Om Siemens

Siemens er Norges partner innen utvikling av bærekraftige teknologier og løsninger. Ved hjelp av elektrifisering, automatisering og digitalisering bidrar vi til å sikre norsk  konkurransekraft. 

Siemens

Siemens er en global drivende kraft for å elektrifisere verden - fra energiproduksjon, distribusjon av strøm til smart grid løsninger og effektiviseringen av elektrisk energi - Vi er og med i utviklingen av medisinsk og laboratorisk diagnostikk. I dag har Siemens ca. 377.000 ansatte i mer enn 200 land/regioner. Selskapet er verdens største leverandør av bærekraftige og miljøvennlige løsninger, og har i snart 170 år satt tydelige spor i utvikling av banebrytende teknologiløsninger for hele verden.

Her i Norge har vi ca. 1500 medarbeidere fordelt på 17 lokasjoner, og omsetter årlig ca. 5 milliarder. Det norske hovedkontoret, som er et av Norges mest energieffektive bygg, ligger i Oslo.

Vi jobber for å skape morgendagens teknologi, for en bedre og bærekraftig verden - som vil hjelpe deg i din hverdag, enten det er i din hverdag eller på jobb.

Historikk i Norge

Siemens ble etablert i Norge i 1898, men hadde allerede levert elektrisk belysning og installasjoner ved flere fabrikker, tresliperier og telefonsentraler. Det første elektriske lysanlegget i Norge ble for øvrig installer ved Lisleby Brug ved Fredrikstad i 1877. 

Selskapet ble først etablert under navnet Siemens & Halske Norsk Aktieselskab, senere Norsk Aktieselskab Siemens-Schuckert i 1903, Siemens Norsk Aktieselskap i 1929 og endelig Det Norske Elektrisitets-Aksjeselskap Siemens i 1945. Vannkraft og elektrisitetsverksutbygging i de store byene var dominerende i begynnelsen, naturlig etterfulgt av satsing på elektrokjemiske og metallurgiske anlegg.

 

Under mellomkrigstiden var det et stort behov for kabler, elektriske ledinger, installasjonsmateriell og armaturer til industrien, og dette, sammen med etbalering av selskap for husholdningsapparater i 1928, bidro til at bedriften kom gjennom en ellers økonomisk vanskelig periode for landet.

 

Etter andre verdenskrig ble alle Siemens-selskapene solgt til Bergens Telefoncompagni, senere Bergen Industri-Investering AS, og deretter AS Proton. I 1960 godkjente Stortinget at Proton-selskapene ble solgt til Siemens AG, og i 1962 endret Proton AS navn til Siemens Norge AS. Dette ble endret til Siemens AS i 1970.

 

I dag leverer vi nyvinnende teknologi innen alle felt i industrien. Fra energi- og gass, til bygg og transportløsninger. For å hjelpe med å sikre en bærekraftig framtid for Norge åpnet vi en helrobotisert batterifabrikk i Trondheim i 2019.
 

Siemens adresser og kontakter

Siemens adresser og kontakt informasjon.