Digital Enterprise for prosessindustrien – Skap virkelige produkter raskere

Digital Enterprise for prosessindustrien

Start den digitale transformasjonen nå
Fremtiden for prosessindustrien er digital

Den digitale transformasjonen åpner opp for helt nye perspektiver

Mestre dagens utfordringer og utnytt unike nye muligheter

Alle i prosessindustrien med svært dynamiske markeder ønsker å oppnå større fleksibilitet, høyere effektivitet og kvalitet, kortere tid til å få produktet ut på markedet og maksimal sikkerhet. 

 

For å møte en økende etterspørsel etter både rimelige, høyeffektive materialer og et redusert miljøfotavtrykk, går prosessindustrien nye veier ved å implementere Digital Enterprise – både ved nye og eksisterende anlegg. 

Digital Enterprise som en konkurransefordel

Slik kan din bedrift utnytte mulighetene med digitalisering

For at din bedrift kan få størst mulig nytte av digitalisering, har vi utviklet Digital Enterprise – en helhetlig portefølje av programvare- og automasjonsløsninger. Den hjelper både produksjons- og prosessindustrien til å bli raskere, mer fleksibel og mer effektiv.

Digitalisering av hele verdikjeden

Med Digital Enterprise kan du integrere og digitalisere din bedrifts prosesser med størst mulig fleksibilitet og opprettholde transformasjonstakten. En holistisk tilnærming omfatter løsninger for ditt produktdesign, prosess- og anleggsdesign, prosjektering og igangkjøring, drift og tjenester.

 

Leverandører og logistikk er integrert på en enhetlig samarbeidsplattform. Din bedrift kan begynne med digitalisering på et hvilket som helst trinn i verdikjeden, både på nye og eksisterende anlegg, og basert på standardiserte og åpne grensesnitt.

Digital tvilling

Reell merverdi takket være det digitale anlegget

En digitale tvilling er den virtuelle fremstillingen av et reelt system. Med den kan du få overblikk og optimere hele livssyklusen for anlegget ditt.

Den digitale tvillingen består av tre utgaver: produktets digitale tvilling, produksjonens digitale tvilling og den digitale tvillingen til resultatet av både produkt og produksjon. 

 

Det er svært mye å tjene på å undersøke «hva om»-scenarier og forutse fremtidig yteevne med den digitale tvillingen. Du kan koble den virtuelle og faktiske produksjonen sammen for å forbedre yteevnen i produksjonen. Etter en vellykket simulering og implementering av disse scenariene kan syklusen kjøre videre kontinuerlig.

Digital tvilling for nye anlegg

Den virtuelle produksjonen skapes under prosess- og anleggsdesignfasen. Løsningen gir din bedrift et holistisk sett med verktøy for å designe, simulere og konstruere et prosessanlegg. Vi skaper automatisk en digital tvilling av anlegget ditt, ved hjelp av samarbeidsplattformer som COMOS samt fullstendig dataintegrering fra design til konstruksjon og igangkjøring. Med en minimal innsats skapes automasjon klar til bruk i den faktiske produksjon. Fordelen din blir at bedriften sparer på konstruksjonskostnader og reduserer tiden til produksjonsstart.

 

I virkelighetens verden sørger prosesskontrollsystemet og beslutningsverktøyet for at produksjonen går pålitelig, og samler inn relevante data for å generere en digital tvilling av produktet og produksjonsdesignet. Den digitale tvillingen optimaliserer produksjon og vedlikeholdet av kritiske anleggsmidler. og den er fremstilt ut fra faktiske produksjonssystemer og forsterket med IoT-data.

 

Fordelen er at din bedrift oppnår et optimalt anleggsresultat og forsyningskjeden deres integreres optimalt.

Digital tvilling for eksisterende anlegg

I eksisterende anlegg er maskinvare, programvare og prosesser allerede på plass – har ofte vært der i flere tiår.

 

Men det er fortsatt mulig å ta ut store fordeler av den digitale tvillingen ved å bruke den til å forbedre eksisterende prosesser og anleggsmidler. Med teknologier som Context Capture og digital import av dokumenter skapes den digitale tvillingen til ditt eksisterende anlegg på en kostnadseffektiv måte, for eksempel ved å bruke Digital Twin Cloud Services PlantSight.

 

Med denne digitale tvillingen brytes informasjonssiloer i ditt anlegg ned, og moderniserings- og vedlikeholdsaktiviteter baseres på anleggets seneste dokumentasjon og relevante driftsdata. Dette gir en betydelig reduksjon i søketid og feil. Integrerte arbeidsforløp sørger for at den digitale tvillingen er oppdatert i resten av anleggets levetid og forbindelsen mellom den virtuelle og den faktiske produksjonen er stengt.

