sfs

Inteligentne sposoby umożliwienia zrównoważonej produkcji

Najnowszy raport SFS analizuje, jak inteligentne finanse mogą pomóc producentom w realizacji inicjatyw w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Producenci stoją przed dylematem. Powodowani chęcią inwestowania w zrównoważony rozwój (i czerpania z tego korzyści), odczuwają jednoczesną niechęć do angażowania kapitału w kontekście niestabilnych rynków i niepewności gospodarczej. Z badań przeprowadzonych przez SFS wynika, że techniki smart finance (inteligentne rozwiązania finansowe) są potrzebne, aby pomóc firmom produkcyjnym w osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju.

Producenci stoją obecnie w obliczu licznych wyzwań na drodze do inwestowania w inicjatywy zrównoważonego rozwoju. Do kluczowych barier należą zarówno niepewność geopolityczna, jak i niestabilność rynków. Niezależnie od tego, istnieją dobrze znane moralne i handlowe korzyści wynikające ze zrównoważonego rozwoju, do których przedsiębiorstwa produkcyjne chcą mieć dostęp. Coraz częściej pomagają im w tym specjalistyczne rozwiązania finansowe. Inteligentne techniki finansowania umożliwiają inwestowanie, pozwalając jednocześnie firmom na zachowanie elastyczności biznesowej.

Pragnąc lepiej zrozumieć wyzwania i sposoby, w jakie technologia i finanse mogą na nie precyzyjnie odpowiedzieć, oddział Siemens Financial Services (SFS) opublikował nowy raport zatytułowany Financing Sustainability (Finansowanie zrównoważonego rozwoju).

Zrównoważony rozwój w trudnych czasach

Główne gospodarki na całym świecie podjęły znaczące zobowiązania do poprawy zrównoważonego rozwoju środowiska w obliczu zmian klimatu. Na przykład w Europie prawo unijne wyznacza cel pośredni, jakim jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (GHG) o co najmniej 55% do 2030 roku – w porównaniu z poziomem z 1990 roku. 

 

Jednocześnie wydarzenia na świecie (i ich nieuniknione następstwa) stawiają nowe przeszkody na drodze do realizacji tych zobowiązań, wynikające z konfliktów geopolitycznych, dostaw paliw kopalnych, zakłóceń w łańcuchu dostaw i presji inflacyjnej.

 

Pomimo tych wyzwań jest mało prawdopodobne, aby producenci stracili z oczu swoje cele związane ze zrównoważonym rozwojem. A to dlatego, że – jak twierdzi wielu analityków – zrównoważona produkcja przynosi korzyści nie tylko moralne i związane ze zmianami klimatycznymi, lecz także handlowe.

Zrównoważona produkcja w praktyce

W raporcie przedstawiono szereg usprawnień w zakresie zrównoważonego rozwoju, które producenci mogą wprowadzić, aby uzyskać redukcję kosztów, większą produktywność, przewagę konkurencyjną marki i zwiększone bezpieczeństwo dostaw, a także przyczynić się do eliminacji emisji dwutlenku węgla, zmniejszenia ilości odpadów i realizacji innych celów zrównoważonego rozwoju. Należą do nich:

  • zrównoważony rozwój poprzez projektowanie,
  • efektywność energetyczna,
  • oszczędność wody, 
  • ograniczenie zużycia surowców,
  • recykling i ponowne wykorzystanie,
  • modernizacja i odnowa.

Wiele z tych przykładów, a zwłaszcza dwa ostatnie, wskazuje na rosnące znaczenie gospodarki cyrkularnej w produkcji urządzeń. Zamiast wymieniać, sprzęt można doposażyć, odnowić i ponownie wykorzystać oraz wprowadzić na rynek. 

