Digitalisering av industrien – en ny måte å tenke på i bransjen!

Driver den digitale transformasjonen ved å integrere, automasjon, programvare og nyskapende teknologi.  
Digitalisering transformerer industrien

Hvordan blir fremtidens industri?

I dag er både mer fleksibel produksjon, høyere produktivitet og utvikling av nye forretningsmodeller mulig takket være digitale løsninger. Men industrien har et enda større potensial i fremtiden: Nyskapende teknologi kommer til å føre til nye muligheter for både produksjons- og prosessindustri for å oppfylle kundenes behov.

 

Porteføljen med Digital Enterprise-løsninger lar industribedrifter, uansett størrelse, implementere både eksisterende og fremtidige teknologier for automasjon og digitalisering. På den måten kan du utnytte det fulle potensialet i Industrie 4.0 og blive klar for det neste skrittet på veien mot digital transformasjon.

Hvorfor bli en Digital Enterprise?

Slik kan din bedrift benytte seg av mulighetene med digitalisering

For at din bedrift skal kunne få størst mulig nytte av digitalisering, har Siemens utviklet Digital Enterprise – en helhetlig portefølje av programvare- og automasjonsløsninger. Den vil hjelpe din produksjonsindustri eller prosessindustri til å bli raskere, mer fleksibel og mer effektiv.

Digitalisering av hele verdikjeden

Med Digital Enterprise kan ditt selskap integrere og digitalisere forretningsprosessene deres. Siemens’ helhetlige tilnærming består av løsninger for produktdesign, produksjonsplanlegging eller prosess- og fabrikkdesign, og produksjonsteknikk eller prosjektering og igangkjøring.

 

Den består også av automasjon, produksjon eller drift, og tjenester. Leverandører og logistikk kan også integreres, basert på en enhetlig samarbeidsplattform. Din bedrift kan begynne med digitalisering uansett hvilket trinn i verdikjeden dere er på. Dette gjelder både deres nye eller eksisterende anlegg, og om de er basert på standardiserte eller åpne grensesnitt.

Kombinere den virtuelle og den virkelige verden

Om du bruker digitale verktøy til å utvikle et nytt produkt, planlegge et nytt anlegg eller i produksjonen, får du et detaljert virtuelt bilde – den digitale tvillingen. Den digitale tvillingen gir deg ny innsikt takket være kombinasjonen av fysikkbaserte simuleringer med dataanalyser i et helt virtuelt miljø. Det gjør det mulig for deg å realisere innovasjoner raskere og på en mer pålitelig måte, samtidig som du trenger betydelig færre fysiske prototyper. Det skapes enda flere data når produktet produseres eller anlegget settes i drift. Disse resultatdata fra reell produksjon og fra det reelle produktet, samles inn, analyseres og brukes i utviklingen. Der bidrar de til å forbedre og optimalisere deres nye produkter og prosesser på et tidlig stadium.

Dette består en Digital Enterprise av

For å hjelpe med å utnytte deres potensiale i Industri 4.0 tilbyr vi allerede en portefølje av løsninger som utgjør de viktigste elementene i Digital Enterprise. Med de skalerbare løsningene kan din bedrift innen både produksjonsindustri eller prosessindustri investere i Industri 4.0 for å bli fullstendig og grundig digitalisert gjennom hele verdikjeden.

 

Videoer

Videogalleri

Teknologier

Klar for fremtiden med integrert banebrytende teknologi

Digital Enterprise-porteføljen muliggjør smart bruk av data. Dette baner vei for neste nivå av den digitale transformasjonen av industrien – konvergens av informasjonsteknologi og driftsteknologi.

MindSphere, det skybaserte og åpne IoT-operativsystemet

Med MindSphere kan industribedrifter over hele verden koble maskinene og den fysiske infrastrukturen til skyen og tingenes internett (IoT). Løsningen forenkler på en helt unik måte utfordringene mange bransjer står overfor når det kommer til tilkobling, dataanalyser og forutsigelser eller utvikling av egne apper og nye forretningsmodeller, og derfor kan den også hjelpe din bedrift på reisen mot digital transformasjon.

Les mer
Vertikaler

Se Digital Enterprise for alle bransjer

Hvert selskap har sine egne behov og ønsker som må oppfylles. Derfor er Digital Enterprise skreddersydd for de individuelle behovene til de ulike bransjene.

Spesifikke løsninger for din bransje

Referanser

Innovasjoner som hjelper kundene våre

Siemens’ løsninger for Digital Enterprise og for håndtering av transformasjonen av energisystemene er allerede tilgjengelige. De lar bransjen benytte seg av fordelene som ligger i fremtidens produksjon.
Finn flere spennende historier om Digital Enterprise

Siemens-historier

Kontakt

Hold deg oppdatert på Digital Enterprise

Med Digital Enterprise kan du realisere den digitale transformasjonen av ditt selskap. Ta kontakt – ekspertene våre hjelper deg gjerne.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat

Har du spørsmål eller et prosjekt du vil hente inspirasjon til?

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat
Vi ser frem til å høre fra deg.

Kontakt oss