Kadry dla Przemysłu 4.0 – kształcenie i kompetencje inżynierów przyszłości

Świat przemysłu zmienia się nieustannie – zarówno pod wpływem rozwoju technologicznego, jak i nieprzewidzianych okoliczności rynkowych. Teraz bardziej niż kiedykolwiek zdajemy sobie sprawę, że nasza rzeczywistość jest niepewna i zmienna. Dotyczy to także sytuacji na rynku pracy. Powstaje zapotrzebowanie na nowe zawody, podczas gdy inne są wypierane. Przemysł 4.0 to nie tylko zmiana technologiczna, ale także – a może przede wszystkim – nowe kompetencje wymagane od inżynierów.

Patrząc na obecny stan digitalizacji producentów i obraz wyłaniający się z przeprowadzonego dla Siemens badania Digi Index 2020 trzeba zauważyć, że oprócz budżetu i planu działania do skutecznego wdrożenia cyfrowej transformacji potrzeba przygotowanych do tego i odpowiedzialnych za ten obszar pracowników. Tymczasem wiemy, że tylko jedna czwarta firm wyznaczyła taki dedykowany zespół lub chociażby ma dedykowaną osobę, której jedynym obowiązkiem jest wdrażanie digitalizacji w przedsiębiorstwie. Taki stan rzeczy świadczy o pilnej potrzebie zmian. Pełniejsza transformacja cyfrowa nie będzie możliwa bez odpowiedniego przygotowania do niej kadr. W dobie Industry 4.0 to wiedza pracowników decyduje o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstw, a ich kompetencje cyfrowe są kluczem do rozwoju zakładów w XXI wieku. 

Kompetencje przyszłości

Przyszłość rynku pracy charakteryzować będzie zapotrzebowanie na szeroką gamę umiejętności, które pasują do nowych możliwości zawodowych, w tym zarówno przełomowych umiejętności technicznych, jak i specjalistycznych umiejętności branżowych i podstawowych umiejętności biznesowych. Żyjemy w okresie tak dużego przyspieszenia technologicznego, że osoba, która dziś rozpoczyna studia będzie je kończyć w zupełnie innej rzeczywistości rynkowej. Z raportu „Smart Industry Polska 2019” wynika, że na rynku pracy coraz częściej potrzebne są osoby wszechstronne, które cechuje holistyczne podejście do problemów. Nie wystarczy być tylko specjalistą w danej dziedzinie. Potrzebne są nowe kompetencje, które pozwolą na wieloprocesowe spojrzenie na funkcjonowanie przedsiębiorstwa i wychodzenie poza dotychczasowe schematy. Niezwykle istotne stają się umiejętności miękkie – komunikacja, rozwiązywanie problemów, zarządzanie procesami, elastyczność. 

Edukowanie kadr rolą liderów technologicznych

Zawrotne tempo zmian technologicznych doprowadza obecnie do tego, że jako społeczeństwo nie nadążamy z dostosowywaniem systemów edukacyjnych do opisywanych wymogów innowacyjnego przemysłu. W dobie zanikania pewnych miejsc pracy i powstawania nowych, taka rozbieżność może skutkować niedopasowaniem kompetencji pracowników do ich nowych obowiązków. Dlatego rolą liderów technologicznych jest otwarte i transparentne przekazywanie wiedzy – nie tylko obecnym, ale także potencjalnym pracownikom. Kluczowe jest wyrównywanie jej poziomu tam, gdzie system edukacji nie jest w stanie nadążyć za zmianami. W procesie kształcenia inżynierów szczególnie wartościowe są szkolenia praktyczne pozwalające kształtować kompetencje techniczne z wykorzystaniem rzeczywistych produkcyjnych urządzeń.

Inżynierki 4.0 – z myślą o kobietach i wymaganiach cyfrowego przemysłu

Siemens, jako lider branży technologicznej, chce być częścią tego procesu kształcenia nowego pokolenia inżynierów. W tym roku odbyła się już trzecia edycja programu edukacyjnego Inżynierki 4.0, skierowanego do studentek uczelni technicznych. Jego zasadniczym celem jest wspieranie młodych, ambitnych kobiet we wkraczaniu do świata innowacji, technologii i biznesu. Program nakierowany jest na podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych w duchu Przemysłu 4.0, a więc zgodnie z opisanymi wyżej trendami i potrzebami rynku. Tegoroczne warsztaty jeszcze bardziej niż wcześniejsze edycje miały na celu uświadomienie studentkom, jak duża wszechstronność jest obecnie wymagana od inżynierów. Agenda warsztatów została opracowana w myśl portretu inżyniera przyszłości – osoby będącej nie tylko specjalistą w dziedzinie technologii, ale także potrafiącą adaptować się do zmiennego, niepewnego świata. Sporą część agendy warsztatowej wypełniły zajęcia dotyczące zarządzania karierą i wizerunkiem czy kreatywnego myślenia, jak również sesje mentoringowe i inspirujące rozmowy z kobietami pełniącymi zarządcze role w swoich firmach.

Inżynier przyszłości motorem transformacji cyfrowej

Inżynier 4.0 to osoba, która potrafi stać się motorem zmian w przedsiębiorstwie i będzie swoją firmę napędzać w kierunku cyfrowej transformacji. Przyjęcie tej roli wymaga jednak posiadania całej gamy zupełnie nowych kompetencji, wykraczających poza wiedzę ściśle techniczną. Te umiejętności powinny być kształtowane już na etapie edukacji i pielęgnowane przez cały czas trwania kariery. W dzisiejszych czasach sztywno zarysowana ścieżka zawodowa już się nie sprawdza. Trzeba umieć dostosowywać się do dynamicznych zmian naszej rzeczywistości, czerpać z nich inspirację do dalszego rozwoju i pozostawać otwartym na innowacje.

Autor: Łukasz Otta, Digital Transformation Director, Siemens

Zapisz się na Newsletter

Interesują Cię aktualności Siemens Polska? Zasubskrybuj nasz Newsletter 

Kontakt

Łukasz Otta

Siemens Polska

Wyślij e-mail