koster fire millioner. Hva ville du ha valgt? De fleste ville nok ha valgt den billigste bussen. Det vil jo gi mye mer kollektivtrafikk for pengene.

 

Likevel har en fersk studie fra Siemens og Volvo konkludert med det motsatte.

Kan spare 750 millioner

Studien konkluderer med at sammenlignet med tradisjonelle dieselbusser vil man med elektriske busser kunne spare 750 millioner kroner over ti år. Det til tross for at elektriske busser i dag er omlag dobbelt så dyre som vanlige busser. Hva er det som er årsaken til at elektrisk likevel er mer lønnsomt over tid?

Det enkle svaret er at prisen på elektrisitet er langt lavere enn andre typer ”drivstoff”, og at en elektromotor er mye mer energieffektiv som gjør at de kjører mye lenger med samme energimengde

Kan kjøre seks ganger lenger

Totalt omfatter studien de 460 bussene i Oslo sentrum som til daglig opererer på 64 ulike bussruter i sentrum av byen. Dette er busser til sammen kjører flere millioner kilometer i året. Tenk på hvor mye drivstoff disse bruker daglig, og ikke minst årlig?

 

Forutsatt en energikostnad på strøm på en krone per kilowattime, vil energikostnadene for en elektromotor være på om lag 1,50 kroner per kilometer for en vanlig 12 meters buss. Det er bare en sjettedel av energikostnaden til en vanlig dieselbuss.

 

Med andre ord, – velger du elektrisk motor i en buss vil du kunne kjøre seks ganger lenger for samme prisen. I tillegg er servicekostnader på elektriske busser betydelig lavere fordi en elektromotor har et langt enklere vedlikehold. Slike lave driftskostnader gjør at elektriske busser over tid blir mye mer lønnsomt.

Åtte av ti ruter som i dag

Ulempen med elektromotorer er at de har kort rekkevidde og må lades hyppig. For å kunne operere busser slik vi kjenner dem i dag, trenger vi derfor ny ladeinfrastruktur i byen. Men hvor ofte må bussene lade og hvordan går dette utover rutetilbudet til publikum?

 

Alle busser som hurtiglades på holdeplassen, har behov for mellom seks og åtte minutters ladetid med en lader på 300 kW. På de fleste ruter i dag har en stopp som gjør at de rekker å lade. Faktisk vil man på åtte av ti ruter kunne opprettholde dagens rutetid. På resterende ruter, og gjerne de lange rutene, er det behov for å utvide ladetiden med noen få minutter.

Er det nok strøm?

Noen lurer kanskje på om det er nok strøm til alle bussene. Spesielt fordi man samtidig skal elektrifisere annen type transport, for eksempel personbilene. Strøm er det nok av, det er ikke noe problem. Men for å unngå overbelastning, vil det være behov for å forsterke nettet på de steder der det er aktuelt med løsninger for hurtiglading.

Utslippsfri teknologi

Oslo kommune har vedtatt at kollektivtrafikken kun skal bruke fornybar energi i 2020. Ettersom elektriske busser er 100 prosent utslippsfri, vil de også være et godt alternativ for å redusere de helseskadelige utslippene i Oslo.

 

Med andre ord - elektriske busser vil gi mer kollektivtrafikk for pengene, samtidig som det er et viktig bidrag til bedre luftkvalitet i byen.

 

Så spørsmålet blir derfor; ville du fortsatt valgt den billigste bussen?

Abonner på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert. Her finner du alt du trenger å vite om elektrifisering, automatisering og digitalisering.