Daniela Armano-Wallner nową CFO w Siemens Polska. W składzie zarządu spółki znajdą się same kobiety

Informacja prasowa, 11 sierpnia 2021
  • Daniela Armano-Wallner, wcześniej dyrektor finansowa w Siemens Slovakia, weszła w skład zarządu Siemens Polska, obejmując stanowisko CFO

  • Daniela Armano-Wallner dołączy do obecnej prezeski Dominiki Bettman. Tym samym spółka stanie się prawdopodobnie jedyną dużą firmą przemysłową w Polsce z całkowicie kobiecym zarządem

  • W przypadku 140 największych polskich spółek giełdowych badanie „Udział kobiet we władzach a efektywność spółek” przeprowadzone przez CFA Society Poland, wykazało, że w latach 2010-2019 w żadnej z firm kobiety nie osiągnęły poziomu nawet połowy miejsc w organach zarządczych

Cała dotychczasowa kariera zawodowa nowej dyrektorki finansowej jest związana z Siemensem. Od 1994 roku Daniela Armano-Wallner pracowała w Siemens Austria na stanowiskach związanych ze sprzedażą, kadrami i księgowością. W 2014 roku została Chief Financial Officerem austriackiej spółki, natomiast od 2016 roku pełniła funkcję dyrektorki finansowej w Siemens Slovakia.  Jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Wiedniu, na którym uzyskała dyplom z zarządzania biznesem. 

 

- Zdecydowałam się kandydować na stanowisko w Polsce, ponieważ dzięki mojemu wcześniejszemu doświadczeniu pracy w Bratysławie wiem, jakim wyzwaniem jest dostosowanie do funkcjonowania na innym rynku krajowym w regionie. Znałam już Dominikę Bettman, pamiętam ją z czasów, gdy pełniła jeszcze funkcję CFO w Warszawie. Pracowałyśmy razem nad dość trudnym projektem , który był doświadczeniem wprowadzającym znakomite perspektywy pracy w Siemens Polska – mówi Daniela Armano-Wallner.  

 

Nowa dyrektorka finansowa rozpoczyna pracę w Polsce w kluczowym momencie realizacji startu nowej strategii Siemens Polska. Firma stoi przed wyzwaniem wsparcia przyspieszenia przemian w polskiej gospodarce w kierunku cyfryzacji i transformacji energetycznej. Proces ten, po trudnych dla gospodarki miesiącach pandemii i kolejnych lockdownów, nabiera tempa.    

 

- Daniela wypracowała ogromne doświadczenie w strukturach Siemensa w Wiedniu i w Bratysławie, czyli dwóch krajach o bardzo zróżnicowanej drodze do transformacji cyfrowej. Jej wiedza i znajomość specyfiki regionu będzie bardzo cenna na stanowisku w Warszawie. Polska jest podobna do Słowacji pod względem tempa rozwoju gospodarczego i aspiruje do osiągnięcia poziomu cyfryzacji zbliżonego do Austrii. Jednocześnie polski rynek jest dużo większy niż w obydwu tych krajach więc czeka ją na pewno pasjonujące wyzwanie – mówi Dominika Bettman, CEO Siemens Polska.  

 

Daniela Armano-Wallner została drugą obok Dominiki Bettman kobietą w zarządzie Siemens Polska, z którą stworzą w pełni kobiecy zespół kierujący firmą. Taki układ wciąż stanowi ewenement, zwłaszcza w sektorze spółek przemysłowych. Badanie „Udział kobiet we władzach a efektywność spółek” przeprowadzone  w 140 największych polskich spółkach giełdowych wchodzących w skład indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80, pokazało, że w latach 2010-2019 kobiety pozostawały mniejszością we władzach firm (badanie CFA Society Poland, styczeń 2021 r.) . Odsetek kobiet we władzach rósł w różnym tempie – najszybciej w spółkach z indeksu WIG20 (z 9,7 do 18,1 proc.), jednak żadna z badanych spółek nie osiągnęła poziomu 50 proc. kobiet w organach zarządczych. Najwyższe wskaźniki osiągnęły spółki z sektora finansów (20,2 proc.) i energetyki (18,7 proc.).

 

Ciekawym faktem jest, że firmy z wyższą reprezentacją kobiet we władzach odnotowały przewagę w postaci wyższych marż netto oraz niższej zmienności cen akcji. 

Siemens Polska rozpoczął niedawno wdrażanie nowej strategii stanowiącej odpowiedź na potrzebę transformacji gospodarki w bardziej zrównoważonym kierunku. Nowa strategia została zaprezentowana przy okazji przypadającej w tym roku 30 rocznicy obecności spółki na polskim rynku. Zgodnie z założeniami nowej strategii, Siemens - jako partner polskich przedsiębiorstw i miast - będzie jeszcze aktywniej wspierał ich cyfryzację oraz transformację energetyczną. W ostatnich trzech dekadach Siemens aktywnie uczestniczył w transformacji polskiego gospodarki i przemysłu, które obecnie  zmierzają w kierunku powszechnej cyfryzacji. Siemens Polska zamierza odgrywać na polskim rynku rolę promotora przemiany infrastruktury krytycznej, przemysłu, miast oraz całego społeczeństwa w stronę automatyzacji i cyfryzacji.

Siemens sp. z o. o. (Siemens Polska), największa spośród spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Siemens AG w Polsce. Lider wdrażania innowacyjnych technologii i partner polskiej gospodarki na drodze do poprawy jej konkurencyjności, odporności i bezpieczeństwa. Promotor transformacji cyfrowej w przemyśle i infrastrukturze. 

W ramach przyjętej strategii zrównoważonego rozwoju Siemens upowszechnia rozwiązania redukujące wpływ człowieka na środowisko.

Kontakt dla mediów:

Łukasz Ogonowski  

+ 48 502 591 791  

lukasz.ogonowski.ext@siemens.com

 

Więcej informacji na stronie: http://www.siemens.pl 
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/siemens/ 
Facebook: https://www.facebook.com/SiemensPolska/