Coca-Cola zwiększa efektywność energetyczną

20 lipca 2020

Redukcja ilości odpadów, mniejsze zużycie wody, niższa emisja CO2, szczegółowe analizy zużycia zasobów i energii, a w efekcie sukcesywne zmniejszanie śladu węglowego. To wszystko stało się możliwe dzięki systemowi zarządzania energią SIMATIC Siemensa, który został wdrożony w zakładzie firmy Coca-Cola w Austrii.  
 

Jednym z głównych priorytetów firmy Coca‑Cola HBC Austria jest produkcja znanych na całym świecie napojów, z uwzględnieniem odpowiedzialnego wykorzystywanie ograniczonych zasobów i wytwarzanie produktów w sposób jak najbardziej przyjazny dla środowiska i niskoemisyjny. Aby stało się to możliwe, w ciągu ostatnich kilku lat firma dużo zainwestowała w nowe maszyny i systemy, m.in.  wyposażyła zakład w nowoczesną linię rozlewniczą dużych prędkości, która napełnia 45 000 szklanych butelek na godzinę, czyli ponad 12 butelek na sekundę! Jest to nie tylko jedna z najszybszych linii rozlewniczych na świecie, ale także niezwykle energooszczędna.

Energooszczędny zakład

Udało się także znacznie zmniejszyć ilość wody zużywanej podczas produkcji, dzięki wykorzystaniu na większą skalę powietrza pod ciśnieniem do czyszczenia butelek przed napełnieniem.

Firma wymieniła też pierwszą sprężarkę wysokociśnieniową do maszyn rozdmuchowych na liniach PET. Nowa sprężarka zużywa od 5% do 8% mniej energii elektrycznej, w zależności od warunków pracy i stopnia założonej wydajności.
 

Warto też nadmienić, że 100% energii zasilającej zakład Coca-Coli pochodzi ze źródeł odnawialnych. Oprócz energii elektrycznej wykorzystują także gaz ziemny, co oznacza, że ​​oszczędności w całkowitym zużyciu energii wpływają również na zmniejszenie śladu węglowego.

Analiza zużycia energii 

Coca‑Cola HBC Austria śledzi skuteczność swoich działań na rzecz oszczędności energii za pomocą własnego systemu monitorowania. Rejestruje on dane dotyczące produkcji i zużycia energii oraz umożliwia ich analizę i porównanie między różnymi liniami produkcyjnymi.
 

Specjaliści pracujący w zakładzie zaczęli także wykorzystywać system Simatic WinCC V7 firmy Siemens do wizualizacji danych produkcyjnych oraz rozwiązanie Simatic Energy Manager Pro do zarządzania energią, którego dużą zaletą jest elastyczność i skalowalność wedle aktualnych potrzeb.
 

Dane dotyczące zużycia energii zbierane z ponad 100 punktów są gromadzone przez system Simatic ET 200SP, a następnie przekazywane do Simatic Energy Manager Pro. Oprócz urządzeń pomiarowych energii elektrycznej w systemie zintegrowanych jest również 17 przepływomierzy, służących do rejestrowania zużycia wody. Pomiary są zbierane raz na minutę i łączone z danymi produkcyjnymi pochodzącymi z systemu ERP, co umożliwia szczegółową analizę zużycia energii i efektywności energetycznej dla każdego wytworzonego produktu. Dodatkową korzyścią Simatic Energy Manager Pro jest to, że użytkownicy mogą przeglądać dane zdalnie: za pośrednictwem zabezpieczonego konta internetowego.
 

System jest na tyle intuicyjny, że po przeszkoleniu przez pracowników Siemensa, obsługę i konfigurację przejęli specjaliści zatrudnieni w zakładzie.  Wdrożenie całego rozwiązania zajęło zaledwie 2 miesiące!

Liczby mówią same za siebie

Analizy i raporty można tworzyć w dowolnym momencie (w razie potrzeby), co jest bardzo intuicyjne i zajmuje mniej niż godzinę. Wcześniej  zajmowali się tym zewnętrzni programiści, co trwało tydzień, a nawet dłużej. Teraz mogą się tym zajmować pracownicy zakładów Coca‑Cola HBC Austria, co jest nie tylko efektywne czasowo, ale też kosztowo.
 

Również pracownicy produkcyjni mogą teraz być informowani o bieżącym zużyciu energii.  – Zwiększa to świadomość pracowników, jak ważna jest to kwestia i pokazuje, że  każdy może przyczynić się do zwiększenia efektywności energetycznej, bo nasze wszystkie działania widać w liczbach – mówi Theresa Fleischberger, Manager ds. środowiska w Coca‑Cola HBC Austria. – Ponadto dane, do których mamy dostęp, są znacznie bardziej szczegółowe. Możemy określić dokładne zużycie oraz koszty dla każdej linii produkcyjnej i każdego produktu. Uważam, że ta przejrzystość stanowi ważną zaletę nowego systemu.
 

Wdrożenie rozwiązania firmy Siemens pozwoliło Coca‑Cola HBC Austria na zmniejszenie emisji CO2 o 50% w porównaniu do 2010 roku!

Jednak to nie koniec zastosowań – kierownictwo zakładu planuje wykorzystać informacje zebrane dzięki Simatic Energy Manager Pro do poprawy konserwacji systemu i zapobiegania stratom energii. – Na podstawie pomiarów przepływu i zużycia energii, chcemy możliwie szybko lokalizować wycieki lub inne problemy techniczne. Umożliwi nam to szybką reakcję na ewentualne awarie oraz pomoże uszczelnić infrastrukturę energetyczną, zaoszczędzając przy tym pieniądze i inne zasoby – podkreśla Martin Surda, Specjalista ds. utrzymania produkcji w Coca‑Cola HBC Austria.
 

Opracowanie: Nina Vincenz-Krajewska, na podstawie artykułu „Coca-Cola is boosting energy efficiency”

Zapisz się na Newsletter

Interesują Cię aktualności Siemens Polska? Zasubskrybuj nasz Newsletter