Automatyzacja koniecznością, a nie luksusem – trendy Industry 4.0 w 2022  

NOYEN to firma, która tworzy rozwiązania w dziedzinie mycia przemysłowego i automatyzacji procesów. Jedną z najwyżej cenionych przez nią wartości jest elastyczność przejawiająca się w podejmowaniu nowych wyzwań i poszukiwaniu nowych możliwości tak, by lepiej odpowiadać na potrzeby klientów. W związku z tym poszerzające się portfolio firmy wymagało wprowadzenia nowych narzędzi. Jednymi z nich były komputery panelowe umożliwiające rozwój technologii 4.0 w zaimplementowanych maszynach.   O tym, które i w jaki sposób rozwiązania z zakresu Industry 4.0 zmieniły sytuację firmy NOYEN opowiada nam Product Development Manager – Konrad Binienda

Jak w skrócie opisałby Pan zakres działalności firmy NOYEN? 

Jesteśmy firmą, która przez długi czas koncentrowała się przede wszystkim na rozwiązaniach mycia przemysłowego dedykowanych głównie firmom z branży automotive. Od zawsze jednak jedną z naszych najważniejszych firmowych wartości była elastyczność. W związku z tym obecnie coraz bardziej rozwijamy rozwiązania związane z automatyzacją i integracją procesów. Nasze portfolio produktowe w ostatnim czasie znacznie się rozszerzyło – wiele realizowanych przez nas projektów dotyczy nie tylko dostarczania urządzeń czy technologii mycia, ale także urządzeń do kontroli i automatyzacji procesów, a także integracji systemów informatycznych. 

Elastyczność oznacza dostosowywanie się do obecnych realiów. Które z rozwiązań z zakresu Industry 4.0 uważają Państwo za kluczowe w obecnych czasach? 

Z perspektywy naszej firmy jednym z ważniejszych rozwiązań, jakie zastosowaliśmy było połączenie systemu CAD Solid Edge z PLM Teamcenter z systemem klasy ERP. Dzięki temu zyskaliśmy pełną cyfryzację środowiska projektowania, co wpłynęło na maksymalne upłynnienie pracy zespołu projektowego i ułatwienie nadzoru nad dokumentacją. Dzięki temu eliminowane są pomyłki i błędy, dokumentacja, z której korzystają inne działy jest zawsze aktualna, a wszystkie ścieżki przepływu informacji uporządkowane – pozwala to na łatwe określenie etapu, na jakim znajduje się dany proces. Wszystko to sprzyja łatwemu harmonogramowaniu prac, kontroli nad produkcją, łańcuchem dostaw a w efekcie znacznie poprawia wydajność i umożliwia świadome zarządzanie procesami. 

Optymalizacja ma niejedno imię i w niezwykle szybkim tempie technologia proponuje nam nowe rozwiązania. Na które warto zwrócić uwagę w nowym roku? 

Ciągle rozwijającym się trendem jest pełna współpraca maszyn z bazami danych naszych klientów. Wiele naszych realizacji zawiera rozbudowane systemy traceability lub error-proofingu oparte na połączeniu sterownika PLC, komputera przemysłowego zawartego w maszynie oraz bazy danych klienta dowolnego producenta. Umożliwia to pełne zbieranie nieograniczonej liczby danych procesowych, dwustronną komunikację np. z systemem MES, nadzór nad prawidłowością operacji wykonywanych przez operatora czy śledzenie produktu pomiędzy procesami w zakładzie produkcyjnym. Do obsługi baz danych używamy komputerów panelowych Siemens, które służą równocześnie jako panel operatora lub miniaturowych komputerów przemysłowych Siemens typu bramka IOT. Obsługa baz danych oferowana jest naszym klientom nie tylko w przypadku rozbudowanych zrobotyzowanych linii, ale również pojedynczych maszyn myjących, co ma na celu zapewnienie pośredniej kontroli procesu czystości technicznej poprzez nadzór nad wartościami procesowymi.

A jakie wyzwania narzuciła firmie pandemia? 

Z powodu ograniczonej możliwości przemieszczania się i częściowego zamknięcia na osoby z zewnątrz bardzo ważna stała się możliwość zdalnej diagnostyki. Nasi klienci mają możliwość wyboru takiej opcji – urządzenie jest wówczas wyposażone w specjalny router lub moduł GSM, dzięki czemu nasi automatycy są w stanie zdalnie przeprowadzić diagnostykę maszyny, zaktualizować oprogramowanie lub wykonać niezbędne czynności serwisowe. Takie rozwiązanie umożliwia szybką reakcję oraz redukcję ewentualnych przestojów produkcyjnych. Dodatkowo udostępniamy możliwość wypożyczenia okularów rozszerzonej rzeczywistości do zdalnej diagnostyki maszyn. Tak zrealizowana zdalna współpraca klienta z naszymi serwisantami minimalizuje czas przestojów maszyny i pełni rolę szkolenia uzupełniającego dla służb utrzymania ruchu.

