Compliance - vår forretningsetik

Compliance - vår forretningsetikk

Å være et ansvarlig selskap - det er vårt grunnlag. Med vårt compliance system ønsker vi å etablere compliance i tankene og handlingene til alle Siemens ansatte
Introduksjon

Siemens Compliance System

For Siemens betyr markedsføring av integritet å handle i samsvar med våre verdier - ansvarlig, fremragende og innovativ. Et nøkkelelement i integritet er compliance: overholdelse av lover og våre egne interne regler. Vi har null-toleranse for korrupsjon og brudd på prinsippene om rettferdig konkurranse.

 

Siemens Compliance System er delt i tre aksjonsnivåer: Forhindre, Avdekke og Respondere. Disse aksjonsnivåene omfatter et gjennomgående system av aktiviteter som har til hensikt å sikre at vår forretningsdrift er i samsvar med alle gjeldende lover og reguleringer, så vel som egne interne prinsipper og regler. 

 

I tillegg til å bekjempe korrupsjon, konkurranse- og eksport-kontroll brudd, beskytter også Compliance avdelingen selskapet vårt mot bedrageri og hvitvasking, samtidig som de beskytter persondata og menneske- rettigheter. Vi er og aktive i internasjonale organisasjoner som styrker ansvarlig forretningspraksis.

Vi hjelper våre kunder og partnere verden over med å gjennomføre digital og bærekraftig transformasjon. Og vi gjør det på en etisk og juridisk korrekt måte – og med de høyeste standarder for integritet.
Roland Busch, President og CEO, Siemens AG
Forretningsførsel

Ansvarlig forretningsførsel

I Siemens ønsker vi å være rollemodeller, og jobber for å ivareta både våre egne og våre samarbeidspartneres interesser. Ansvarlig forretningsførsel spiller en sentral rolle i vårt mål om å fatte etiske og ansvarlige beslutninger. Vi ønsker å handle i beste hensikt for alle våre samarbeidspartnere. Dette omfatter en høy standard i miljøledelse, respekt for menneskerettigheter gjennom hele i verdikjeden, og vår vilje til å fostre pålitelighet, rettferdighet og integritet.
Forretningsførsel

Ansvarlig forretningsførsel

I Siemens ønsker vi å være rollemodeller, og jobber for å ivareta både våre egne og våre samarbeidspartneres interesser. Ansvarlig forretningsførsel spiller en sentral rolle i vårt mål om å fatte etiske og ansvarlige beslutninger. Vi ønsker å handle i beste hensikt for alle våre samarbeidspartnere. Dette omfatter en høy standard i miljøledelse, respekt for menneskerettigheter gjennom hele i verdikjeden, og vår vilje til å fostre pålitelighet, rettferdighet og integritet.
Tells Us & Ombudsperson

Kanaler for å rapportere uredelighet

Pålitelige rapporteringskanaler for interne og eksterne interessenter samt beskyttelse av interne varslere fra sanksjoner, hjelper til med å sikre at mulig uredelig oppførsel blir rapportert, grundig etterforsket og oppklart.