Produkcja przyrostowa jest często wymieniana jako jedna z technologii napędzających zrównoważony rozwój. Inteligentne finanse będą odgrywać kluczową rolę w przyspieszeniu transformacji w kierunku bardziej zrównoważonej produkcji wielkoskalowej.
Karsten Heuser, wiceprezes Additive Manufacturing, Siemens Digital Industries

Inteligentne finansowanie na rzecz zrównoważonej produkcji

Rosnąca liczba producentów chce jak najszybciej uzyskać dostęp do korzyści handlowych wynikających z zastosowania zrównoważonych alternatyw, aby uzyskać przewagę handlową i konkurencyjną oraz spełnić normy odpowiedzialności społecznej. Ambitne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju muszą być jednak osiągalne w praktyce. Istnieje wyraźna zgoda co do tego, że do przeprowadzenia hurtowej transformacji w zakresie zrównoważonego rozwoju potrzebny będzie kapitał sektora prywatnego.

W badaniu wskazano cztery główne sposoby, w jakie inteligentne, specjalistyczne finansowanie przyczynia się do zrównoważonego rozwoju. Są to:

  1. umożliwienie inwestycji w zrównoważone technologie: dostosowanie elastycznych rozwiązań finansowych do oczekiwanego wskaźnika uzyskanych tym sposobem korzyści;
  2. lepsze zarządzanie przepływem środków pieniężnych: dzięki pakietom finansowym dostosowanym do potrzeb producenta w zakresie przepływu środków pieniężnych;
  3. zapewnienie opłacalności finansowej transformacji: ustalenia dotyczące „wygładzania” w celu zarządzania uciążliwym przejściem z jednego środowiska produkcyjnego do drugiego;
  4. wsparcie dostawców zrównoważonych technologii w udzielaniu pomocy klientom: włączenie inteligentnego finansowania do ogólnej oferty ułatwiającej klientom inwestowanie w jak najlepsze zrównoważone rozwiązania.

Koncentracja na efektywności energetycznej – inteligentne finansowanie w praktyce

Biorąc pod uwagę tylko jeden aspekt zrównoważonej produkcji – efektywność energetyczną – w raporcie oszacowano wkład, jaki mogą wnieść inteligentne struktury samofinansowania (jeśli zostaną w pełni wdrożone) w realizację celów zrównoważonego rozwoju w okresie od chwili obecnej do początkowej daty celu klimatycznego (w większości krajów), czyli 2030 roku.

Technika inteligentnego finansowania, na której opierają się te szacunki, znana jest pod nazwą efektywności energetycznej jako usługi (Energy Efficiency-as-a-Service). Koncepcja ta zapewnia neutralne dla budżetu lub nawet dodatnie finansowanie transformacji w kierunku efektywności energetycznej.

W sektorze żywności i napojów kluczowe okażą się nowe modele biznesowe finansowania, oferujące elastyczność, eliminujące konieczność angażowania własnego kapitału, a także zapewniające różne formy porozumienia typu „pay-for-outcome” (opłata za wynik).
Kai Schneiderwind, starszy wiceprezes ds. żywności i napojów, Siemens Digital Industries

Inwestycje w zrównoważony rozwój opłacają się

Inwestycje w zrównoważoną produkcję przynoszą znaczne korzyści w zakresie wydajności, kosztów i konkurencyjności. Inteligentne, elastyczne i dostosowane do danego sektora techniki finansowania wypełniają lukę między chęcią inwestowania w zrównoważone technologie a wahaniem co do zaangażowania kapitału na niepewnych rynkach.

 

Inteligentne finansowanie jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym producentom inwestowanie w bardziej zrównoważoną przyszłość. Umożliwia inwestowanie w zrównoważone technologie, które zmniejszają ilość odpadów, minimalizują zużycie zasobów i energii, poprawiają wydajność oraz ograniczają nakłady surowców. Ułatwia również gospodarkę cyrkularną w zakresie sprzętu produkcyjnego, pozwalając na modernizację, odnowienie i ponowne wykorzystanie urządzeń oraz wprowadzenie ich na rynek.

 

Więcej informacji o inteligentnym finansowaniu zrównoważonej produkcji opublikowano w raporcie Financing Sustainability