Adres
Siemens Sp. z o.o.
ul. Żupnicza 11
03-821 Warszawa
tel. 22 870 90 00
fax 22 870 90 09
www.siemens.pl
e-mail: siemens.pl@siemens.com

Zarząd Siemens Sp. z o.o.  

Dominika Bettman - Prezes Zarządu
Jörg Flath - Członek Zarządu ds. Finansowych

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
ul. Czerniakowska 100,
00-454 Warszawa

Nr KRS 0000031854

Wysokość kapitału spółki: 96 831 415,00,- ZŁ PLN
NIP 526-03-02-870
REGON 10501639
Certyfikat BS EN ISO 9001:2008
BDO 000008961

Informacja o ochronie danych firmy Siemens

Firma Siemens przykłada wielką wagę do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony Państwa danych osobowych. Dlatego też Siemens (dalsze dane firmy zawarte są w sekcji „Informacje o firmie”) przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie i bezpieczeństwie danych.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych, cel i podstawa prawna ich przetwarzania 

Podczas korzystania przez Państwa z witryn, aplikacji lub narzędzi internetowych firmy Siemens (zwanych „Ofertą Internetową Siemensa”) Siemens może przetwarzać Państwa następujące dane osobowe:

 • dane osobowe aktywnie i dobrowolnie przekazywane przez Państwa za pośrednictwem Oferty Internetowej Siemensa (np. podczas rejestracji, kontaktowania się z nami w sprawie zapytań lub uczestnicząc w ankietach itp.), w tym imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, informacje przekazane w ramach zgłoszenia wsparcia, komentarzy lub postów na forach itp.;
 • informacje przesyłane do nas automatycznie przez Państwa przeglądarkę lub urządzenia, takie jak adres IP, typ urządzenia, typ przeglądarki, strona przekierowująca, strony odwiedzane podczas Państwa wizyty, data i godzina każdych odwiedzin strony.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach: 

 • w celu wykonywania usług i funkcji w ramach Oferty Internetowej Siemensa oraz zapewnienia obsługi korzystania przez Państwa z Oferty Internetowej Siemensa;
 • w celu zweryfikowania Państwa tożsamości (jeśli zarejestrowali się Państwo do Oferty Internetowej Siemensa);
 • w celu udzielenia odpowiedzi i spełnienia Państwa konkretnych życzeń;
 • aby wysyłać Państwu informacje marketingowe lub skontaktować się z Państwem w związku z badaniami satysfakcji klienta, jak zostało to opisane w pkt. 3;
 • na ile jest to konieczne i uzasadnione, w celu wyegzekwowania obowiązującego regulaminu, ustanowienia, utrzymania lub obrony roszczenia prawnego, zapobiegania oszustwom lub innym bezprawnym działaniom, w tym atakom na systemy informatyczne firmy Siemens.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne do osiągnięcia powyższych celów. O ile nie wskazano inaczej w czasie zbierania danych, naszą podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest spełnienie następujących przesłanek:

 • Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji stosunku umownego z Państwem (art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych);
 • Zgodność z wymaganiami prawnymi obowiązującymi Siemensa (art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); i / lub
 • Przetwarzanie jest również niezbędne do skutecznego wykonania Ofert Internetowych Siemensa lub obsługi korzystania z nich przez Państwa (art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych).

W niektórych przypadkach możemy zapytać o Państwa zgodę na określone wykorzystanie Państwa danych osobowych. W takich przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych przez Siemens, (dodatkowo lub zamiast powyższych) jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 

Cookies

W ramach Ofert Internetowych Siemensa możemy wykorzystywać pliki cookies. Informacje o wykorzystywaniu plików cookies mogą Państwo znaleźć w zakładce „Polityka cookies”. Polityka Cookies zawiera również informacje o zasadach blokowania plików cookies, odmowy wyrażenia zgody na korzystanie z nich oraz o przetwarzaniu danych zbieranych w plikach cookies.

Mapy Google

Aby zaoferować Państwu pewne funkcje oparte na lokalizacji, niektóre elementy z Oferty Internetowej Siemensa mogą korzystać z „Map Google” (np. Aby uzyskać wskazówki dotyczące dojazdu do  lokalnego przedstawiciela firmy Siemens). Gdy korzystają Państwo z Google Maps, Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”) przetwarza Państwa dane osobowe, które mogą obejmować między innymi adres IP urządzenia i Państwa lokalizację. Dane dotyczące lokalizacji mogą być przetwarzane tylko wtedy, gdy użytkownik udzielił zezwolenia na dostęp lub aktywnie przekazał dane dotyczące lokalizacji w ramach Oferty Internetowej Siemens.

 

Administratorem danych odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych osobowych w związku z Mapami Google jest Google; Informacje o ochronie prywatności Google można znaleźć na stronie https://www.google.com/policies/privacy.

Łącza do innych witryn internetowych

Polityka prywatności odnosi się tylko do Ofert Internetowych Siemensa i nie dotyczy innych witryn internetowych lub aplikacji obsługiwanych przez osoby trzecie. Możemy zamieścić łącza do innych witryn internetowych, które naszym zdaniem mogą być dla Państwa interesujące. Firma Siemens nie ponosi odpowiedzialności za stosowane przez te witryny praktyki w zakresie ochrony danych osobowych.

Aplikacje mobilne

Niektóre aplikacje firmy Siemens, które można pobrać na urządzenie mobilne („Aplikacje mobilne”), mają własne polityki dotyczące ochrony prywatności. Wspomniane polityki są udostępniane na stronach sklepu internetowego z którego Państwo korzystają przed pobraniem aplikacji mobilnej, oraz w  samej aplikacji mobilnej. Informacje o ochronie prywatności dla aplikacji mobilnych Siemensa publikowane są również tutaj.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych, cel i podstawa prawna ich przetwarzania

W kontekście swojej współpracy biznesowej Siemens może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych aktualnych i przyszłych osób kontaktowych u naszych klientów, dostawców, sprzedawców i partnerów (zwanych dalej „Partnerami Biznesowymi”): 

 • dane kontaktowe, jak imię i nazwisko, adres służbowy, numer telefonu służbowego, numer służbowego telefonu komórkowego, numer faksu służbowego i służbowy adres e-mail; 
 • dane płatnicze, jak dane niezbędne do przetwarzania płatności i zapobiegania oszustwom, w tym numery kart kredytowych i debetowych, numery kodów dostępu oraz inne powiązane dane rozliczeniowe; 
 • dodatkowe niezbędne informacje, które muszą być przetwarzane w ramach współpracy z firmą Siemens przy realizacji projektów lub umów albo dostarczone przez Państwa dobrowolnie, jak dane osobowe dotyczące złożonych zamówień, dokonanych płatności, i kluczowych etapów projektu; 
 • dane osobowe zbierane z zasobów dostępnych publicznie, wiarygodnych baz danych oraz agencji kredytowych;
 • w przypadku, gdy jest to prawnie wymagane do sprawdzenia Partnera Biznesowego pod kątem przestrzegania prawa: data urodzenia, numery identyfikacyjne, dowody tożsamości oraz informacje o istotnych sprawach sądowych lub innych postępowaniach prawnych przeciwko Partnerom Biznesowym.

Siemens może przetwarzać dane osobowe w następujących celach:

 • komunikowanie się z Partnerami Biznesowymi w sprawie produktów, usług i projektów Siemensa lub Partnerów Biznesowych, np. poprzez odpowiadanie na zapytania lub zgłoszenia albo dostarczanie Państwu technicznych informacji o zakupionych produktach;
 • planowanie i realizacja współpracy (stosunków umownych) z Partnerami Biznesowymi np. poprzez realizację transakcji i zamówień na produkty lub usługi, przetwarzanie płatności, wykonywanie czynności księgowych, audytowych, rozliczeniowych i windykacyjnych, organizowanie wysyłek i dostaw, pomoc w organizowaniu napraw i zapewnianie usług wsparcia;
 • obsługa i przeprowadzanie badań opinii klientów, kampanii marketingowych, analiz rynkowych, loterii, konkursów lub innych działań lub imprez promocyjnych;
 • przeprowadzanie badań satysfakcji klientów i bezpośrednich działań marketingowych, zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w punkcie 3;
 • utrzymywanie i ochrona bezpieczeństwa naszych produktów, usług i witryn internetowych, zapobieganie i wykrywanie naruszeń bezpieczeństwa, oszustw lub innych działań przestępczych lub złośliwych;
 • zapewnienie przestrzegania obowiązków prawnych (jak np. obowiązek prowadzenia ewidencji), kontroli eksportowej, przepisów celnych, obowiązków w zakresie sprawdzania Partnerów Biznesowych pod kątem przestrzegania prawa (w celu zapobiegania przestępstwom urzędniczym i praniu pieniędzy), oraz polityk i norm branżowych Siemensa;
 • rozstrzyganie sporów, egzekwowanie naszych umów oraz ustanawianie, wykonywanie i obrona roszczeń prawnych.

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do osiągnięcia powyższych celów. O ile nie wskazano inaczej w czasie zbierania danych, naszą podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest spełnienie następujących przesłanek:

 • przetwarzanie jest niezbędne do realizacji stosunku umownego z Państwem (art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych);
 • zgodność z wymaganiami prawnymi obowiązującymi Siemensa (art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); i / lub
 • przetwarzanie jest niezbędne ze względu na uzasadniony interes Siemensa (art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych).

Ogólnie rzecz biorąc, uzasadniony interes, do którego dąży Siemens w związku z wykorzystaniem przez nas Państwa danych osobowych, to sprawne działanie lub zarządzanie naszymi relacjami biznesowymi z Państwem.

 

W niektórych przypadkach możemy zapytać o Państwa zgodę na określone wykorzystanie Państwa danych osobowych. W takich przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych przez Siemens, (dodatkowo lub zamiast powyższych) jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Tam, gdzie jest to dozwolone przez obowiązujące prawo, Siemens może przetwarzać dane kontaktowe w celach marketingu bezpośredniego (np. Zaproszenia na targi, biuletyny) i przeprowadzać ankiety dotyczące satysfakcji klienta. Powyższe działania mogą być realizowane również za pośrednictwem poczty elektronicznej. Mogą Państwo, w dowolnym momencie, sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych kontaktowych w ww celu, pisząc na siemens.pl@siemens.com lub korzystając z mechanizmu rezygnacji dostępnego w otrzymanej korespondencji.

 

Siemens może przekazywać dane osobowe:

 • innym spółkom grupy Siemensa lub osobom trzecim np. partnerom sprzedażowym lub dostawcom, lecz tylko jeżeli i w takim zakresie, w jakim przekazywanie ich jest potrzebne do dostarczenia Państwo Oferty Internetowej Siemensa lub w związku ze współpracą biznesową z firmą Siemens;
 • stronom trzecim, które świadczą usługi informatyczne na rzecz Siemens i które przetwarzają takie dane wyłącznie w celu świadczenia takich usług (np. Hosting lub usługi konserwacji i wsparcia IT); i / lub
 • stronom trzecim w związku z wypełnianiem zobowiązań prawnych lub ustanawianiem, wykonywaniem lub obroną praw lub roszczeń (np. w przypadku organów sądowych i arbitrażowych, postępowań, organów ścigania i organów regulacyjnych lub, w razie konieczności, adwokatów i radców prawnych jeśli jest to niezbędne w celu przestrzegania prawa lub ustanowienie, wykonywanie lub obrony praw lub roszczeń prawnych).

Odbiorcy danych osobowych mogą znajdować się w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („krajach trzecich”), w których obowiązujące przepisy prawa nie zapewniają tego samego poziomu ochrony danych, co przepisy prawa macierzystego kraju danej osoby fizycznej.

W takich przypadkach Siemens podejmuje działania w celu wprowadzenia właściwych i odpowiednich zabezpieczeń w celu zapewnienia ochrony danych osobowych innymi środkami.

 • Wymieniamy dane osobowe ze spółkami grupy Siemensa w krajach trzecich tylko wówczas, gdy wdrożyły one wiążące reguły korporacyjne („WRK“) Siemensa dotyczące ochrony danych osobowych. Dodatkowe informacje dotyczące WRK Siemensa znajdą Państwo tutaj.
 • Przekazujemy dane osobowe odbiorcom zewnętrznym w krajach trzecich tylko w przypadku, gdy dany odbiorca (i) podpisał standardowe klauzule umowne UE z Siemensem, (ii) wdrożył w swojej organizacji wiążące reguły korporacyjne lub (iii) – w przypadku odbiorców w USA – odbiorca jest certyfikowany zgodnie z programem „Tarcza Prywatności”. Zainteresowane osoby mogą skontaktować się z firmą Siemens, aby uzyskać dodatkowe informacje i kopie odpowiednich zabezpieczeń.

Dane osobowe publikowane przez Państwa w ramach Ofert Internetowych Siemena (jak serwisy dyskusyjne typu chatroom lub fora) mogą być dostępne na całym świecie dla innego zarejestrowanego użytkownika danej Oferty Internetowej Siemensa.

O ile przy uzyskiwaniu danych osobowych od Państwa nie wskazano inaczej (np. przy użyciu zaakceptowanego przez Państwa formularza zgody), usuwamy dane osobowe, jeśli przechowywanie tych danych nie jest już niezbędne do celów, w jakich zostały zebrane lub przetworzone oraz jeśli żaden ustawowy obowiązek przechowywania danych na mocy obowiązującego prawa (jak prawo podatkowe lub handlowe) nie wymaga od nas dalszego przechowywania danych osobowych.

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie określonych danych osobowych przez firmę Siemens mają Państwo prawo do wycofania zgody w każdej chwili ze skutkiem w przyszłości, tzn. wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem. W przypadku wycofania zgody Siemens może kontynuować przetwarzanie danych tylko w przypadku istnienia innej podstawy prawnej ich przetwarzania.

Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych może Państwu przysługiwać prawo do:

 • uzyskania od firmy Siemens potwierdzenia, czy dotyczące Państwa dane osobowe są przetwarzane i w takim przypadku – dostępu do tych danych osobowych;
 • dokonania przez firmę Siemens sprostowania dotyczących Państwa nieprawidłowych danych osobowych;
 • dokonania przez firmę Siemens usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych;
 • wprowadzenia przez firmę Siemens ograniczenia przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych;
 • przenoszenia danych w zakresie danych osobowych, które Państwo aktywnie dostarczyli;
 • sprzeciwienia się, powołując się na Państwa konkretną sytuację, przetwarzaniu dotyczących Państwa danych osobowych.

 

Dalsze informacje i wyjaśnienia związane z opisanymi powyżej prawami są dostępne na stronie internetowej Komisji Europejskiej „Prawa obywateli”.

Pion ochrony danych firmy Siemens zapewnia wsparcie w zakresie wszelkich pytań, uwag, obaw lub skarg związanych z ochroną danych lub w przypadku, gdyby chcieli Państwo wykonać przysługujące Państwu prawa związane z ochroną danych. Z pionem ochrony danych Siemensa można skontaktować się pod adresem: dataprotection@siemens.com.

 

Pion ochrony danych firmy Siemens będzie zawsze dokładać wszelkich starań w celu rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zgłaszanych przez Państwa żądań lub skarg. Poza skontaktowaniem się z pionem ochrony danych Siemensa mają Państwo zawsze prawo zwrócenia się ze swoim wnioskiem lub skargą do właściwego organu ochrony danych.

 

Listę i dane kontaktowe właściwego organu ochrony danych osobowych mogą Państwo znaleźć tutaj.

„Cookies” - informacje automatycznie zachowywane na Państwa komputerze

Gdy oglądają Państwo jedną z naszych witryn, możemy umieszczać na Państwa komputerze pewne dane w postaci tzw. cookies - plików, które pozwalają nam automatycznie rozpoznać Państwa komputer przy następnej wizycie. Pliki te pozwalają np. dostosować wygląd witryny do Państwa zainteresowań albo zachować hasło, by nie musieli go Państwo wpisywać od nowa za każdym razem. Za pomocą plików cookies nie zbieramy Państwa danych osobowych, chyba że wcześniej wyrazili Państwo na to zgodę.

Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać cookies, prosimy skonfigurować przeglądarkę internetową tak, by usuwała tego typu pliki, blokowała je, bądź każdorazowo ostrzegała przed ich zachowaniem. Poniżej znajdą Państwo informację, jak to zrobić.

Proszę mieć na uwadze, że bez plików cookies pewne funkcje naszych stron mogą nie działać prawidłowo.

Rodzaje stosowanych plików cookies

Pliki cookies w zależności od swojej funkcji mogą należeć do 4 kategorii: niezbędne do funkcjonowania strony, analityczne, funkcjonalne oraz marketingowe.

Absolutnie niezbędne pliki cookies są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania witryny Siemensa, np. przypisują anonimowe ID sesji, aby łączyć większą liczbę powiązanych zapytań wysyłanych do serwera.

Analityczne pliki cookies zbierają informacje na temat korzystania za stron, np. rodzaj przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego użytkownika, nazwę domeny poprzednio odwiedzanej strony, liczbę wizyt, średni czas trwania wizyty na stronie i strony, na które przeszedł użytkownik. Te pliki cookies nie zachowują informacji, które umożliwiałyby osobową identyfikacji użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki są zagregowane, a tym samym pozostają anonimowe. Dzięki takim informacjom możemy pracować nad tym, by nasze strony były bardziej przyjazne użytkownikom. Użytkownik może zablokować takie pliki, tworząc tzw. exclusion cookie (patrz sekcja Zarządzanie plikami cookies)

Funkcjonalne pliki cookies umożliwiają zachowanie informacji podanych wcześniej przez użytkownika (takich jak ID użytkownika, wybór języka, lokalizacja) w celu zapewnienia użytkownikowi jak najlepszych, spersonalizowanych funkcji. Funkcjonalne pliki cookies są również potrzebne do udostępnienia pewnych funkcji, takich jak np. odtworzenie filmu, oraz do zachowanie decyzji użytkownika o stałym zablokowaniu wybranych funkcji (np. analizy stron) poprzez tzw. opt-out cookies.

