Atos i Siemens wprowadzają technologię Digital Twin w przemyśle farmaceutycznym

26 maja 2020
  • Rozwiązanie „Process Digital Twin” jest oparte na technologiach IoT, AI i zaawansowanej analityce danych.
  • Poprawia wydajność oraz elastyczność produkcji wyrobów farmaceutycznych, otwierając nowe możliwości w zakresie zrównoważonego rozwoju procesu produkcji oraz kontroli jakości już od etapu projektowania.
  • Nowe rozwiązanie jest możliwe do wdrożenia w procesach produkcyjnych o dowolnej skali oraz złożoności i może być stosowane także w innych branżach, np. chemicznej, przetwórczej.

Dwa globalne koncerny przodujące w dziedzinie transformacji cyfrowej – Atos i Siemens – współpracują z branżą farmaceutyczną testując innowacyjne rozwiązanie oparte na cyfrowej replice procesu produkcji farmaceutyków.

Produkcja leków i wprowadzanie na rynek nowych produktów farmaceutycznych to złożony i długotrwały proces. Aby sprostać wielu wyzwaniom z tym związanym, koncerny Atos i Siemens postanowiły przetestować innowacyjne rozwiązanie opracowane dzięki współpracy biznesowej. „Process Digital Twin” jest oparte na technologiach IoT, AI oraz zaawansowanej analityce i ma na celu zapewnienie lepszej wydajności oraz elastyczności produkcji wyrobów farmaceutycznych. Otwiera też nowe możliwości w zakresie zrównoważonego rozwoju procesu wytwórczego oraz kontroli jakości już od etapu projektowania („quality by design”).


„Process Digital Twin” ma postać kompletnej, wirtualnej repliki określonego etapu produkcji, która dzięki czujnikom IoT jest połączona z rzeczywistym zakładem produkcyjnym. Rozwiązanie dostarcza wiele złożonych danych i daje natychmiastowy podgląd wszystkich szczegółów procesu wytwórczego. Łącząc wirtualne i fizyczne reprezentacje procesu oraz wykorzystując modele predykcyjne i analizy w czasie rzeczywistym, pomaga przemysłowi farmaceutycznemu w odkrywaniu kluczowych elementów środowiska produkcyjnego.

"Z przyjemnością wprowadzamy technologie cyfrowe do branży farmaceutycznej, wspierając jej działania w obecnej sytuacji, ale też przygotowując na wyzwania przyszłości" – mówi Paul Albada Jelgersma, globalny szef działu zajmującego się rozwiązaniami IoT w firmie Atos. – "Dzięki „Process Digital Twin” jesteśmy w stanie stworzyć trwałą, cyfrową reprezentację produktów farmaceutycznych, które powstają w całym cyklu produkcyjnym: począwszy od fazy projektowania, aż do wytworzenia".

 

"Cyfryzacja, która obejmuje każde ogniwo łańcucha produkcji, pomoże branży farmaceutycznej w szybszym transferze farmaceutyków na drodze od laboratorium do pacjenta" – mówi  Rebecca Vangenechten, szef działu przemysłu farmaceutycznego w firmie Siemens. "Dlatego połączyliśmy siły biznesowe i technologiczne z firmą Atos, aby stworzyć to innowacyjne rozwiązanie, którego efektem będzie poprawa i przyspieszenie procesu produkcyjnego leków."

 

Partnerzy uzupełniają się w pracach nad projektem. Atos zapewnia swoją wiedzę specjalistyczną w zakresie infrastruktury IT, doradztwa, integracji i analizy danych oraz w obszarze rozwiązań i usług AI oraz IoT. Siemens dostarcza cyfrowe know-how w zakresie systemów OT (Operational Technology) dla farmacji, w szczególności wykorzystując narzędzia Simatic Sipat, do monitowania w czasie rzeczywistym jakości produktów, oraz StarCCM + & HEEDS do modelowania i symulacji procesów.

Co znaczące – nowe rozwiązanie, bazujące na technologii Digital Twin, jest możliwe do wdrożenia w procesach produkcyjnych o dowolnej skali i złożoności. Dostosowując technologiczne elementy składowe, Atos i Siemens mogą je replikować i wdrażać u nowych klientów, np. w branży chemicznej, przetwórczej i innych.

Zapisz się na Newsletter

Interesują Cię aktualności Siemens Polska? Zasubskrybuj nasz Newsletter