Nagroda Siemensa „znakiem jakości” prac badawczych

27 maja 2020

O początkach Konkursu o Nagrodę Siemensa, współpracy z Politechniką Warszawską przy organizacji tego przedsięwzięcia oraz dlaczego warto wziąć w nim udział – opowiada prof. Krzysztof Malinowski, wiceprzewodniczący Jury Konkursu.

Nina Vincenz-Krajewska: W tym roku odbywa się XXV edycja Konkursu o Nagrodę Siemensa dla naukowców i zespołów badawczych. Proszę powiedzieć nieco więcej o początkach tej inicjatywy. Dlaczego Politechnika Warszawska zdecydowała się na współorganizowanie Konkursu razem z firmą Siemens?
 

Prof. Krzysztof Malinowski: Celem Konkursu, od początku jego utworzenia, było propagowanie prac badawczych o wysokim poziomie naukowym, ukierunkowanych jednocześnie na wykorzystanie wyników tych prac w praktyce. Ta myśl przewodnia konkursu towarzyszyła nieodmiennie poczynaniom Jury Konkursu przy wyborze prac rekomendowanych Rektorowi Politechniki Warszawskiej, który podejmuje decyzje o przyznaniu Nagrody Siemensa. W pracach Jury brali i biorą udział wybitni przedstawiciele wielu uczelni i jednostek badawczych, a także przedstawiciele firmy Siemens. Warto podkreślić, że Siemens, nawiązując do tradycji wywodzącej się od założyciela tej firmy, Wernera von Siemens, przykłada duże znaczenie do wysokiej jakości badań prowadzących w uczelniach oraz innych instytucjach naukowych i do wykorzystania wyników tych prac. Kierownictwo Politechniki Warszawskiej z wielką przyjemnością zdecydowało się w tej sytuacji na współorganizowanie Konkursu; w kolejnych kadencjach władz PW utrzymuje się  ta postawa, widoczna, w szczególności, w uroczystej formie wręczania Nagrody podczas otwartych posiedzeń Senatu PW.

NV-K: Jak Pan Profesor ocenia z perspektywy lat renomę tego Konkursu w środowisku naukowym?

 

KM: Nagroda Siemensa, która to firma jest Fundatorem Nagrody, postrzegana jest jako znaczące wyróżnienie, świadczące o wybitnych osiągnięciach osoby lub zespołu będących laureatami Nagrody. Stąd wynika znaczące zainteresowanie Konkursem i jakość wniosków o przyznanie tej Nagrody.   
 

NV-K: Jest Pan Profesor wiceprzewodniczącym Jury Konkursu o Nagrodę Siemensa. Jaki jest poziom prac nadsyłanych w ostatnich edycjach? Czy jakieś tematy są szczególnie popularne?
 

KM: Do udziału w Konkursie przystępują w większości osoby lub zespoły, które mogą pochwalić się bardzo poważnymi osiągnięciami w obszarach problematyki badawczej i zastosowań określonych w regulaminie Konkursu. Trzeba podkreślić, że są to obszary rozległe, większość przedstawianych do Nagrody prac dotyczyła zagadnień automatyki i robotyki, energetyki, inżynierii materiałowej i transportu. W ostatnich latach coraz większego znaczenia nabierają tematy związane z rozwojem i zastosowaniami metod informatyki w zarządzaniu produkcją i zintegrowanymi procesami w przemyśle. Poziom nagradzanych prac jest bardzo wysoki i może stanowić wzorzec do naśladowania przez innych. Takie jest zresztą podstawowe zamierzenie organizatorów Konkursu.
 

NV-K: Termin nadsyłania prac upływa 15 czerwca – czyli pozostało już niewiele czasu na zgłoszenie uczestnictwa. Jak zachęciłby Pan Profesor do wzięcia udziału w Konkursie o Nagrodę Siemensa?
 

KM: Jak już wspomniałem otrzymanie Nagrody Siemensa stanowi potwierdzenie wysokiej jakości i znaczenia praktycznego osiągnięć osób lub zespołów będących laureatami tej Nagrody. Stąd warto ubiegać się o tego rodzaju „znak jakości”. Myśl ta odnosi się do wszystkich konkursów lecz Konkurs o Nagrodę Siemensa, współorganizowany przez Politechnikę Warszawską i firmę Siemens, ma, moim, zdaniem, znaczenie szczególne. 

Krzysztof Malinowski ukończył w 1971 r. studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. W 1989 r. otrzymał tytuł profesora. Od października 1974 r. do lutego 2019 r. pracował w PW, od grudnia 1994 na stanowisku profesora zwycz. Od stycznia 2001 do chwili obecnej pracuje także w inst. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa–PIB (NASK). W latach 1984-1996 był dyrektorem Instytutu Automatyki PW, w kad. 1996/1999 był dziekanem Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW. Jego zainteresowania dotyczą teorii hierarchicznych układów sterowania i zastosowań optymalizacji. Krzysztof Malinowski jest członkiem rzeczywistym PAN. W latach 2007-2015 był przewodniczącym Komitetu Automatyki i Robotyki PAN. Od wielu lat jest członkiem, a obecnie wiceprzewodniczącym Jury Konkursu o Nagrodę Siemensa.

Zapisz się na Newsletter

Interesują Cię aktualności Siemens Polska? Zasubskrybuj nasz Newsletter