Bærekraftighet

For å skape et bærekraftig og konkurransedyktig Norge må vi satse på digitalisering, elektrifisering og kompetanse. 
Hvert initiativ for bærekraft er en integrert del av Siemens strategiprogram: Vision 2020+

Bærekraftighet - for fremtidens generasjoner

Vår forståelse av bærekraft bygger på våre verdier - responsible, excellent, innovative. I Siemens definerer vi bærekraftig utvikling som en langsiktig plan mot lønnsomhet og vekst for deg og din bedrift. Vi handler på vegne av de 17 globale bærekraftsmålene og FN: 2030-agenda, og strever etter å balansere mennesker, miljø og lønnsomhet.

Miljø

Med Siemens miljøportefølje og våre egne miljøprogrammer, bidrar vi til ressurseffektivitet og bekjemper klimaforandringene - samtidig som vi styrker din konkurransekraft.

→ Minimere drivgass utslipp [EN]
→ Ressurseffektivitet [EN]

→ Produktansvar [EN]

Mennesker og samhold

Vi setter alltid våre medarbeidere foran oss selv. Vi fremmer de ansattes sikkerhet og helse gjennom våre programmer, samt bidrar i det hele til en bærekraftig utvikling i samholdet.

→ Sikkerhet og helse [EN]
→ Sikkerhet [EN]
→ Mangfold [EN]
→ Utdannelse [EN] 
→ Ansvar for samhold [EN]
→ Kunst og kultur [EN]

Ansvarlighet

Vi bedriver kun ansvarlige forretninger som bygger på integritet, rettferdighet, åpenhet og ansvar. Dette er våre ambisjoner.

→ Bærekraftige leverandører [EN]
→ Compliance
→ Menneskerettigheter [EN] 

Vårt samfunnsansvar

Vi støtter aktivt samfunnets utvikling, samtidig som vi sikrer vår framtid som et selskap. Vi tar samfunnsansvar på største alvor, og har et omfattende engasjement innen utdanning internasjonalt samtidig som vi støtter lokale samfunnsutviklings prosjekter, samt kultur.

Siemens mål om klimanøytralitet 

Siemens har som mål om å bli klimanøytral innen 2030, vi har nået vårt første delmål om å halvere våre kulldioksidutslipp innen 2020. For å nå målene vil vi investere inntil 1 milliard kroner for å minske utslippene. Vi regner med at vi vil minske våre energikostnader med nærmere 200 millioner kroner per år. Dette gjør vi gjennom å investere i ny teknologi i våre lokaler og produksjonsanlegg, fornybar elektrisk energi samt minske vårt utslipp i vår bilflåte. 
Dette er vår strategi mot en bærekraftig fremtid.