Polityka cookies

Aktualizacja: Grudzień 2021

 

Niniejsza Polityka dotycząca plików cookie odnosi się do witryn internetowych dostępnych pod adresem „siemens.com” („strona internetowa”).Ta strona korzysta z plików cookie. Pliki cookie to małe pliki zawierające określone informacje, które są przechowywane na Twoim urządzeniu. Pliki cookie są obsługiwane albo przez firmę Siemens AG („Siemens”) – są to tak zwane „własne pliki cookie” – albo przez strony trzecie świadczące usługi na rzecz firmy Siemens; takie pliki cookie są określane jako „pliki cookie stron trzecich”.

 

Pliki cookies są niezbędne do zapewnienia określonych funkcjonalności na stronie internetowej, m.in. aby zachować wybór języka dokonany przez użytkownika. Ponadto pliki cookie umożliwiają odpowiedniemu wydawcy (Siemens lub podmiotowi trzeciemu) rozpoznanie, że strona internetowa została wcześniej wywołana przez określone urządzenie końcowe, umożliwiając identyfikację powracających odwiedzających (lub raczej ich urządzeń końcowych) i zbieranie informacji o korzystaniu przez nich ze strony internetowej i ich domniemanych zainteresowań.

 

Informacje te są wykorzystywane do ulepszania strony internetowej i dostarczania odpowiednich reklam produktów i usług Siemens na stronie internetowej oraz witrynach stron trzecich.

 

Pliki cookie można przypisać do czterech kategorii, w zależności od ich funkcji i zamierzonego celu: niezbędne pliki cookie, wydajnościowe pliki cookie, funkcjonalne pliki cookie i marketingowe pliki cookie.

 

 Niezbędne pliki cookie

 

Te pliki cookie są kluczowe dla umożliwienia Ci poruszania się po witrynie i korzystanie z jej funkcji, takich jak ustawianie preferencji prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Bez tych plików usługi żądane podczas korzystania z naszej strony internetowej nie mogą być prawidłowo świadczone.

 

Niezbędne pliki cookie nie wymagają zgody użytkownika zgodnie z obowiązującym prawem. Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę internetową tak, aby blokowała niezbędne pliki cookie, ale wtedy możesz nie być w stanie korzystać z funkcji witryny zgodnie z jej przeznaczeniem.

 

W zakresie, w jakim informacje przetwarzane w związku z niezbędnymi plikami cookie są, w danym przypadku, danymi osobowymi, podstawą prawną ich przetwarzania jest uzasadniony interes firmy Siemens w zakresie obsługi strony internetowej.

 

Wydajnościowe cookie

 

Te pliki cookie zbierają informacje o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony internetowej, na przykład, które strony odwiedzają najczęściej i jak odwiedzający poruszają się po witrynie. Pomagają nam one poprawić łatwość i intuicyjność obsługi witryny przez użytkownika strony internetowej, a tym samym poprawiają wrażenia użytkownika z jej odwiedzin.

 

Dalsze informacje gromadzone przez wydajnościowe pliki cookie mogą obejmować np.: informacje o typie przeglądarki internetowej i używanym systemie operacyjnym, nazwę domeny witryny, którą wcześniej odwiedziłeś, liczbę odwiedzin, średni czas trwania wizyty i wywoływane strony.

 

Informacje gromadzone przez te pliki cookie są agregowane i zwykle nie można ich powiązać z konkretną osobą fizyczną. Jednak, w zakresie, w jakim informacje przetwarzane w związku z wydajnościowymi plikami cookies powinny w danym przypadku kwalifikować się jako dane osobowe, podstawą prawną takiego przetwarzania jest zgoda użytkownika.

 

Funkcjonalne pliki cookie

 

Te pliki cookie umożliwiają witrynie zapamiętanie dokonanych wyborów lub wprowadzonych informacji (takich jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym się znajdujesz) i dostarczają ulepszone, bardziej spersonalizowane funkcje. Funkcjonalne pliki cookies służą również do włączania żądanych funkcji, takich jak odtwarzanie filmów.

 

W zakresie, w jakim informacje przetwarzane w związku z funkcjonalnymi plikami cookies powinny w danym przypadku kwalifikować się jako dane osobowe, podstawą prawną takiego przetwarzania jest zgoda użytkownika.

 

Marketingowe pliki cookie

 

Marketingowe pliki cookie (nazywane również plikami cookie targetowania lub reklamy) pozwalają na dostarczanie bardziej odpowiednie dla Ciebie i Twoich zainteresowań reklam na witrynach internetowych stron trzecich. Służą również do ograniczania liczby wyświetleń reklamy, a także pomagają mierzyć skuteczność kampanii reklamowej.

 

 

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w związku z marketingowymi plikami cookies (jeśli występują) jest zgoda użytkownika.

 

Firmy Siemens AG oraz Siemens Industry Software, Inc. są odpowiedzialne za dane osobowe zebrane przez pliki cookie wg powyższych informacji i zawarły umowę określającą ich odpowiednie obowiązki w zakresie ochrony danych. Streszczenie treści tej umowy udostępniane jest na żądanie.


W przypadku pytań dotyczących polityki cookie, prosimy o kontakt bezpośredni:  dataprotection@siemens.com

 

You may find detailed information about the different cookies (e.g. purpose of the cookie and recipient of the information collected by the cookie) here: