Zgoda na otrzymywanie informacji marketingowych na podstawie osobistych zainteresowań

Administrator i kategorie danych osobowych

W związku z Państwa zgodą Siemens Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa, Polska, jako administrator danych („Administrator”), będzie mógł gromadzić i przetwarzać następujące dane osobowe dotyczące Państwa jako podmiotu danych: dane kontaktowe (nazwisko, imię, tytuł, nazwa firmy, stanowisko, numer telefonu, email, adres firmy) informacje o Państwa osobistym zainteresowaniu konkretnymi produktami i usługami Siemens wyrażonym: wprost np. za pośrednictwem formularza internetowego, a także, poprzez informacje gromadzone za pomocą plików cookie, nt. Państwa odwiedzin na stronach internetowych Siemens (np. o przeglądanych artykułach i pobranych dokumentach lub czasie odwiedzin) i, jeśli dotyczy, poprzez otwarcie komunikatu marketingowego przesłanego przez Siemens do Państwa drogą mailową  (tj. rejestrację faktu otwarcia komunikatu przy wykorzystaniu mechanizmu „web beacon”).   Cel przetwarzania Państwa dane mogą być gromadzone i przetwarzane w następujących celach: do przesyłania treści marketingowych (np. biuletyny, zaproszenia na wydarzenia i targi itp.) dotyczących produktów i usług Siemens, które znajdują się w kręgu Państwa zainteresowań, przesyłania ofert dot. produktów i usług Siemens i możliwie najlepszego wsparcia Państwa i Państwa firmy.   Okres przetwarzania danych Dane przetwarzane na podstawie niniejszej zgody zostaną usunięte w momencie, gdy przestaną już być potrzebne do celów marketingowych lub w przypadku wycofania przez Państwa zgody, chyba że ich dalsze przetwarzanie będzie bezwzględnie wymagane w związku z celem dla którego zostały zgromadzone lub gdy, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, istnieje statutowy okres przechowywania do którego Administrator będzie miał obowiązek się zastosować.

Przekazanie danych do przetwarzania (odbiorcy danych)

W wyżej wymienionych celach, Administrator może przekazywać Państwa dane swoim Spółkom Stowarzyszonym wymienionym w bieżącym sprawozdaniu rocznym, które jest dostępne na stronie http://www.siemens.com/investor/en/.  Dodatkowo, dostawcy platformy i usług IT związanych z platformą marketingową dla Siemens tj. firmy: btr Consulting GmbH, Hanauer Landstr. 188, 60314, Frankfurt, Germany ORACLE Deutschland B.V. & Co. KG, Riesstr. 25, 80992, Muenchen, Germany również mogą posiadać techniczne możliwości dostępu do Państwa danych.   Niektórzy odbiorcy danych osobowych mogą posiadać siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, gdzie obowiązujące prawa mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony danych jak prawa w kraju zamieszkania (każdy z osobna zwany „Krajem trzecim”).   W takim przypadku Siemens podejmuje działania wdrażające odpowiednie i właściwe środki zapewniające ochronę danych osobowych innymi sposobami tj.: Udostępniamy dane osobowe spółkom Siemens zlokalizowanym w Krajach trzecich, jedynie jeśli wdrożyły Wiążące Reguły Korporacyjne Siemens (BCR) w stosunku do ochrony tychże. Dalsze informacje związane z BCR Siemens można znaleźć tutaj.    Przekazujemy dane osobowe odbiorcom zewnętrznym w Krajach trzecich, jedynie w przypadku jeśli dany odbiorca (i) zawarł Standardowe Klauzule Umowne UE z Siemens, (ii) wdrożył Wiążące Reguły Korporacyjne w swojej organizacji, lub (iii) – w przypadku odbiorców z USA – posiada certyfikat Privacy Shield UE/US. Poniższe odnośniki zawierają dodatkowe informacje dotyczące podejmowanych środków ochrony:   Standardowe Klauzule Umowne UE: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm Wiążące Reguły Korporacyjne: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/binding-corporate-rules/index_en.htm Privacy Shield UE/US: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/eu-us-privacy-shield/index_en.htm W celu uzyskania dalszych informacji i/lub kopii wdrożonych środków ochrony prosimy o kontakt z Siemens.

Wycofanie zgody i dalsze informacje

Udzielenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili, ze skutkiem na przyszłość, mają Państwo prawo do jej wycofania, poprzez kliknięcie łącza „anuluj subskrypcję” zawartego w otrzymanych wiadomościach e-mail lub poprzez wysyłanie wiadomości e-mail na adres: siemens.pl@siemens.com.   Po wycofaniu zgody nie będą już Państwo otrzymywali treści marketingowych od Siemens w oparciu o niniejszą zgodę. Niemniej dane będą mogły być przetwarzane przez Siemens w przypadku istnienia innej podstawy prawnej związanej z takim przetwarzaniem. Poza możliwością wycofania zgody, w dowolnym momencie, mogą Państwo również, w sposób techniczny, uniemożliwić przetwarzanie danych dotyczących korzystania z naszych stron internetowych, usuwając plik cookie z przeglądarek:  ELQSTATUS Ponadto, klikając tutaj, mogą Państwo również umieścić plik typu „opt-out cookie”, który uniemożliwi przetwarzanie danych o korzystaniu z naszych stron w przyszłości, chyba że udzielą Państwo ponownej na to zgody. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych można znaleźć w informacji o ochronie prywatności na stronie internetowej Siemens tutaj.