Compliance

Å være et ansvarlig selskap - det er vårt grunnlag. Med vårt compliance system ønsker vi å etablere compliance i tankene og handlingene til alle Siemens ansatte
Introduksjon

Siemens Compliance System

For Siemens betyr markedsføring av integritet å handle i samsvar med våre verdier - ansvarlig, fremragende og innovativ. Et nøkkelelement i integritet er compliance: overholdelse av lover og våre egne interne regler. Vi har null-toleranse for korrupsjon og brudd på prinsippene om rettferdig konkurranse.

 

Siemens Compliance System er delt i tre aksjonsnivåer: Forhindre, Avdekke og Respondere. Disse aksjonsnivåene omfatter et gjennomgående system av aktiviteter som har til hensikt å sikre at vår forretningsdrift er i samsvar med alle gjeldende lover og reguleringer, så vel som egne interne prinsipper og regler. 

 

I tillegg til å bekjempe korrupsjon, konkurranse- og eksport-kontroll brudd, beskytter også Compliance avdelingen selskapet vårt mot bedrageri og hvitvasking, samtidig som de beskytter persondata og menneske- rettigheter. Vi er og aktive i internasjonale organisasjoner som styrker ansvarlig forretningspraksis.

Vi må endre ryggraden i våre  økonomier, fra industri til infrastruktur,  fra transport til helsetjenester - og  teknologi kan hjelpe. Større samarbeid  innen økosystemer vil være avgjørende  for å takle utfordringene i vår raskt  skiftende verden, alltid med det høyeste  nivået av integritet.
Roland Busch, President og CEO, Siemens AG
Tells Us & Ombudsperson

Kanaler for å rapportere uredelighet

Pålitelige rapporteringskanaler for interne og eksterne interessenter samt beskyttelse av interne varslere fra sanksjoner, hjelper til med å sikre at mulig uredelig oppførsel blir rapportert, grundig etterforsket og oppklart.