Sytuacja związana z pandemią COVID-19 wpłynęła na wiele inwestycji. Czy tempo inwestycji planowanych przez Państwa klientów również uległo zmianie?  

Na początku pandemii obserwowaliśmy duże wyhamowanie  inwestycji, co było spowodowane niepewnością co do rozwoju sytuacji na całym świecie. Po kilku miesiącach ich dynamika, szczególnie w obszarze rozwiązań 4.0 zdecydowanie się zwiększyła. Po części wynika to z pojawienia się w branży automotive nowych technologii, co poskutkowało pojawieniem się zupełnie nowych procesów produkcyjnych wymagających nowych norm czystości. Coraz większa dokładność i zmniejszanie tolerancji zanieczyszczeń wymaga stałej kontroli procesu. Prężnie zaczęły rozwijać się rozwiązania integrujące  maszyny i systemy informatyczne.

Skłonność firm do wprowadzania rozwiązań z zakresu Industry 4.0 zmieniła się w ostatnich latach nie tylko ze względu na obecną sytuację. Jakie inne obszary uległy transformacji? 

Coraz bardziej pożądane są rozwiązania związane z automatyzacją procesów pozwalające zmniejszyć rolę czynnika ludzkiego w procesie. W ten sposób przedsiębiorstwa dążą do jak największej autonomiczności procesów, eliminacji błędów ludzkich oraz uniezależnienia od coraz powszechniejszych problemów z pozyskiwaniem pracowników.

Każdy rok to nowe wyzwania. Z czym najczęściej borykają się przedsiębiorstwa, dla których dostarczają Państwo rozwiązania?

Najpoważniejszym wyzwaniem, z jakim zmagają się obecnie firmy z branży przemysłowej, są zakłócenia związane z łańcuchami dostaw wywołane brakiem odpowiednich surowców na światowym rynku, dynamiczne zmiany cen na giełdach i zmienna sytuacja polityczna w wielu regionach. Wszystko to przekłada się na problemy z harmonogramem prac i szacowaniem kosztów wytworzenia danych towarów i w wielu przypadkach na brak możliwości dotrzymania przewidywanych terminów. Ta niepewność powoduje, że wiele firm wstrzymuje się z wdrażaniem inwestycji – w związku z tego typu problemami rozwój niektórych branż praktycznie stanął w miejscu.

Wracając do trendów – jakie będą popularne kierunki w roku 2022 w zakresie automatyzacji procesów? 

Za jeden z takich trendów z pewnością można uznać wspomniane już dążenie do jak największej autonomiczności procesów. Automatyzacja przestała już być luksusem zarezerwowanym wyłącznie dla dużych firm – coraz częściej na tego typu rozwiązania decydują się też przedsiębiorcy z niewielkim parkiem maszynowym. Klienci coraz częściej zwracają się do nas także z pytaniami o możliwość połączenia kilku maszyn lub całego parku maszynowego w celu zarządzania nimi z poziomu jednego systemu, co ma na celu uproszczenie procesów i zapewnienie ich autonomiczności.

Przedsiębiorstwa dążą do uniezależnienia toku produkcji od błędów i absencji pracowników, a także do zapewnienia stałego poziomu wydajności i jakości. W związku z tym wprowadzane są rozwiązania umożliwiające zbieranie danych o prowadzonych procesach oraz ich analizę, co pozwala szybko wprowadzać niezbędne zmiany mające na celu podniesienie wydajności.

Jakie są plany Państwa firmy na przyszłość, w jakim zakresie chcą się Państwo rozwijać? Czy obecna sytuacja na rynku jest dla Państwa szansą czy wyzwaniem? 

Każdą zmianę sytuacji rynkowej postrzegamy jako szansę na znalezienie nowych rozwiązań. W NOYEN jesteśmy otwarci na potrzeby klientów i posiadamy zasoby niezbędne do tworzenia potrzebnych rozwiązań. Naszą zaletą jest doświadczony i wykwalifikowany zespół, który podejmuje się nawet trudnych, dużych i niestandardowych projektów. Rozwijamy własne narzędzia i technologie, dzięki którym projektowane przez nas maszyny pozwalają klientom osiągać najwyższą jakość procesu produkcyjnego. Z pewnością kierunkiem, w którym będziemy rozwijać nasze portfolio, jest automatyzacja procesów produkcyjnych oraz mycia przemysłowego. W ostatnim czasie intensywnie współpracujemy z firmami z całego świata, dostarczając im rozwiązania opracowane przez naszych ekspertów. Chcemy w dalszym ciągu pozyskiwać kontrahentów z innych krajów.