Digitalisering

- hele verden i din hule hånd. Halvparten av verdens befolkning har tilgang til internett, og flere enn 25 prosent er konstant oppkoblet via mobiltelefonen. I Norge er det vanskelig å forestille seg en hverdag uten å ha tilgang til nettbanken, musikktjenester eller navigasjon via nettet og mobilen.   
Datadrevet innovasjon i transportsektoren

Last ned gratis rapport

MindSphere

Få styr på din digitale transformasjon

Gjør data til kunnskap – og kunnskap til resultater. Den digitale transformasjonen starter med bruk av data, uavhengig av bransje eller størrelse på virksomheten. Lær mer om Mindsphere som er hjertet av Siemens digitale økosystem. Mindspere er et åpent skybasert operativsystem fra Siemens, som lar deg koble opp alle slags maskiner, sensorer og fysiske aktiviteter til den digitale verden. Kan også brukes sammen med utstyr fra tredjepart. 
Bedre beslutningsgrunnlag

Nye spilleregler i bransjen

Elektrifisering og automatisering frigjør ressurser og mennesker som kan brukes til andre oppgaver. Dette er spesielt viktig i Norge som er et av verdens dyreste land å drive forretning. Skal en industribedrift overleve i Norge så må den være blant de beste i verden, og her spiller digitalisering en viktig rolle. Digitaliseringen kan gi ny kunnskap som bidrar til å fatte bedre beslutninger i hele verdikjeden.

Intelligent infrastruktur

Selv om infrastrukturen er essensiell for livskvalitet, stabilitet og samfunnsutvikling, er stadig flere byer utfordret med gamle eller overbelastede systemer. Så hvordan kan vi bygge infrastruktur som bygninger, transport og energisystemer enda smartere?

Intelligent infrastruktur

Fremtidens produksjon

Med digitalisering står vi på terskelen til den 4. industrielle revolusjon. Digitalisering øker risikoen for å komme på etterskudd, men den gir oss også mange nye muligheter. Hvordan kan digitale investeringer øke konkurransekraften?

Fremtidens produksjon

Bærekraftig energi

Energibehovet og verdens befolkning øker svært raskt. Derfor er en av våre største utfordringer å skape balanse mellom å oppfylle energibehovet og samtidig forhindre global oppvarming. Hvordan kan vi innfri kravet om stabil kraft og intelligent energiforsyning?

Bærekraftig energi