Siemens AS årsrapport

Årsrapport

Siemens AS

Siemens AS publiserer hvert år årsrapport for selskapet. Denne inneholder blant annet beretning fra uavhengig revisor, ledelsesrapporter, konsernregnskap og årsregnskap for regnskapsåret (1/10 - 30/9).