Om Siemens

Siemens er Norges partner innen utvikling av bærekraftige teknologier og løsninger. Ved hjelp av elektrifisering, automatisering og digitalisering bidrar vi til å sikre norsk  konkurransekraft. 

Siemens

Siemens er en global aktør som utvikler høyteknologiske, innovative løsninger for industri, energi, helse, byer og transport.  
Siemens-konsernet er en av verdens største leverandører av bærekraftige og miljøvennlige løsninger med fokus på elektrifisering, automatisering og digitalisering. Vi er 385.000 medarbeidere over hele verden. 


I Norge har Siemens AS gjennom 120 år satt tydelige spor med banebrytende teknologiløsninger for hele verden. Selskapets hovedområder er løsninger for industrien, kraftoverføring, infrastruktur til byer og byggteknologi. Hovedkontoret er i Oslo. 


 

Historikk i Norge


Siemens ble etablert i Norge i 1898, men hadde allerede levert elektrisk belysning og installasjoner ved flere fabrikker, tresliperier og telefonsentraler. Det første elektriske lysanlegget i Norge ble for øvrig installer ved Lisleby Brug ved Fredrikstad i 1877. 

Selskapet ble først etablert under navnet Siemens & Halske Norsk Aktieselskab, senere Norsk Aktieselskab Siemens-Schuckert i 1903, Siemens Norsk Aktieselskap i 1929 og endelig Det Norske Elektrisitets-Aksjeselskap Siemens i 1945. Vannkraft og elektrisitetsverksutbygging i de store byene var dominerende i begynnelsen, naturlig etterfulgt av satsing på elektrokjemiske og metallurgiske anlegg.

 

Under mellomkrigstiden var det et stort behov for kabler, elektriske ledinger, installasjonsmateriell og armaturer til industrien, og dette, sammen med etbalering av selskap for husholdningsapparater i 1928, bidro til at bedriften kom gjennom en ellers økonomisk vanskelig periode for landet.

 

Etter andre verdenskrig ble alle Siemens-selskapene solgt til Bergens Telefoncompagni, senere Bergen Industri-Investering AS, og deretter AS Proton. I 1960 godkjente Stortinget at Proton-selskapene ble solgt til Siemens AG, og i 1962 endret Proton AS navn til Siemens Norge AS. Dette ble endret til Siemens AS i 1970.

 

I dag leverer vi nyvinnende teknologi innen alle felt i industrien. Fra energi- og gass, til bygg og transportløsninger. For å hjelpe med å sikre en bærekraftig framtid for Norge åpnet vi en helrobotisert batterifabrikk i Trondheim i 2019.
 

Siemens adresser og kontakter

Siemens adresser og kontakt informasjon.