XXV Konkurs o Nagrodę Siemensa

17 lutego 2020

Konkurs o Nagrodę Siemensa to jedna z najstarszych w Polsce nagród naukowych przyznawanych przez firmę komercyjną. Już od pierwszej edycji, która została ogłoszona w 1995 roku, konkurs jest koordynowany we współpracy z Politechniką Warszawską. Nagroda Siemensa ma nie tylko wymiar finansowy. Jest wyrazem uznania światowego koncernu, przodującego w rozwoju myśli technologicznej, dla osiągnieć polskich naukowców. Jest jednoznacznym dowodem, że polska nauka pod względem osiągnieć i możliwości jest w światowej czołówce. Siemens, nie tylko korzysta z osiągnięć nauki i technologii, ale i inwestuje w ich rozwój, czego wyrazem jest wparcie najbardziej utalentowanych polskich naukowców i zespołów badawczych. 

Nagroda Siemensa– plakat zapraszający do udziału w konkursie o Nagrodę Siemensa

 

 

W wyniku postępowania konkursowego przyznawane są następujące nagrody:
 

 • Nagroda Badawcza Siemensa za szczególnie wartościowe wyniki badań naukowych, dające się zastosować w praktyce. Do Nagrody Badawczej Siemensa mogą być zgłaszane zarówno osoby indywidualne, jak i zespoły badawcze. Wysokość Nagrody Badawczej Siemensa wynosi 40 000 złotych;
 • Nagroda Promocyjna Siemensa za wybitne prace doktorskie lub habilitacyjne. Do Nagrody Promocyjnej zgłaszane są osoby indywidualne. Wysokość Nagrody Promocyjnej Siemensa wynosi 30 000 złotych, jednak w danym roku może być ona podzielona pomiędzy dwie równorzędne nagrody.

Ponadto organizowany jest Konkurs o Nagrodę Siemensa dla absolwentów studiów I i II stopnia, który obejmuje dwa obszary tematyczne.

 • Konkurs o nagrodę Siemensa dla Absolwentów w zakresie Automatyki
  i Robotyki
  , do którego mogą być zgłaszane prace dyplomowe studentów I i  II  stopnia instytucji  akademickich,  które tematyką nawiązują do obszarów aktywności firmy Siemens i obejmują budowę lub zastosowanie urządzeń sterujących, sensorycznych, wykonawczych i systemów wizualizacji automatyki i robotyki.
 •  Konkurs o nagrodę Siemensa dla Absolwentów w zakresie Elektrotechniki, do którego mogą być zgłaszane prace dyplomowe studentów I i II stopnia szkół wyższych, które swoją tematyką nawiązują do obszarów: sieci i mikrosieci elektroenergetycznych, magazynowania energii, elektromobilności, przetwarzania i analizy danych w mikrosieciach oraz w obszarze efektywności energetycznej obiektów budowlanych, automatyki elektroenergetycznej oraz budynkowej i aktywności w Smart City firmy Siemens.

Na zwycięzców obu konkursów dla absolwentów czekają atrakcyjne nagrody indywidualne:
 

    I Nagroda – 10 000 złotych

    II Nagroda – 5 000 złotych

    III Nagroda – 3 000 złotych
 

Natomiast dla uczelni, z której wywodzą się laureaci  – wyposażenie laboratorium.

Firma Siemens wspólnie z Politechniką Warszawską już po raz XXV zapraszają naukowców, zespoły badawcze oraz absolwentów studiów I i II stopnia do udziału w Konkursie o Nagrodę Siemensa. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia 2020 r. 

Konkurs o Nagrodę Siemensa wyłania nietuzinkowe talenty spośród naukowców, zespołów badawczych oraz absolwentów studiów I i II stopnia z całej Polski. Zwycięskie projekty, które odpowiadają na potrzeby rynku i gospodarki – poza atrakcyjną nagrodą finansową - uzyskują szansę na wdrożenie i zastosowanie w praktyce.
 

Co przemawia za wyborem zwycięskich projektów w Konkursie o Nagrodę Siemensa dla Naukowców i Zespołów Badawczych? Przede wszystkim tematyka, która powinna być związana z zakresem działalności firmy Siemens, a przede wszystkim z następującymi obszarami nauki i inżynierii:
 

 • zarządzaniem w przemyśle (w tym zwłaszcza technologie dla przemysłu 4.0, m.in. digitalizacja, wykorzystanie systemu MindSphere, technologie chmurowe, Internet Rzeczy (IoT), sztuczna inteligencja (AI), digital twin, 5G);
 • elektrotechniką (w tym zwłaszcza: mikrosieci elektroenergetyczne, magazynowanie energii, elektromobilność, przetwarzanie i analiza danych w mikrosieciach oraz w obszarze efektywności energetycznej obiektów budowlanych, automatyki elektroenergetycznej oraz budynkowej, a także w kontekście aktywności Siemensa w zakresie Smart City);
 • transport szynowy oraz zarządzanie i sterowanie ruchem.

  Nie mniej istotną kwestią jest możliwość zastosowania rezultatów badań w praktyce.

  Przyjmowane są także prace z zakresu zaawansowanych technologii ochrony środowiska, budowy maszyn, inżynierii materiałowej i innych dyscyplin mających zastosowanie lub wspomagających wszystkie dziedziny wymienione powyżej.

Zapisz się na Newsletter

Interesują Cię aktualności Siemens Polska? Zasubskrybuj nasz Newsletter!