Akcje pomocowe Siemensa w geście solidarności z Ukrainą

Akcje pomocowe Siemensa w geście solidarności z Ukrainą

Wybuch wojny sprawił, że od lutego sytuacja w Ukrainie od jest dramatyczna. Pomocy potrzebują zarówno uchodźcy jak i osoby, które pozostały na terenach objętych działaniami zbrojnymi. Siemens od samego początku wspiera obie grupy, angażując się w różne inicjatywy pomocowe. 

Szeroko zakrojone zbiórki pieniężne 

Działania pomocowe prowadzą wszystkie spółki Siemensa w Polsce - w tym Siemens Polska (Sp. z o.o.), Siemens Finance, Siemens Mobility oraz Siemens Industry Software. Jedną z wiodących inicjatyw jest prowadzenie zbiórek pieniędzy. Dzięki akcji zorganizowanej przez niemiecką fundację Siemens Caring Hands (SCH), jak dotąd zebrano ponad 10 mln euro. Są to środki wpłacane zarówno przez samą firmę, pracowników, jak i osoby spoza organizacji. Warto zaznaczyć, że spółka Siemens AG podwaja każdą sumę wpłaconą przez pracownika na konto fundacji. Jednocześnie zobowiązała się wesprzeć Czerwony Krzyż kwotą 1 mln euro. 

 

Wciąż trwa także zbiórka do Skarbonki Ludzi Siemensa, organizowana z Instytutem Wolontariatu Pracowniczego: www.siepomaga.pl/skarbonkaludzisiemensa. Kwoty trafiające tam również zostaną podwojone przez centralę firmy. W Skarbonce jest już ponad 65 tys. zł! 

 

Zebrane środki przeznaczane są na bezpośrednią pomoc i wsparcie finansowe pracowników z Siemens Ukraina, ich rodzin oraz innych obywateli Ukrainy będących pod ich opieką. Co więcej, dzięki datkom wspierane są zarówno inicjatywy organizowane przez samych pracowników, jak i organizacje oferujące pomoc humanitarną oraz opiekę medyczną w Ukrainie (m.in. Caritas International, Wischgorod, Fundacja Ernst-Prost czy Diakonie Disaster Relief).

Transporty z najpotrzebniejszymi produktami

Siemens Polska angażuje się również w organizację transportów pomocowych. Do Ukrainy wyjechało już kilkaset paczek z żywnością, produktami pierwszej potrzeby, podstawowymi lekarstwami, powerbankami, wyposażeniem technicznym, śpiworami, karimatami czy latarkami. Wszystkie te najpotrzebniejsze produkty trafiają do pracowników z kijowskiego biura Siemensa, przez których są dystrybuowane na miejscu. Dzięki zaangażowaniu pracowników Siemensa z różnych krajów udało się także zorganizować transport pomocowy do Dniepra, skąd produkty mają dotrzeć m.in. do uchodźców, którym udało się uciec z oblężonego Mariupola. 

 

Wysyłane produkty kupowane są przez samych pracowników, firmę oraz jej partnerów. Aby usprawnić logistykę, recepcja w warszawskim biurze Siemensa przy ul. Żupniczej raz w tygodniu wykorzystywana jest do sortowania i pakowania paczek. Ponadto wydzielono także osobną przestrzeń dla wolontariuszy z Ukrainy, którzy od końca lutego prowadzą niezależną zbiórkę. Polski oddział Siemensa dodatkowo zajmuje się organizacją transportów palet z datkami przekazanych przez zagraniczne spółki.  

Mieszkania i pomoc dla pracowników Siemens Ukraina 

Od początku wybuchu wojny Siemens Polska zaoferował zakwaterowanie ponad 50 osobom zatrudnionym przez Siemens Ukraina, którzy przybyli do naszego kraju wraz z rodzinami. Uchodźcy korzystają z mieszkań wynajmowanych przez firmę Siemens oraz tych udostępnianych przez samych pracowników.  

 

Osoby uciekające przed wojną, oprócz dachu nad głową oraz wyżywienia, mogą także liczyć na pomoc w aklimatyzacji do nowych warunków.  Wolontariusze, wliczając w to również osoby spoza firmy, na co dzień oferują wsparcie np. przy umawianiu wizyt lekarskich czy załatwianiu administracyjnych formalności.  

Kolejne inicjatywy w przygotowaniu 

Firma Siemens, chcąc dostosować swoje akcje pomocowe do aktualnych potrzeb, cały czas monitoruje sytuację w Ukrainie. W przygotowaniach są kolejne inicjatywy, o których polski oddział informować będzie na bieżąco.