Marketingowe pliki cookies wykorzystujemy w celu dopasowania naszych treści do potrzeb użytkowników w oparciu o ich zainteresowania. Są one również wykorzystywane do ograniczania częstotliwości wyświetlania reklam i do mierzenia efektywności kampanii reklamowych. Rejestrują one, czy użytkownicy odwiedzili stronę i jakie treści ich interesowały. Te informacje mogą być również udostępniane stronom trzecim, takim jak np. reklamodawcy. Takie pliki cookies są często połączone z funkcjonalnościami serwisów należących do strony trzeciej.  Użytkownicy mogą zablokować takie ciasteczka tworząc tzw. opt-out cookie.

​Zarządzanie plikami cookies

Uwaga: Nie wszystkie z wymienionych poniżej plików cookies będą wykorzystywane, gdy odwiedzają Państwo nasze strony poprzez urządzenia mobilne.

Analityczne pliki cookies – Adobe Analytics

Korzystamy z Adobe Analytics aby stale ulepszać nasze strony oraz wykrywać ewentualne błędy. W tym celu Adobe Analytics przechowuje i analizuje różnego rodzaju anonimowe dane, w tym meta dane odwiedzonej strony, strony linkujące do Siemensa, czas wizyty i rodzaj wykorzystywanej przeglądarki.

W celu zablokowania możliwości zbierania i analizy danych dotyczących Państwa wizyty na stronie przez Adobe Analytics, proszę kliknąć tutaj. W ten sposób stworzą Państwo w przeglądarce tzw. exclusion cookie, czyli plik cookie zapobiegający zapamiętywaniu tych danych. Nie zawiera on danych osobowych, lecz technicznie umożliwia Adobe/Siemesowi stałe rozpoznawanie Państwa preferencji.

Jeśli skasują Państwo taki plik cookie, lub jeśli zmienią Państwo komputer albo przeglądarkę, konieczne będzie ponowne utworzenie exclusion cookie.

Marketingowe pliki cookies:

Adobe Target

Wykorzystujemy Adobe Target, by dostarczać naszym użytkownikom treści dostosowane do ich zainteresowań. W tym celu Adobe Target analizuje anonimowe informacje o poprzednich wizytach użytkownika na naszej stronie.

W celu zablokowania możliwości agregacji i analizy danych dotyczących Państwa wizyty na stronie przez Adobe Target, proszę kliknąć tutaj. W ten sposób stworzą Państwo w przeglądarce tzw. exclusion cookie, czyli plik cookie zapobiegający zapamiętywaniu tych danych. Nie zawiera on danych osobowych, lecz technicznie umożliwia Adobe/Siemesowi stałe rozpoznawanie Państwa preferencji.

Adobe Media Optimizer

Czasem prowadzimy kampanie reklamowe, w ramach których reklamy wyświetlają się w przeglądarce użytkownika na bazie jego zainteresowań. Możemy poznawać zainteresowania użytkownika na podstawie korzystania przez niego z naszych stron lub aplikacji oraz informacji z innych firm lub stron, z którymi współpracujemy, by lepiej poznać zainteresowania użytkownika. Tego typu reklamy często nazywane są „reklamą behawioralną”. Wykorzystujemy Adobe Media Optimizer (AMO) do wyświetlania naszych reklam w Intenecie. W tym celu w przeglądarce użytkownika zostanie utworzonych kilka ciasteczek zezwalających AMO oraz tzw. narzędziom ad exchange rozpoznawanie urządzenia końcowego użytkownika na podstawie anonimowych identyfikatorów, a tym samym pokazywanie użytkownikowi reklam dopasowanych do jego zainteresowań. Proszę kliknąć tutaj, aby zablokować zbieranie i analizowanie przez AMO danych zebranych podczas Państwa wizyty na stronie i dostarczanie Państwu dostosowanych reklam na innych stronach internetowych w oparciu o Państwa aktywność na naszych stronach i w usługach internetowych. Jeśli zablokują Państwo tę możliwość nadal mogą Państwo widzieć nasze reklamy wyświetlane na stronach innych firm, lecz nie będą one dostosowywane do Państwa zainteresowań ustalonych na bazie Państwa aktywności na naszych stronach i w usługach internetowych.

W przypadku części lub wszystkich firm uczestniczących w Digital Advertising Alliance mogą Państwo również zablokować gromadzenie danych na temat oglądanych stron w celu wyświetlania reklam w oparciu o zainteresowania na stronie Digital Advertasing Alliance Consumer Choice.

Xaxis

Zezwalamy firmie Xaxis (Spólka GroupM Competence Center GmbH, Derendorfer Alee 10, 40476 Düsseldorf) na umieszczanie na naszych stronach plików cookie, które zbierają informacje dotyczące reklamy internetowej opartej na użytkowaniu. Takie działanie określa się pojęciem „targetowanie”.