Gensere lagd av mais

Cathay Industrial Biotech Ltd.

I den digitale fabrikken til Cathay Industrial Biotech Ltd. har biokjemiske prosesser erstattet tradisjonelle petrokjemiske metoder. Bruken av fornybare materialer som mais ble industrialisert ved hjelp av våre produkter og tjenester.

 

På denne måten ble det mulig å levere bedre produkter enn den petrokjemiske industrien til konkurransedyktige produksjonskostnader i stor skala tilsvarende oljebasert produksjon. 

 

Les mer om Cathay Industrial Biotech Ltd

Portefølje

Alt fra én enkelt kilde

Vårt integrerte utvalg av maskinvare, programvare og tjenester kan bidra til å realisere ditt digitale anlegg. Dra nytte av å kunne lage mindre og mindrevolum på en økonomisk måte, ved smart planlegging av vedlikeholdsaktiviteter og redusert driftsstans – samtidig som du følger industristandarder som Module Type Package (MTP), NAMUR Open Architecture (NOA) eller OPC Unified Architecture (UA).

COMOS: sammhandlingsverktøy for anleggskonstruksjon

Gjennomgående anleggsstyring

Med den integrerte COMOS-programvaren kan du lage en digital datamodell for omfattende anleggsstyring iT hele anleggets levetid. I tillegg gir COMOS Walkinside kraftig VR-visualisering til konstruksjon, igangkjøring, opplæring og drift.    

SIMATIC PCS 7 PAA

Integrert bruksklar konstruksjon

Vår innovative konstruksjonsprogramvare SIMATIC PCS 7 Plant Automation Accelerator (PAA) er en helintegrert løsning for sømløs anleggs- og automasjonsplanlegging. Bruk av PAA gir konsistent konstruksjon yten systemavbrudd mellom automasjonsplanlegging og vårt styringssystem SIMATIC PCS 7. For planleggere og automasjonsteknikere bygger PAA også en digital bro mellom anleggskonstruksjon med COMOS og vårt SIMATIC PCS 7 styringssystem.

SIMIT-simulering

Virtuell igangkjøring og operatøropplæring med SIMIT

Med SIMIT lam du foreta simuleringer på en enkelt plattform, noe som muliggjør omfattende tester av automasjonsprosesser, i tillegg til virtuell igangkjøring av systemer, maskiner og prosesser. I tillegg kan simuleringsplattformen brukes til opplæring av driftspersonell i virkelighetstro opplæringsmiljøer.

SIMATIC PCS 7 Prosesstyringssystem

Rom for nye perspektiver

Større fleksibilitet, skalerbarhet, tilgjengelighet og sikkerhet i prosessautomasjon! Forberedt for dagens krav og morgendagens utfordringer: Sømløse systemer er lagd av koordinerte komponenter – like individuelle som anlegget ditt.

PlantSight skytjenester for digital tvilling

En komplett digital tvilling for prosessindustrien

PlantSight gir tilgang til all relevant aktivainformasjon på tvers av ulike plattformer og formater via ene enkelt, lett tilgjengelig nettportal. PlantSight samler alle disse dataene og opplysningene, kontekstualiserer, validerer og visualiserer dem. Det transformerer rådata til en komplett digital tviling – for velfunderte beslutninger, spesielt i eksisterende prosjekter.

SIMATIC Batch

Satsvis automasjon

Enkelt, fleksibelt og skalerbart: Kompatibel satsvis automasjon med SIMATIC BATCH. Bruk programvarepakken SIMATIC BATCH til vårt prosesstyringssystem SIMATIC PCS 7 for å implementere selv de mest komplekse batchprosesser effektivt og til en rimelig kostnad.

Siemens Opcenter

Fullstendig digitalisering av produksjonen

Siemens Opcenter (tidligere kjent som Manufacturing Operations Center) er en holistisk Manufacturing Operations Management-løsning (MOM) som gjør at dere kan implementere deres strategi for den komplette digitaliseringen av produksjonsoperasjoner. 

XHQ programvare for driftsintelligens

Gjør om data til anvendelig informasjon

XHQ er programvare til driftsintelligens og brukes til samling, integrering, analysering og visualisering av aktiva og virksomhetsinformasjon fra flere used backend-datakilder. XHQ gir deg enkel tilgang til komplekse data slik at du kan ta bedre og raskere avgjørelser, når som helst og hvor som helst.

