Making real what matters

Siemens strategi kommer fra vår grunnleggende forståelse av virksomhetens plassering i samfunnet. Det vil si at virksomheten skal skape verdi – ikke bare for aksjonærene, men for samfunnet som virksomheten agerer i.

Strategi

Det skal også være et overordnet formål med virksomhetens aktiviteter, som ikke kun handler om fortjeneste men også det å bidra til å løse noen av verdens utfordringer, som for eksempel global oppvarming. Det har vært Siemens grunnleggende mål siden etableringen i 1847.

Mål og verdier

Siemens tre verdier - responsible, excellent og innovative. Dette er grunnlaget for vår måte å føre forretninger på.

Responsible betyr, at vi handler etisk korrekt og ansvarlig.  

 

Excellent betyr, at vi leverer produkter, løsninger og service av høy kvalitet. 

 

Innovative betyr, at vi hele tiden utvikler nye idéer, produkter og løsninger, som skaper verdi for samfunnet og for våre kunder. 

 

I forhold til våre kunder, medarbeidere, leverandører, investorer og samfunnet har verdiene stor betydning:

  • fordi virksomheter har bruk for en sterk og troverdig leverandør og samarbeidspartner, som tilfører deres virksomhet verdi.
  • fordi sterke verdier betyr, at medarbeiderne vet hvordan de skal opptre som medarbeider for Siemens.
  • fordi leverandører har bruk for en ansvarlig samarbeidspartner, som utøver sin forretning i henhold til de høyeste etiske retningslinjer.
  • fordi investorer etterspør bærekraftige forretningsresultater.
  • fordi samfunnet forventer etisk ansvarlig atferd av både virksomheden og den enkelte medarbeider.

Et bærekraftig selskap

Siemens har forpliktet seg til å bidra til FN’s bærekraftsmål gjennom sine produkter og løsninger og gjennom ansvarlig forretningspraksis hvor Siemens opererer. Siemens har særlig fokus på målene ”Good health and wellbeing” (nr. 3), ”Affordable and clean energy” (nr. 7), ”Industry, innovation and infrastructure (nr. 9), ”Sustainable cities and communities” (nr. 11) og ”Climate action (nr. 13).

Siemens' struktur

Siemens ønsker å øke verdien av selskapet gjennom en forenklet og slankere struktur. Hovedformålet med Vision 2020+ som er strategien for selskapet fremover, er å gi Siemens sine forskjellige forretningsområder betydelig mer frihet under den sterke merkevaren Siemens, og for å skjerpe fokuset på deres respektive markeder og igjennom dette skape økt vekst og fortjeneste.

 

Siemens A/S består av to "Operating Companies" - Digital Industries, som markedsfører produkter og løsninger til norske virksomheter, og Smart Infrastructure, som markedsfører produkter og løsninger til energi-infrastrukturen og bygninger. 


Utover dette består aktivitetene i Norge av Siemens Mobility AS, som skaper løsninger innen transport, Siemens Healthcare AS (også kalt "Healthineers"), hvor de jobber med løsninger innen helsesektoren. Siemens Gas & Power skaper løsninger innenfor energiproduksjon og transmisjon, mens Siemens Offshore Solutions løser utfordringer med elektriske fremdrifts- og batteriløsninger til marine og ofshore-markedet.