Intelligent Infrastruktur

Hvor bor du i 2050? Hver uke vokser verdens byer med 1,5 millioner mennesker. I 2050 vil over to tredjedeler av verdens befolkning bo i byer. Hvis byer fortsetter å vokse, hvordan kan vi bygge og håndtere urban infrastruktur?
Distributed Energy Systems

Download gratis white paper

Megatrend: Urbanisering

Hva er utfordringene med konstant vekst?

Infrastruktur har stor effekt på livskvaliteten. Tenk bare på den siste gangen du opplevde feil og problemer i trafikken. Det er vanskelig å se hvor mye infrastrukturen betyr før den bryter ned. Hvis du har opplevd strømbrudd selv eller blitt fanget i trafikkork, vet du at forbedringer er nødvendig. Våre byer vokser i størrelse og kompleksitet, og vi må stille nye krav til urbane systemer. Samtidig står vi overfor en stor utfordring fordi en del av vår infrastruktur ikke har fulgt i flere tiår. Byens byggeklosser, tog, elektriske anlegg, bygninger, busser og veier er sjelden like digitale som vi der bor i dem. Dette er den største utfordringen, men også det største potensialet: Digitalisert, elektrisk og informasjonsbasert infrastruktur kan ikke bare forbedre din daglige livskvalitet, men også sikre en mer bærekraftig fremtid. Overgangen er nødvendig: Vi må modernisere infrastrukturen slik at den kan takle fremtidens utfordringer.
infografikk

Hvor gjør teknologi en forskjell?

Hvilke områder har potensialet for det største løftet gjennom digital teknologi?

Digitalization drives infrastructure of tomorrow

Secure energy supplies, flexible mobility, energy efficient building control: the requirements for a modern and sustainable infrastructure are growing. Digitalization enables the implementation of innovative solutions that make urban areas better places to live.

Challenges for Intelligent Infrastructure

Challenges for Intelligent Infrastructure

 • 5 bn

  Number of people living in cities in 20301

 • 194,000 TWh

  Global energy demand 2030: 194,000 TWh, + 25% compared to 20122

 • 2.5 bn

  Number of vehicles in 2050: 2.5 bn + 100% compared to 20153

 • USD 239 billion

  Expected costs resulting from traffic jams in Europe and USA in 20304

 • 40%

  Advanced building automation and control systems can save up to 40% of energy5

 • 15%

  Of global NOx emissions are stem from shipping6

 • ~ 5% p.a.

  Rate of Data Center energy consumption increase to 2026 7

Sources

1. www.zukunftsentwicklungen.de/welt.html
2. WEO Report 2014
3. www.handelsblatt.com/technik/vernetzt/smart-city-auf-dem-weg-zur-intelligenten-stadt-ohne-stau/11780908.html
4. INRIX [www.inrix.com/xdtraffic.asp] Pressemeldung: www.presseportal.de/pm/70926/2855715
5. Siemens
6. Smith, T.W.P. et al. (2014b) Third IMO GHG Study 2014. London: International Maritime Organisation
7. DCD Global Market Overview and Forecast, 2015

Efficient building management

Better control of building environments not only improves the working or living environment but also reduces the energy consumption of a building. Effective solutions can ensure reliable and efficient operation of buildings.

View topics
Reliable, safe and efficient energy

The supply of reliable and affordable energy is an essential condition for economic growth and good quality of life. The grids of the future have to be agile in order to manage our changing energy systems.

View topics
Smart mobility

Mobility goes digital. Getting quickly and efficiently from A to B is a given these days. But passengers expect more – and municipalities, transport operators and industry have to meet these needs. Intelligent mobility solutions increase the availability of infrastructure, optimize throughput and create a new quality of passenger experience.

View topics
Intelligent transport

Effektiv, sikker og bærekraftig transport

Transport av både mennesker og varer har høy prioritet i Norges byer. Vi ønsker å bidra til å forbinde informasjonsteknologi og transport, for å tilby de beste transportløsninger for både våre kunder og passasjerer.

Hva vil du si til et trafikkstyringssystem som optimaliserer trafikk-, skip- og jernbanekapasitet i sanntid, og hjalp deg med å bevege deg fremover enda raskere? Eller en automatisert metro som tilpasser seg passasjervolumet? Dynamisk trafikkstyring som garanterer optimal trafikkstrøm? Fremtidens byer må være optimalt forbundet. Men de må også kunne tilpasse seg slik at de best hjelper deg når hverdagen endres.

 

Er du også overbevist om at elektrisitet er fremtiden for transportsektoren? Vi tror at elektriske busser i en norsk kommune eller region sender et sterkt signal om at fremtiden er elektrisk og bærekraftig.

Hvorvidt løsningen er elektrisk eller hybrid - det er vanlig for fremtiden at løsningene skal være energieffektive og inkludere mindre fossilt brensel. Elektrisk transport gjør Norge til pioner for klimanøytral transport, samtidig som luftkvaliteten forbedres for oss alle.

Elektriske busser minimerer støy og CO2-utslipp

Slik kan Oslo spare millioner på elektriske busser

Intelligente bygninger

Bygninger bruker mer energi enn både industri og transport

Bygninger står for en stor del av verdens miljøpåvirkninger: over 41% av verdens energiforbruk og 1/3 av alle CO2-utslipp. Energieffektive bygninger er løsningen hvis vi skal lykkes i å bremse klimaendringene. Hvor energieffektiv er bygningen din?

Men virkningen er ikke bare miljømessig - det er også økonomisk. Bygninger er ofte den nest største utgiften på selskapets budsjett. Hvis forbruket i bygningen din går tom, kan dette bety forskjellen i bedriftens overlevelse.

 

Vi bruker nesten 90 % av våre liv innendørs. Det er i mange forskjellige typer bygninger som vi lærer om livet, hvor vi møter folk som inspirerer oss og hvor våre beste ideer blir født. De er våre hjem, arbeidsplasser, skoler, sykehus, idrettshall, teatre, museer og kjøpesentre. Steder som kan være det mest perfekte miljøet i verden.

Det må være oppfinnsomhet å skape perfekte omgivelser

Vårt liv begynner i perfekte omgivelser: I mors mage. Et sted som aldri er for varmt, for kaldt eller støyende. Et sted hvor vi alltid føler oss trygge. Hvorfor er alle miljøene vi lever i ikke så perfekte?

 

Forbedring av bygningene vi lever i, betyr til slutt et bedre liv. Ønsker du å gjøre omgivelsene dine perfekte?