Digital kommunikasjon for industrien

Fremtidssikker og fleksibel IIoT-arkitektur

Digital kommunikasjon for industrien arbeider nesten usynlig og forbereder de tilkoplingene du trenger mellom alle objekter, systemer og applikasjoner – slik at et anlegg blir intelligent.

SIMATIC PDM

Effektiv diagnostisering av alle prosesskomponenter

Anleggsenhetsstyring: Enkelt vedlikehold og service av anleggskomponenter. Til dette formålet registreres diagnose-, parameteriserings- og statusdata syklisk fra de intelligente feltenhetene og vises klart og tydelig. I tillegg kan den enhetsspesifikke informasjonen gjøres tilgjengelig for anleggsstyringssystemer eller skybaserte tilstandsovervåkingssystemer for ytterligere analyse.

SITRANS prosessinstrumentering

Integrering av feltnivået – raskt, enkelt og sikkert

Digitalisering handler ikke bare om skyen, det dreier seg også om data – fra felten. La oss vise deg hvordan du bruker disse dataene og hvilke verktøy som gjør det enklere for deg å gjøre om data til verdier.

SITOP – strømforsyning

Strømforsyningssystemet med komplett TIA-integrasjon og åpen kommunikasjon med skyen

Komplekse systemer stiller de strengeste krav til sine komponenter når det gjelder effektivitet, fleksibilitet og pålitelig. Det innovative strømforsyningssystemet SITOP PSU8600 oppfyller alt dette – takket være en unik funksjonalitet, diagnosekapasitet, modulbasert utvidelsesmulighet og fullstendig integrering i TIA eller via OPC UA-server i mange andre systemer.

Banebrytende teknologier – industriens fremtid

MindSphere, det skybaserte og åpne IoT-operativsystemet

Med MindSphere kan industribedrifter over hele verden koble maskinene og den fysiske infrastrukturen til skyen og tingenes internett (IoT). Løsningen forenkler på en helt unik måte utfordringene mange bransjer står overfor når det kommer til tilkobling, dataanalyser og forutsigelser eller utvikling av egne apper og nye forretningsmodeller, og derfor hjelper den hver eneste bedrift på reisen mot digital transformasjon.

Les mer
Fokustemaer

Digital Enterprise Suite i detalj

Digitaliseringen kan starte hvor som helst i verdikjeden. Du definerer startpunktet, og vi leverer de riktige løsningene og verktøyet til å videreføre din digitale transformasjon.

Digitaliseringsrådgivning

Strategier for den digitale transformasjonen

 • Hvor bør du begynne den digitale transformasjonsreisen, og hva vil den føre til?
 • Hvilke er de viktigste stegene, og hvordan kan de implementeres?
 • Vi ser fram til å utvikle et individuelt digitaliseringsveikart sammen med dere.

Modulær produksjon

Fleksibel anleggsoppbygging

 • Modulære produksjonskonsepter kan gjøre tiden til markedet kortere og gi større fleksibilitet i produksjonen.
 • Maskin/anleggsbyggere leverer selvstendige, fullautomatiserte digitaliserte moduler: Dette kan gi deg nye forretningsmodeller som serviceleverandør.
 • De enkelte modulene kombineres til en komplett løsning ved å bruke Module Type Package (MTP) som er en industristandard.

NAMUR Open Architecture (NOA)

Større gjennomsiktighet

 • I nye og eksisterende anlegg skaper NAMUR Open Architecture (NOA) en ekstra datakanal.
 • Den oppretter en direkte forbindelse fra feltnivå til skyen.
 • Det gjør det mulig å analysere tidligere ubenyttede data.

Finansiering

Sikre din digitale fremtid med Digital Enterprise Finance

 • Digitaliseringen akselereres når industriaktører viser de betydelige effektivitets- og konkurransefordelene den digitale transformasjonen tilbyr. 
 • Digital Enterprise Finance fra Siemens hjelper dere å realisere din digitale fremtid.
 • Finansielle spesialløsninger for prosessindustrien.   
Industrimoduler

Sats på driftsoptimalisering

Utnytt det skjulte potensialet i dine konstruksjons-, prosess-, diagnostikk- og hendelsesdata for å sikre driftstid, forbedre prosesser og styre operasjoner. Følgende pakker illustrerer hva som er mulig.

Digital Enterprise for deres bransje

Høydepunkter

Digital Enterprise i praksis

Se hvordan andre selskaper i prosessindustrien allerede drar nytte av vår maskinvare, programvare og serviceportefølje.

Praktiske eksempler

Finn flere spennende historier om Digital Enterprise

Siemens-historier

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat

Har du spørsmål eller et prosjekt du vil hente inspirasjon til?

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat
Vi ser frem til å høre fra deg.

Kontakt oss