Zgoda na użytkowanie materiałów szkoleniowych

Przedmiot zgody

Siemens Sp. z o. o. udostępnia użytkownikowi podręczniki do oprogramowania SinuTrain Operate w postaci elektronicznej na nośnikach pamięci (opcjonalnie w wersji papierowej). Wszystkie materiały szkoleniowe przekazane przez Siemens, niezależnie od formy (zarówno wydruki, jak i utrwalone w formie elektronicznej), mogą być wykorzystywane wyłącznie do osobistego użytku osób, którym zostały przekazane. Użytkownikowi zabrania się: jakikolwiek zmian w przekazanej dokumentacji, kopiowania, powielania, prezentowania, przekazywania osobom trzecim, używania w celach publicznych lub komercyjnych.

Przekazanie danych

W wyżej wymienionych celach, firma Siemens AG może przekazywać moje Dane swoim Spółkom Stowarzyszonym wymienionym w bieżącym sprawozdaniu rocznym, które jest dostępne na stronie http://www.siemens.com/investor/en/.

Dostawca platformy automatyki marketingowej firmy Siemens również posiada techniczne możliwości dostępu do moich Danych.

Wycofanie zgody i dalsze informacje

W każdej chwili i ze skutkiem na przyszłość mam prawo do wycofania tej zgody, poprzez kliknięcie łącza „anuluj subskrypcję” zawartego w otrzymanych wiadomościach e-mail lub poprzez wysyłanie wiadomości e-mail do contact@siemens.com.

Po wycofaniu zgody nie będę już otrzymywał już treści marketingowych od firmy Siemens w oparciu o niniejszą zgodę. Poza możliwością wycofania mojej zgody w dowolnym momencie, mogę również, w sposób techniczny, uniemożliwić przetwarzanie moich danych dotyczących użytkowania, usuwając następujący plik cookie z używanych przez mnie przeglądarek: 

-           ELQSTATUS

 

 

Klikając [tutaj], mogę również umieścić plik z typu „opt-out cookie”, który uniemożliwi przetwarzanie danych o użytkowaniu w przyszłości, chyba że udzielę ponownej zgody.

Więcej informacji dotyczących przetwarzania moich Danych można znaleźć w informacji o ochronie danych osobowych na stronach internetowych Siemens AG.