Informacja prasowa, Warszawa, 28.02.2015

Siemens będzie serwisował tłocznie w EuRoPol GAZ

28 lutego br. Siemens Sp. z o.o oraz EuRoPol GAZ s.a. podpisały umowę na obsługę serwisową urządzeń zainstalowanych w 5 tłoczniach gazu na polskim odcinku gazociągu jamalskiego.

Czteroletnia umowa obejmuje obsługę serwisową 16 kompletnych zespołów turbosprężarkowych zainstalowanych w pięciu tłoczniach gazu na polskim odcinku gazociągu jamalskiego, które znajdują się w miejscowościach: Kondratki, Zambrów, Ciechanów, Włocławek i Szamotuły. Zadaniem zespołów turbosprężarkowych jest sprężanie gazu ziemnego, aby zrekompensować straty ciśnienia powstałe w trakcie przepływu gazu w gazociągu.

Realizacja umowy przez Siemens Sp. z o.o. przyczyni się do uzyskania wysokich współczynników dyspozycyjności i niezawodności zespołów turbosprężarkowych zainstalowanych na polskim odcinku gazociągu jamalskiego.

Wartość podpisanej umowy to ponad 152 mln zł. Jest to czwarta umowa serwisowa podpisana między Siemensem Sp. z o.o. a EuRoPol GAZ s.a.

EuRoPol GAZ s.a. jest właścicielem polskiego odcinka gazociągu jamalskiego o długości ok. 684 km. Spółka świadczy usługę transportu gazu na rzecz odbiorców krajowych i zagranicznych. Ponadto udostępnia wolne moce przesyłowe operatorowi OGP GAZ-SYSTEM S.A., który oferuje usługi przesyłu gazu w ramach Systemu Gazociągów Tranzytowych.

Siemens sp. z o. o. (Siemens Polska), największa spośród spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Siemens AG w Polsce. Lider wdrażania innowacyjnych technologii i partner polskiej gospodarki na drodze do poprawy jej konkurencyjności, odporności i bezpieczeństwa. Promotor transformacji cyfrowej w przemyśle i infrastrukturze. 

 

W ramach przyjętej strategii zrównoważonego rozwoju Siemens upowszechnia rozwiązania redukujące wpływ człowieka na środowisko. 

 

 

Kontakt dla mediów: 

Łukasz Ogonowski 

+ 48 502 591 791 

lukasz.ogonowski.ext@siemens.com 

 

Więcej informacji na stronie: http://www.siemens.pl

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/siemens/

Facebook: https://www.facebook.com/SiemensPolska/