Nagroda Siemensa także w obszarze Smart City

10 czerwca 2020

Smart City to nowy obszar tematyczny Konkursu o Nagrodę Siemens dla Absolwentów w zakresie Elektrotechniki. Czym charakteryzuje się ta koncepcja i jakie nagrody są przewidziane dla laureatów Nagrody? Rozmawiamy o tym z dr inż. Małgorzatą Bobrowską, Business Developerem obszaru infrastruktury energetycznej, budynkowej i przemysłowej Siemens Polska, która bierze udział w obradach jury Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów w zakresie Elektrotechniki. 

 

 

Nina Vincenz-Krajewska: W tym roku odbędzie się V edycja Konkursu o Nagrodę Siemens dla Absolwentów Uczelni Technicznych w zakresie Elektrotechniki. Jest Pani  w składzie Jury Konkursu i chciałabym zapytać, jakie pracę mają szanse na to, by zostać dostrzeżone?

 

Dr inż. Małgorzata Bobrowska: Rzeczywiście, to już 5-ta edycja Konkursu Siemensa w zakresie Elektrotechniki, jednak tegoroczny Konkurs różni się od poprzednich. W tym roku rozszerzyliśmy zakres merytoryczny, którego mogą  dotyczyć składane prace. Do udziału zapraszamy autorów prac magisterskich i inżynierskich, które swoją tematyką nawiązują do: sieci i mikrosieci elektroenergetycznych, magazynowania energii, elektromobilności. Do zakresu tematycznego Konkursu dodany został obszar efektywności energetycznej obiektów i aktywności w obszarze Smart City.  Na szczególną uwagę zasługują  prace, dotyczące algorytmów przetwarzania i analizy danych, których celem jest automatyzacja, predykcja, optymalizacja, wspomaganie decyzji w obszarze elektrotechniki. 

 

NV-K: A czy mogłaby Pani wyjaśnić, jak autorzy prac zgłaszanych do Konkursu, mogą rozumieć aktywności w obszarze Smart City? 

 

MB: Można pokusić się o stwierdzenie, że Smart City to koncepcja wykorzystania nowoczesnych technologii w służbie mieszkańcom miasta. Czyste powietrze to jeden z głównych obszarów, w których nowe technologie znacząco wpływają na poprawę jakości życia wszystkich ludzi.

 

Mówiąc o technologii, mam na myśli wykorzystanie własnych, niskoemisyjnych źródeł energii i optymalne zarządzanie energią w zakresie pokrywania potrzeb własnych, magazynowania lub oddawania do sieci elektroenergetycznej. Nie można zapomnieć o rozwoju transportu elektrycznego oraz infrastrukturze ładowania samochodów elektrycznych. Na czyste powietrze w mieście wpływa także inteligentne zarządzanie ciepłem i chłodem w budynkach. 

 

Coraz bardziej istotną rolę w służbie mieszkańcom zaczynają pełnić systemy analizy i sterowania, które potrafią efektywnie wykorzystać gromadzone dane. Dzięki połączeniu algorytmów, w tym uczenia maszynowego z rodziną rozwiązań z szerokiego obszaru elektrotechniki, pojawia się możliwość odwzorowywania rzeczywistych procesów np. przemysłowych, przewidywania nadchodzących awarii w systemach elektroenergetycznych, sterowania czy optymalizacji kosztowej. Praktycznymi przykładami zastosowania tych rozwiązań jest np. pionierski projekt Siemensa wdrożony w Norymberdze. Polega on na monitorowaniu i predykcji jakości powietrza, w wyniku którego podejmowane są wyprzedzająco środki zaradcze ograniczające możliwość generowania smogu. Oczywiście, dostępnych możliwości jest wiele, zawsze jednak warto pamiętać, że technika nie powinna służyć samej sobie, ale społeczeństwu.   

 

NV-K: Kto może zgłaszać się do Konkursu o Nagrodę Siemens dla Absolwentów w zakresie Elektrotechniki oraz – jako zachętę -   jakie nagrody są w nim przewidziane?

 

MB: Warto przypomnieć, że wyróżniające się prace zgłaszają do Konkursu władze wydziału lub jednostki organizacyjnej uczelni technicznej, z której pochodzi autor. Prace inżynierskie i magisterskie oceniane są pod względem innowacyjności pomysłu, możliwości praktycznego zastosowania, poziomu naukowego i jakości wykonanej pracy.  Poza prestiżem, dodatkową zachętą dla autorów mogą być również nagrody finansowe, o których można przeczytać w regulaminie (LINK). Do Konkursu można zgłaszać prace, które powstały nie wcześniej niż w 2019 r.

W imieniu firmy Siemens serdecznie zapraszam do skorzystania z okazji i wzięcia udziału w Konkursie.

Zapisz się na Newsletter

Interesują Cię aktualności Siemens Polska? Zasubskrybuj nasz Newsletter