W tym cel Xaxis zbiera i przechowuje anonimowe informacje na naszej stronie. Plik cookie przechowywany na Państwa komputerze zbiera informacje o aktywnościach na odwiedzanych stronach (np. zachowaniach w sieci, odwiedzonych podstronach, kliknięciach w bannery reklamowe itp.). Na podstawie tych daych Xaxis tworzy profile, które nie pozwalają na osobową identyfikację użytkownika; w szczególności nie jest przechowywany adres IP użytkownika.

Komputer Państwa jest wówczas identyfikowany w celu dostarczania reklam przeznaczonych dla danej grupy docelowej. Dzięki temu możliwe jest wyświetlanie reklam dostosowanych do Państwa zainteresowań na innych stronach.

Dodatkowe informacje dotyczące tych technologii używanych na naszych stronach i polityki prywatności znajdą Państwo pod linkiem: http://www.xaxis.com/page/privacy-policy
Zawsze mają Państwo możliwość zablokowania zbierania i przechowywania danych poprzez stworzenie tzw. exclusion cookie.

Facebook

Nasze strony mogą wykorzystywać również piksel trakujący Facebooka w celu dopasowywania reklam do odbiorcy. Oznacza to, że strony trzecie, w tym Facebook, mogą wykorzystywać pliki cookie, sygnały nawigacyjne i podobne technologie do gromadzenia lub odbierania informacji z witryny i innych miejsc w Internecie i używać ich do świadczenia usług pomiarów i targetowania reklam. Mogą Państwo zrezygnować z gromadzenia i używania takich danych na temat oglądanych stron w celu obsługi targetowania reklam na stronie http://www.aboutads.info/choices

Jak deaktywować pliki cookies?

Instrukcję  zarządzania plikami cookies znajdą Państwo na stronach producentów przeglądarek internetowych:

IE
Opera   
Safari   
Chrome   
Firefox

W razie wątpliwości dotyczących naszej polityki cookies prosimy o przesłanie pytań i sugestii na adres: siemens.pl@siemens.com

Niniejsza strona internetowa jest własnością firmy Siemens Sp. z o.o. ("Siemens") i może być wykorzystywana jedynie w charakterze informacyjnym. Korzystając z niniejszej Strony i/lub pobierając z niej materiały informacyjne, wyrażacie Państwo zgodę na związanie warunkami korzystania zawartymi w niniejszym dokumencie ("Dokument Umowy"). Jeśli nie wyrażacie Państwo zgody na związanie poniższymi warunkami korzystania ze Strony, prosimy z niej nie korzystać i nie pobierać z niej żadnych materiałów.

Zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, Siemens udziela użytkownikowi Strony niewyłącznego, niezbywalnego prawa dostępu, używania i wyświetlania Strony i materiałów informacyjnych na niej zawartych ("Materiały"). Zobowiązujecie się Państwo do niezakłócania ani do niepodejmowania żadnych prób zakłócania działania Strony.

Siemens upoważnia Państwa do wyświetlania strony i pobierania z niej Materiałów jedynie w celu osobistego, niekomercyjnego wewnętrznego użytku, chyba że Siemens udzieli Państwu szczególnych uprawnień w formie pisemnej lub uprawnienia takie wynikają z warunków licencji dołączonych lub dostarczonych z Materiałami. Upoważnienie takie nie oznacza przeniesienia praw do Materiałów lub ich egzemplarzy oraz podlega następującym ograniczeniom:

 • Zobowiązani są Państwo przestrzegać dodatkowych ograniczeń wyświetlanych na Stronie. Ograniczenia te mogą podlegać zmianom.
 • nie wolno Państwu w żaden sposób zmieniać Materiałów, powielać, prezentować, dystrybuować, jak również używać ich w jakikolwiek inny sposób w celach publicznych lub komercyjnych;
 • nie wolno Państwu przekazywać Materiałów żadnej innej osobie bez poinformowania jej o obowiązkach wynikających z niniejszego Dokumentu Umowy i wyrażenia przez tą osobę zgody, na związanie się warunkami niniejszego Dokumentu.

Zobowiązani są Państwo przestrzegać dodatkowych ograniczeń wyświetlanych na Stronie. Ograniczenia te mogą podlegać zmianom.

Niniejsza Strona, łącznie ze wszystkimi Materiałami, jest chroniona krajowymi przepisami z zakresu ochrony praw autorskich i postanowieniami umów międzynarodowych. Przy korzystaniu ze Strony zobowiązują się Państwo przestrzegać krajowych przepisów z zakresu ochrony praw autorskich i zapobiegać bezprawnemu kopiowaniu Materiałów. Poza prawami wyraźnie przyznanymi w niniejszym Dokumencie Umowy, Siemens nie udziela Państwu żadnego wyraźnego lub dorozumianego prawa do patentów, znaków towarowych, praw autorskich, tajemnicy handlowej i innych praw własności intelektualnej.

