Konkurs o Nagrodę Siemensa - wydłużony termin przyjmowania zgłoszeń

Informacja prasowa, 27 kwietnia 2020

Do 15 czerwca 2020 r. wydłużamy termin przyjmowania zgłoszeń do XXV Konkursu o Nagrodę Siemensa dla naukowców i zespołów badawczych oraz Konkursów o nagrodę Siemensa dla absolwentów studiów I i II stopnia. Decyzja o zmianie terminu jest motywowana sytuacją związaną z pandemią, która utrudnia sprawne funkcjonowanie placówek naukowych.

Nagroda Siemensa to jedna z najstarszych prywatnych nagród naukowych w Polsce - od 1995 roku jest przyznawana dla wybitnych naukowców i zespołów badawczych. Zwycięskie projekty, które odpowiedzą na aktualne potrzeby rynku i gospodarki oraz będą miały potencjał wdrożenia – otrzymają atrakcyjne nagrody finansowe.

 

Co decyduje o wyborze zwycięskich projektów? Obok wysokiego standardu i praktycznego wymiaru konceptu, oczywiście tematyka, która powinna być związana z:

  • zarządzaniem w przemyśle (w tym zwłaszcza: technologie dla przemysłu 4.0, m.in. automatyzacja i digitalizacja, wykorzystanie systemu MindSphere, technologie chmurowe, Internet Rzeczy, sztuczna inteligencja, digital twin, 5G);
  • elektrotechniką (w tym zwłaszcza: magazynowanie energii, mikrosieci elektroenergetyczne, elektromobilność oraz wdrażanie założeń smart city: efektywność energetyczna, automatyka budynkowa etc.)
  • transportem szynowym oraz zarządzaniem i sterowaniem ruchem

Oprócz powyższych tematów przyjmowane są także prace z zakresu zaawansowanych technologii ochrony środowiska, budowy maszyn, inżynierii materiałowej i innych dyscyplin mających zastosowanie lub wspomagających wszystkie dziedziny wymienione powyżej.

 

Laureatów nagrody wybiera jury pod przewodnictwem prorektora ds. Nauki Politechniki Warszawskiej. W jego skład wchodzą przedstawiciele wszystkich najważniejszych uczelni technicznych w kraju.

 

Na Nagrodę Siemensa składają się:

  • Nagroda Badawcza Siemensa (za wyniki badań naukowych) o wysokości 40 000 złotych;
  • Nagroda Promocyjna Siemensa (za wybitne prace doktorskie lub habilitacyjne) o wysokości 30 000 złotych.

Dodatkowo, odpowiednio od 10 i 4 lat, wręczane są dwie nagrody dla absolwentów: w zakresie Automatyki i Robotyki oraz w zakresie Elektrotechniki. Łączna wartość tych nagród wynosi 36 000 złotych. Natomiast dla uczelni, z której wywodzą się laureaci – nowoczesne wyposażenie laboratorium.

 

Nagroda Siemensa ma nie tylko wymiar finansowy. Jest wyrazem uznania światowego koncernu, lidera z zakresu technologii, dla osiągnieć polskich naukowców. Jest również jednoznacznym dowodem, że polska nauka pod względem osiągnieć i możliwości jest w światowej czołówce. 

 

Wśród laureatów nagrody znajdują się uznane nazwiska polskiej nauki, w tym: prof. Jerzy Osiowski, prof. Janusz Lewandowski, prof. dr hab. inż. Jan Bujko czy prof. dr hab. inż. Andrzej Jajszczyk.

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 czerwca 2020 r. 

Regulaminy konkursów dostępne na stronie.

Kontakt dla mediów

Łukasz Ogonowski

tel. +48 502 591 791

Wyślij e-mail