Informacje firmowe

Adres

Siemens Sp. z o.o.
ul. Żupnicza 11
03-821 Warszawa
tel. 22 870 90 00
www.siemens.pl
e-mail: siemens.pl@siemens.com

Zarząd

Maciej Zieliński - Prezes Zarządu
Katarzyna Halwa - CFO

Dane rejestrowe

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
ul. Czerniakowska 100,
00-454 Warszawa

Nr KRS 0000031854

Wysokość kapitału spółki: 96 831 415,00,- ZŁ PLN
NIP 526-03-02-870
REGON 10501639
Certyfikat BS EN ISO 9001:2008
BDO 000008961