Materiały mogą zawierać nieścisłości, błędy i przeoczenia. Siemens nie gwarantuje dokładności i kompletności materiałów, jak również rzetelności porad, opinii, oświadczeń lub innych informacji wyświetlanych na Stronie lub dystrybuowanych poprzez Stronę ("porada"). Potwierdzają Państwo świadomość faktu, że jakiekolwiek wykorzystanie takiej porady odbywa się wyłącznie na Państwa własne ryzyko. Siemens zastrzega sobie prawo, według swojego uznania, do dokonywania poprawek na tej Stronie, w zakresie, jaki uzna za stosowne. Siemens może w każdym momencie, bez uprzedzenia, dokonywać dowolnych zmian na stronie, w materiałach, informacjach, produktach, programach, usługach lub cenach opisanych na Stronie.

Niniejsza strona, porady i materiały na niej zawarte, jak również dostępne na niej oprogramowanie udostępniane są w takiej formie, w jakiej się znajdują - bez jakiejkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnej, jak i dorozumianej, włączając w szczególności gwarancje wartości handlowej, nienaruszania praw osób trzecich, właściwości dla jakiegokolwiek szczególnego celu, własności, zwyczajów lub praktyk handlowych.

Strony internetowe firmy Siemens mogą zawierać odnośniki do innych stron internetowych należących do odrębnych podmiotów prawnych nie powiązanych z firmą Siemens.

Siemens nie kontroluje zawartości takich stron (jak również odnośników na nich się znajdujących) i nie jest odpowiedzialny za ich zawartość. Jeśli Państwo decydujecie się odwiedzić taką stronę, czynicie to wyłącznie na własne ryzyko i w Państwa gestii leży przedsięwzięcie niezbędnych środków, aby uchronić się przed wirusami lub innymi zagrożeniami. Siemens nie gwarantuje i nie odpowiada za zawartość żadnej takiej strony i informacji na temat produktów bądź usług na niej opisanych. Zamieszczone na naszej stronie odnośniki nie oznaczają, że:

 • Siemens sponsoruje, popiera, jest stowarzyszony bądź zrzeszony z właścicielem strony lub jest prawnie upoważniony do używania znaków handlowych, marek, logo lub oznaczenia praw autorskich przedstawionych na Stronie, bądź dostępnych poprzez odnośniki, lub
 • jakakolwiek firma lub instytucja, do stron której prowadzą odnośniki, jest upoważniona do używania znaków handlowych, marek, logo lub oznaczenia praw autorskich firmy Siemens lub firm z nią powiązanych lub zależnych.

Wyrażacie Państwo zgodę, aby wszelkie informacje i materiały dostarczone przez Państwa, jak również przez osoby reprezentujące Państwa, na potrzeby niniejszej Strony nie były traktowane jako poufne ani zastrzeżone, za wyjątkiem danych i materiałów uznanych za poufne w ustawie o ochronie danych osobowych.

Siemens wykorzystuje dane osobowe Państwa w celu oferowania Państwu usług oraz lepszego zrozumienia Państwa potrzeb i zainteresowań. Informacje te umożliwiają w szczególności zakończenie transakcji lub złożenie zamówienia, przesłanie wiadomości, świadczenie usług i pomocy technicznej, informowanie o nowych usługach i korzyściach, personalizację ofert promocyjnych i niektórych witryn Siemens. Siemens może czasem wykorzystywać Państwa dane do kontaktowania się z Państwem w celu badania rynku produktów i usług. Dane te nie są wykorzystywane przez Siemensa do jakichkolwiek innych celów i nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne w celu świadczenia usług.

Siemens nie sprzedaje, nie wypożycza ani nie dzierżawi danych osobowych Państwa stronom trzecim, za wyjątkiem przypadków zwrócenia się przez Państwa o oferty produktów i usług. Prośba o udzielenie zgody przez Państwa pojawi się przy udostępnianiu przez Państwa danych.

Dostawcy usług dla Siemensa muszą zapewnić poufność danych uzyskanych w imieniu firmy Siemens i nie wolno im wykorzystywać ich do jakichkolwiek innych celów niż świadczenie usług wykonywanych dla Siemensa.

Firma Siemens dołoży wszelkich starań, aby zachować poprawność Państwa danych osobowych. Siemens umożliwi Państwu dostęp do Państwa danych oraz możliwość zmiany takich informacji za pośrednictwem Internetu.

