Coca-Cola zwiększa efektywność energetyczną 

Mniejsza ilość odpadów, mniejsze zużycie wody, niższe emisje – dzięki systemowi zarządzania energią zakład firmy Coca-Cola w Edelstal w Austrii może teraz przeprowadzać szczegółowe analizy zużycia zasobów i surowców oraz energii. Celem tego rozwiązania jest jeszcze większe zmniejszenie śladu węglowego. 

Jednym z głównych priorytetów dla firmy Coca‑Cola HBC Austria jest produkcja wysokiej jakości napojów znanych na całym świecie marek, na poziomie pozwalającym na zaspokojenie występującego na rynku popytu. „Równie ważnym priorytetem jest to, abyśmy wykorzystywali zasoby i surowce w sposób odpowiedzialny oraz wytwarzali nasze produkty w sposób, który jest jak najbardziej przyjazny dla środowiska i oszczędny pod względem emisji dwutlenku węgla
mówi Dyrektor ds. Środowiska, Theresa Fleischberger. 

Aby zmniejszyć zużycie zasobów takich jak woda i energia, firma zainwestowała w ciągu ostatnich kilku lat znaczne środki – m.in. w nowe maszyny i systemy, takie jak nowoczesna, wysokowydajna linia do napełniania butelek. Nowa linia napełnia 45 000 szklanych butelek na godzinę, czyli ponad dwanaście butelek na sekundę.

Jedna z najbardziej wydajnych rozlewni na świecie

Jest to nie tylko jedna z najbardziej wydajnych linii do napełniania butelek na świecie, ale także niezwykle energooszczędne rozwiązanie. Dzięki nowym liniom do napełniania butelek oraz zwiększonemu wykorzystywaniu powietrza do czyszczenia butelek przed napełnieniem, znacznie zmniejszono ilość wody zużywanej w procesie produkcji. 

 

Ponadto, firma wymieniła już pierwszy kompresor wysokociśnieniowy do maszyn do rozdmuchu (rozdmuchiwarek) na liniach służących do formowania butelek PET. Według Specjalisty ds. Utrzymania Ruchu, Martina Surdy, nowy kompresor zużywa od pięciu do ośmiu procent mniej energii elektrycznej, w zależności od warunków pracy i stopnia wykorzystania mocy maksymalnej urządzenia.

Odnawialne źródła energii

Sto procent energii elektrycznej wykorzystywanej przez zakład pochodzi ze źródeł odnawialnych. Chociaż uzyskane oszczędności nie mają dodatkowego wpływu na ślad węglowy, „w dalszym ciągu ważne jest, abyśmy stale poprawiali naszą efektywność energetyczną
wyjaśnia Theresa Fleischberger. 

Motywacją do podejmowania takich działań jest w dużej mierze dążenie do redukcji kosztów, ponieważ ceny energii elektrycznej i innych paliw stale rosną. Jednocześnie oprócz energii elektrycznej, zakład zużywa gaz ziemny, co oznacza, że ​​oszczędności na poziomie łącznego zużycia energii wpływają również na ślad węglowy.

Analiza zużycia energii na liniach do napełniania butelek

Firma Coca‑Cola HBC Austria już od pewnego czasu, za pomocą własnego systemu monitorowania, śledziła skuteczność swoich działań na rzecz oszczędzania energii zużywanej w zakładzie Edelstal. System ten zapewniał rejestrację danych dotyczących produkcji i zużycia oraz umożliwiał analizowanie i porównywanie zużycia energii na poszczególnych liniach. Jednak Martin Surda był zdania, że możliwości zapewniane przez system są zbyt ograniczone.

Zakład firmy Coca-Cola w Edelstal zaczął wykorzystywać oferowany przez Siemens system Simatic WinCC V7 do wizualizacji danych na temat przebiegu procesu produkcji. Następnie firma zastosowała system zarządzania energią Simatic Energy Manager Pro. „Byliśmy pod szczególnym wrażeniem elastyczności i skalowalności rozwiązania
mówi Surda

Nowy system zarządzania energią

W ciągu zaledwie dwóch miesięcy funkcja zarządzania energią w zakładzie w Edelstal została przeniesiona do nowego systemu, co oznaczało integrację wielu odbiorców energii obsługiwanych przez urządzenia Sentron PAC, służące do pomiaru zużycia energii.

