Siemens adresser og lokasjoner i Norge

Adresser og lokasjoner

Siemens i Norge

Her finner du en oversikt over alle Siemens-kontorene i Norge.

 

 

Finn e-postadresse eller telenfonnummer

Kontakt oss

Tromsø                             Agder

Strandvegen 144B                                    Narvika 5 

9006 Tromsø                                             4633 Kristiansand 

Tlf: +47 22 63 30 00                                Tlf: +47 22 63 30 00

Grenland                          Elverum

Hydrovegen 6, 4 etg                                  Kirkeveien 2
3933 Porsgrunn                                         2406 Elverum   

                                                                      

Postadresse:                                                Postadresse:
Postboks 47                                                 Postboks 244
3996 Porsgrunn                                          2402 Elverum
Tlf: +47 22 63 30 00                                  Tlf: +47 22 63 30 00

Helgeland                        Haugesund

Verkstedløypa                                            Rennesøygata 12 

Mo Industripark                                         5537 Haugesund
8626 Mo i Rana                                                                                 
Tlf: +47 75 12 73 60                                 Tlf: +47 22 63 30 00

Østfold                             Bømlo

Sundløkkaveien 75                                  Ternetangen 65
1659 Torp                                                  5420 Rubbestadneset

Tlf: +47 22 63 30 00                                Tlf: +47 22 63 30 00

Kongsberg                       Ålesund

Kirkegårdsveien 45                                   Smibakken 3
3616 Kongsberg                                       6018 Ålesund
                                                                    Tlf: +47 22 63 30 00
Postadresse:
Postboks 375
3604 Kongsberg

Tlf: +47 22 63 30 00