Biznes wspiera uczelnie: 26. Konkurs Politechniki Warszawskiej o Nagrodę Naukową Siemensa - rozstrzygnięty!

Informacja prasowa, 06 październik 2021

·    Jury wyłoniło spośród uczestników konkursu najlepszych naukowców, zespoły badawcze oraz absolwentów studiów I i II stopnia

·    Przyznano nagrody o łącznej wartości ponad 100 tys. złotych

·    Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w listopadzie podczas obchodów Święta Politechniki Warszawskiej 

Od ponad 25 lat Siemens wspiera uczelnie wyższe wierząc, że bliska współpraca biznesu i nauki jest kluczem do kształcenia kadr na miarę rzeczywistości 4.0. Jednym ze sztandarowych działań jest przyznawana wraz z Politechniką Warszawską Nagroda Naukowa. W ramach 26. już edycji, w trzech konkursach o Nagrodę Siemensa rywalizowali naukowcy i zespoły badawcze oraz absolwenci studiów I i II stopnia. Zwycięskie projekty zostały wyłonione przez eksperckie jury składające się z pracowników firmy Siemens oraz przedstawicieli najważniejszych uczelni technicznych w Polsce. Wybrano zgłoszenia o największym potencjale rozwoju naukowego i inżynieryjnego, odpowiadające na aktualne potrzeby rynku i gospodarki.

 

Zgodnie z założeniami Konkursu, tematyka prac i projektów zgłaszanych przez naukowców i zespoły badawcze była związana z obszarami aktywności biznesowej Siemens AG, w szczególności takimi jak zarządzanie w przemyśle, technologie dla przemysłu 4.0, elektrotechnika, mikrosieci elektroenergetyczne, magazynowanie energii, elektromobilność, przetwarzanie i analiza danych w mikrosieciach, efektywność energetyczna obiektów budowlanych, automatyka elektroenergetyczna i budynkowa, a także transport szynowy oraz zarządzanie i sterowanie ruchem. Ponadto do konkursu mogły być zgłaszane prace z zakresu zaawansowanych technologii ochrony środowiska, budowy maszyn, inżynierii materiałowej oraz innych powiązanych z głównymi dziedzinami konkursowymi. Nagroda Badawcza Siemensa przyznawana jest naukowcom i zespołom badawczym za szczególnie wartościowe wyniki badań naukowych, możliwe do zastosowania w praktyce i mające potencjał pozytywnego wpływu na transformację polskiej i światowej gospodarki.

 

W tym roku nagrodę w wysokości 40 000 zł otrzymał zespół z Politechniki Gdańskiej w składzie: prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski, dr hab. inż. Grzegorz Szwoch, dr hab. inż. Józef Kotus, dr hab. inż. Piotr Szczuko, dr inż. Piotr Odya, dr inż. Karolina Marciniuk, mgr inż. Andrzej Sroczyński i mgr inż. Tomasz Śmiałkowski, za pracę pt.: „Inteligentne autonomiczne znaki drogowe do adaptacyjnego sterowania ruchem pojazdów”;

Technologie związane z różnymi aspektami transportu autonomicznego badane są dziś „na żywym organizmie”, a nie tylko w warunkach laboratoryjnych. Coraz częściej widać chęć współpracy między poszczególnymi uczestnikami rynku transportowego. W obliczu technologicznych zmian autonomiczny transport to nie jedynie wizja przyszłości, ale dzięki cyfryzacji – już bliska rzeczywistość. Dużym wyzwaniem jest jednak kwestia mentalności i obaw ludzi. Tym bardziej cieszymy się, że tematyka autonomiczności w transporcie jest przedmiotem zainteresowania i bardzo cennych badań w ramach tegorocznej edycji konkursu o Nagrodę Naukową Siemensa.
~ komentuje Krzysztof Celiński, prezes zarządu Siemens Mobility Sp. z o.o.

W rywalizacji o Nagrodę Siemensa dla absolwentów studiów I i II stopnia przyznawane są nagrody w dwóch obszarach – automatyki i robotyki oraz elektrotechniki. Łączna wartość tych nagród wynosi 36 000 zł. Dodatkowo Siemens Polska funduje nowoczesne wyposażenie laboratoriów uczelni, z których wywodzą się laureaci.