 

Dane na temat zużycia energii gromadzone są przez system SIMATIC ET 200SP, a następnie przesyłane do systemu zarządzania energią SIMATIC Energy Manager Pro. Oprócz urządzeń służących do pomiaru energii elektrycznej, w ramach systemu, zintegrowane są również przepływomierze służące do rejestracji zużycia wody.

Raporty generowane w ciągu jednej godziny

Ponadto, nowe analizy i kokpity menedżerskie można tworzyć w dowolnym momencie i przy bardzo niewielkim nakładzie pracy, mówi Surda. „Możemy teraz generować nowe raporty w ciągu nie więcej niż jednej godziny. Kiedyś musieliśmy zatrudniać zewnętrznych programistów, aby robili to za nas, w wyniku czego proces wprowadzania zmian trwał czasami tydzień lub nawet dłużej. Teraz możemy to wszystko zrobić sami”. Dodatkową zaletą systemu zarządzania energią SIMATIC Energy Manager Pro jest to, że użytkownicy mogą również przeglądać dane za pośrednictwem klienta internetowego – co jest szczególnie korzystne dla Teresy Fleischberger, która pracuje przez większość dni tygodnia w Wiedniu.
Możemy określić dokładne zużycie i koszty dla każdej linii i każdego pojedynczego produktu. Uważam tę przejrzystość za ważną zaletę nowego systemu.
Theresa Fleischberger, Dyrektor ds. Środowiska w firmie Coca‑Cola HBC Austria 

Zwiększona świadomość ekologiczna

Nawet pracownicy pracujący na produkcji mogą być teraz informowani na bieżąco o aktualnym zużyciu energii. „To poszerza świadomość problemu. Każdy pracownik może przyczynić się do zwiększenia efektywności energetycznej i zobaczyć wyrażone liczbowo efekty podejmowanych działań” – mówi Fleischberger. „Ponadto dane, do których mamy dostęp, są znacznie bardziej szczegółowe. Możemy określić dokładne zużycie i koszty dla każdej linii i każdego pojedynczego produktu. Uważam tę przejrzystość za ważną zaletę nowego systemu.”

 

W sumie działania te pozwoliły firmie Coca‑Cola HBC Austria zmniejszyć emisję CO2 w zakładzie w Edelstal do poziomu 17,5 g na litr produkowanego napoju w 2019 roku – co oznacza o 50 procent mniej niż w 2010 roku.

Możliwość szybkiej konserwacji systemu

Surda planuje również wykorzystać informacje zapewniane przez system zarządzania energią SIMATIC Energy Manager Pro do usprawnienia procesu konserwacji systemów i instalacji oraz zapobiegania stratom energii. „Na podstawie danych pomiarów przepływu i zużycia energii w systemie dopływu sprężonego powietrza chcemy między innymi mieć możliwość stwierdzenia, kiedy dochodzi do wycieków lub pojawiają się inne problemy. Umożliwi nam to szybką obsługę serwisową systemów w sposób pozwalający uzyskać oszczędności środków finansowych oraz zużywanych zasobów”.

W następnej kolejności możemy zoptymalizować procesy, aby zużywać mniej energii – na przykład poprzez skrócenie czasu konserwacji maszyn i lepsze dostosowanie wydajności sprężarek do naszego zapotrzebowania. Ze względu na fakt, że te sześć urządzeń odpowiada za około 20 procent naszego zużycia energii, potencjał do uzyskania oszczędności jest ogromny
mówi Surda

Efektywność gospodarowania zasobami ma być jeszcze bardziej zwiększana

Za pomocą systemu zarządzania energią SIMATIC Energy Manager możemy zdefiniować cele w zakresie oszczędności oraz udowodnić opłacalność podejmowanych działań pozwalających uzyskać poprawę efektywności w obszarach wody i energii
mówi Fleischberger

Plan zakłada dalszą poprawę efektywności wykorzystania zasobów w zakładzie firmy Coca-Cola w Edelstal w oparciu o nowy system zarządzania energią.