Dostarczając firmie Siemens takie informacje lub materiały, udzielają Państwo Siemensowi nieograniczonej, nieodwołalnej, ogólnoświatowej, bezpłatnej licencji na ich wykorzystywanie, powielanie, przedstawianie, publiczne prezentowanie, przesyłanie i dystrybuowanie - z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych. Wyrażacie Państwo również zgodę, aby Siemens wykorzystywał wszelkie idee, pomysły i know-how, które zostały przez Państwa dostarczone na potrzeby niniejszej Strony.

Ponadto Państwo:

 • oświadczają i gwarantują, że informacje lub materiały dostarczane przez Państwa na potrzeby niniejszej Strony nie zawierają treści nieprzyzwoitych, zniesławiających, molestujących, gróźb oraz innych treści zabronionych prawem, jak również nie zawierają materiałów prawnie zastrzeżonych osób trzecich, i
 • potwierdzają świadomość faktu, że firma Siemens zabrania dostarczania jej takich informacji i materiałów na potrzeby niniejszej Strony.

Firma Siemens zastrzega sobie prawo (ale nie jest do tego zobowiązana) do monitorowania lub przeglądania także tych elementów Strony, na których użytkownicy swobodnie komunikują się ze sobą (chat rooms, grupy dyskusyjne lub inne fora) oraz do śledzenia treści takiej komunikacji. Jednakże ani firma Siemens, ani żadna z firm z nią powiązanych nie ponosi odpowiedzialności za treść takiej komunikacji.

Z wyjątkiem umyślnego zachowania, Siemens ani żadna z firm z nim powiązanych, nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do żadnej osoby trzeciej za pośrednie lub bezpośrednie, specjalne, ani żadne inne straty (włączając bez ograniczeń utracone korzyści lub zyski, przerwę w prowadzeniu działalności, utratę informacji lub oprogramowania lub wszelkich innych danych w systemie użytkownika), które związane są z wykorzystywaniem bądź niemożliwością wykorzystania zawartości Strony, materiałów i elementów Strony oraz wszelkich innych stron, do których prowadzą odnośniki umieszczone na niniejszej Stronie, również wówczas, gdy Siemens został zawiadomiony o możliwości wystąpienia takich strat.

Siemens zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji, dodania lub usunięcia dowolnych fragmentów Strony lub niniejszego Dokumentu Umowy, w całości lub w części, w dowolnym czasie. Zmiany niniejszego Dokumentu Umowy obowiązują od momentu, gdy informacja o takich zmianach zostaje zamieszczona na Stronie. Dalsze użytkowanie Strony, po wprowadzeniu jakiejkolwiek zmiany do niniejszego Dokumentu Umowy, traktowane jest jako akceptacja wprowadzonych zmian.

Siemens może w dowolnym momencie zakończyć, zmienić, zawiesić lub przerwać dowolną część Strony, a także wszystkie jej funkcjonalności. Siemens może również bez uprzedzenia nałożyć ograniczenia na pewne funkcjonalności Strony lub związane z nią usługi bez ponoszenia odpowiedzialności za takie zmiany. Siemens może także cofnąć pozwolenia, prawa i licencje udzielone powyżej. W takim przypadku zobowiązani są Państwo zniszczyć niezwłocznie wszelkie Materiały.

Niniejsza Strona jest kontrolowana przez Siemensa z lokalizacji znajdujących się na terenie Polski. Siemens nie gwarantuje, że Materiały zawarte na Stronie są właściwe lub dostępne do wykorzystania poza obszarem Polski. Dostęp do Materiałów zawartych na niniejszej Stronie jest zabroniony z państw, w których zawartość Materiałów jest nielegalna. Jeżeli odwiedzacie Państwo niniejszą Stronę spoza obszaru Polski, jesteście Państwo odpowiedzialni za przestrzeganie lokalnego prawa. Nie wolno Państwu używać Strony lub eksportować Materiałów z naruszeniem praw i regulacji dotyczących eksportu obowiązujących w Polsce. Jakiekolwiek roszczenia odnośnie do niniejszego Dokumentu Umowy lub jego przedmiotu podlegają prawu polskiemu, z wyłączeniem zasad dotyczących konfliktu systemów prawnych.

Polityka ochrony prywatności Siemens zawarta jest w dokumencie "Polityka ochrony prywatności".

Informacje o firmie Siemens znajdują się na stronie internetowej www.siemens.pl w sekcji O firmie.

Wszystkie oznaczenia produktów oraz nazwy firm są zastrzeżonymi znakami handlowymi. W przypadku używania ich przez firmy trzecie na ich własny użytek naruszone mogą zostać prawa ich właścicieli.