 

W tym roku, zwycięzcą Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów w zakresie Automatyki i Robotyki został mgr inż. Wojciech Hańderek z Politechniki Śląskiej za pracę magisterską pt. System detekcji cyberataków na przemysłowe systemy sterowania”.

Zagadnienia dotyczące detekcji cyberataków są niezwykle istotne dla współczesnego przemysłu. Gwałtowny rozwój technologii informatycznych, szczególnie digitalizacja w obszarze IoT (Internet Rzeczy), prowadzi do znacznego wzrostu ryzyka w obszarze cyberbezpieczeństwa procesów przemysłowych. Należy przy tym zauważyć, że negatywne konsekwencje ataków hakerskich na infrastrukturę zakładów produkcyjnych to nie tylko np. zatrzymanie produkcji na jakiś czas, czy nawet zniszczenie urządzeń, a w rezultacie wymierne straty finansowe. Na względzie należy mieć również potencjalne skutki długoterminowe, takie jak reputacja przedsiębiorstwa na rynku czy kradzież know-how, co może doprowadzić do utraty konkurencyjności zaatakowanej firmy, a nawet jej upadku. Dlatego tak istotne jest uwzględnianie wszystkich potencjalnych aspektów zagrożeń (nie tylko technicznych), odpowiedniej metodologii szacowania ryzyka oraz regularnych testów i audytów.  W firmie Siemens usługi w tym obszarze (zarówno dla klientów, jak i wewnątrz firmy) nazywamy holistycznym podejściem do cyberbezpieczeństwa.
~ komentuje Jarosław Pacewicz, pełnomocnik Siemens Polska ds. digitalizacji.

Pozostałe wyróżnienia w Konkursie o Nagrodę Naukową Siemensa otrzymały projekty:

Nagroda Promocyjna Siemensa, która premiuje wybitne prace doktorskie lub habilitacyjne, została podzielona pomiędzy:

·         dr inż. Piotra Dworakowskiego z Politechniki Gdańskiej za pracę doktorską pt.: „Modelowanie i analiza transformatora średniej częstotliwości dla potrzeb przekształtników energoelektronicznych” oraz

 

·         dr hab. inż. Krzysztofa Brzostowskiego  z Politechniki Wrocławskiej za pracę habilitacyjną pt.: „Cykl publikacji powiązanych tematycznie dotyczących algorytmów przetwarzania sygnałów w fuzji danych strumieniowych”;

Nagrody w Konkursie o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów w zakresie Automatyki i Robotyki otrzymali:

·         Nagroda II stopnia: inż. Dominika Ciupek z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie za pracę inżynierską pt. „Modele wielokompartmentowe w obrazowaniu dyfuzji-relaksometrii metodą rezonansu magnetycznego”;

 

·         Nagroda III stopnia: mgr inż. Artur Łagoński z Politechniki Łódzkiej za pracę magisterską pt. „Zastosowanie sterownika PLC do sterowania procesem fermentacji kwasu chlebowego”. 

Konkurs o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów w zakresie Elektrotechniki wygrali:

·         inż. Mateusz Breza i inż. Filip Grabowski z Politechniki Gdańskiej za pracę inżynierską pt. „Cyfrowy sterownik polowy przeznaczony do stacji DC”;

 

·         mgr inż. Przemysław Pietrzak z Politechniki Wrocławskiej za pracę magisterską pt. „Diagnostyka uszkodzeń uzwojeń stojana silnika synchronicznego o magnesach trwałych”;

 

·         mgr inż. Serafin Bachman z Politechniki Warszawskiej za pracę magisterską pt. „Simple power electronics converter for e-mobility in AC/DC and DC/DC conversion”.

Siemens sp. z o. o. (Siemens Polska), największa spośród spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Siemens AG w Polsce. Lider wdrażania innowacyjnych technologii i partner polskiej gospodarki na drodze do poprawy jej konkurencyjności, odporności i bezpieczeństwa. Promotor transformacji cyfrowej w przemyśle i infrastrukturze.

 

W ramach przyjętej strategii zrównoważonego rozwoju Siemens upowszechnia rozwiązania redukujące wpływ człowieka na środowisko.

 

 

Kontakt dla mediów:

Marta Benedyczak

+48 538 554 054

 marta.benedyczak.ext@siemens.com

 

 

Więcej informacji na stronie: http://www.siemens.pl

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/siemens/

Facebook: https://www.facebook.com/SiemensPolska/