Edukacja 4.0 w Łukowie

Nowoczesne kształcenie zawodowe w obszarze CNC i robotyki

Tock Automatyka przy udziale Siemens Polska zrealizowała dla Zespołu Szkół nr 1 w Łukowie dostawę projektu EXPERT EI4.0. Unikalny hybrydowy system edukacyjny łączy w jedną całość elementy konieczne do prowadzenia efektywnego kształcenia zawodowego w obszarze technologii CNC i robotyki, zgodnie z koncepcją Edukacji 4.0 na rzecz Przemysłu 4.0.
 

Tock Automatyka zapewniła w tym projekcie kompletną infrastrukturę, metodykę i organizację kształcenia, zarówno w pracowni szkolnej, jak i poza nią – w trakcie indywidualnej, domowej nauki uczniów. Innowacyjne połączenie w jedną funkcjonalną całość nowoczesnych technologii kształcenia z technologiami wytwarzania stwarza niespotykany do tej pory w szkolnictwie zawodowym potencjał edukacyjny wprost odpowiadający potrzebom przemysłu.    
 

Tock Automatyka, dostarczając pracownie EXPERT EI4.0, udostępnił Zespołowi Szkół w Łukowie efektywne i nowoczesne narzędzia do realizacji programów kształcenia obowiązujących dla szkolnictwa zawodowego w Polsce. O sposobie i formie korzystania z nich decyduje dyrekcja szkoły oraz nauczyciele  – mówi Bogdan Kietzman z Siemens Polska.

Dostawę systemu EXPERT EI4.0 do ZS w Łukowie przeprowadzono w trybie zamówienia publicznego. Dostarczono kompleksowe wyposażenie dwóch pracowni – rzeczywiste obrabiarki CNC własnej produkcji Tock Automatyka, robota edukacyjnego oraz pełne wyposażenie techniczne pracowni w standardach przemysłowych, a także oprogramowanie komputerowe CAD/CAM/CNC do realizacji w trakcie kształcenia pełnych procesów wytwarzania w oparciu o najnowsze cyfrowe technologie CNC.
 

Pozyskaliśmy nowoczesne i efektywne rozwiązanie edukacyjne ze wsparciem jego wdrożenia oraz kompletne, oparte o najnowsze technologie przemysłowe i edukacyjne narzędzia  kształcenia zawodowego. Pozwalają one zdecydowanie podnieść jakość i efektywność kształcenia – mówi Tadeusz Federczyk, Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Łukowie.
 

Zespół Szkół w Łukowie wyposażono nie tylko w techniczne środki kształcenia i materiały szkoleniowe, ale również przeszkolono nauczycieli. Planowane jest także przeprowadzenie certyfikacji przemysłowej szkoły w zakresie CNC oraz wdrożenie testów nauczania zdalnego uczniów z zastosowaniem platformy e-learningowej.

Hybrydowy system edukacyjny EXPERT EI4.0

Czwarta rewolucja przemysłowa, dzięki której możliwe jest budowanie przemysłu przyszłości, czyli Industry 4.0, wymaga nowej formuły kształcenia zawodowego, określanej mianem Edukacji 4.0 (Education 4.0).
 

Edukacja 4.0 zmienia dotychczasowe paradygmaty kształcenia, zastępując je hasłami: komunikacja, współpraca, wymiana informacji, myślenie krytyczne, kreatywność. Do ich realizacji wymaga jednak innowacyjnych środków, metod i organizacji kształcenia odpowiadających najnowszym technologiom edukacyjnym oraz standardom Przemysłu 4.0. Dziś kształcenie zawodowe ma być nie tylko nowoczesne, ale także szybsze, bardziej skuteczne i efektywne, a przede wszystkim powinno zainteresować młodzież, dawać satysfakcję i prestiż nauczycielom oraz przynosić korzyści społeczeństwu – mówi Krzysztof Toczydłowski z Tock Automatyka.

Hybrydowy system edukacyjny EXPERT EI4.0 jest narzędziem realizacji hasła Edukacja 4.0 w praktyce i w rzeczywistości dostarcza narzędzia realizacji nowej wizji kształcenia zawodowego XXI wieku. Odpowiada nie tylko na materialne wyzwania czwartej rewolucji przemysłowej, lecz przede wszystkim jest skierowany do współczesnej młodzieży, jak nigdy wcześniej osadzonej w najnowszych technologiach informatycznych. Dzisiejsza młodzież wymaga edukacji dopasowanej do realiów otaczającego ją świata, a nauczyciele – nowoczesnych narzędzi kształcenia i wsparcia ich pracy. System EXPERT EI4.0 jest zmaterializowanym rezultatem powyższego podejścia do edukacji i stanowi unikalną na rynku cyfrową platformę edukacyjno-szkoleniową w zakresie najnowszych technologii kształcenia i wytwarzania.

Dostarczenie hybrydowego systemu edukacyjnego dla Zespołu Szkół w Łukowie to otwarcie nowego oblicza edukacji wychodzącej do ucznia i nauczyciela także poza szkołę i stworzenie wokół niej ekosystemu edukacyjnego korzystającego z najnowszych cyfrowych technologii. Dzięki temu wytwarza się zainteresowanie nauką przeradzające się w pasje zawodowe, stanowiące klucz do sukcesu w edukacji. To najlepsza i prawdziwa recepta na przyszłość, skierowana do młodego pokolenia   – mówi Krzysztof Toczydłowski z Tock Automatyka.

Korzyści: rozwój branży przemysłowej i zapewnienie dostępu do wykwalifikowanych kadr

Dominująca zarówno dziś, jak i w najbliższej przyszłości technologia wytwarzania odbywa się w dużej mierze dzięki zastosowaniu obrabiarek CNC i robotyzacji. Krajowy przemysł pilnie potrzebuje do dalszego rozwoju efektywnie, nowocześnie, skutecznie i szybko wykształconych kadr na wszystkich stanowiskach produkcji.
 

Kadry wykształcone w pracowniach EXPERT EI4.0 w Zespole Szkół w Łukowie będą przygotowane do podjęcia pracy w obszarze technologii CNC we wszystkich zakładach przemysłowych. Pracownicy mogą także podejmować dalsze kształcenie. U podstaw współpracy miedzy dostawcą systemu kształcenia a szkołą leżą nowoczesne standardy nauczania odpowiadające potrzebom współczesnego przemysłu maszynowego.
 

Innowacyjna, sprawdzona w przemyśle metoda tzw. „Spirala wiedzy”, kształcenie według procedur CNC, a szczególnie pakiety pracy domowej uczniów maksymalizują efekty. Szybsze i wydajniejsze szkolenie zawodowe umożliwia wygospodarowanie czasu na rozszerzenie programu kształcenia oraz realizację zainteresowań uczniów. Z naszych doświadczeń wynika, że zastosowanie nowoczesnych rozwiązań powoduje 2-3 krotne zwiększenie efektywności kształcenia. To niemal rewolucyjny wynik – mówi Zbigniew Kur, kierownik pracowni EXPERT CNC z Zespołu Szkół nr 1 w Łukowie.

Obejrzyj film na temat wdrożenia

Zapisz się do newslettera

Interesują Cię aktualności Siemens Polska? Zasubskrybuj nasz Newsletter 

Kontakt

Bogdan Kietzman

Siemens Polska
Wyślij e-mail