Compliance

Å være et ansvarlig selskap - det er vårt grunnlag. Med vårt compliance system ønsker vi å etablere compliance i tankene og handlingene til alle Siemens ansatte
Introduksjon

Siemens Compliance System

For Siemens betyr markedsføring av integritet å handle i samsvar med våre verdier - ansvarlig, fremragende og innovativ. Et nøkkelelement i integritet er compliance: overholdelse av lover og våre egne interne regler. Vi har null-toleranse for korrupsjon og brudd på prinsippene om rettferdig konkurranse.

 

Siemens Compliance System er delt i tre aksjonsnivåer: Forhindre, Avdekke og Respondere. Disse aksjonsnivåene omfatter et gjennomgående system av aktiviteter som har til hensikt å sikre at vår forretningsdrift er i samsvar med alle gjeldende lover og reguleringer, så vel som egne interne prinsipper og regler. 

 

I tillegg til å bekjempe korrupsjon, konkurranse- og eksport-kontroll brudd, beskytter også Compliance avdelingen selskapet vårt mot bedrageri og hvitvasking, samtidig som de beskytter persondata og menneske- rettigheter. Vi er og aktive i internasjonale organisasjoner som styrker ansvarlig forretningspraksis.

Vårt selskaps aktive eierskapskultur utgjør forskjellen. Utover oppfinnsomhet, assosierer folk med rette Siemens med ansvarlighet, rettferdighet og integritet.
Joe Kaeser, President og CEO, Siemens AG
Tells Us & Ombudsperson

Kanaler for å rapportere uredelighet

Pålitelige rapporteringskanaler for interne og eksterne interessenter samt beskyttelse av interne varslere fra sanksjoner, hjelper til med å sikre at mulig uredelig oppførsel blir rapportert, grundig etterforsket og oppklart.