Nowoczesne rozwiązania Siemensa w zakresie jakości energii – SICAM PQ Advisor

Obecnie zauważalne jest zwiększone zainteresowanie tematem jakości energii elektrycznej w zakładach przemysłowych. Rosnąca świadomość oraz potrzeby klientów, którzy chcą monitorować jakość energii, aby zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność pracy swoich odbiorów, wymuszają rozwój nowoczesnych rozwiązań. Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzi firma Siemens, oferująca gamę produktów SICAM Power Quality, a wśród nich SICAM PQ Advisor. Wdrożenie rozwiązań SICAM monitorujących i analizujących jakość energii jest inwestycją o ogromnym potencjale finansowym. Pozwalają one zapobiegać problemom, optymalizować zasilanie oraz ograniczyć ryzyka związane z niską jakością energii elektrycznej zasilającej zakład.

Znaczenie jakości energii

To, że jakość energii jest istotna, nie jest dla nikogo nowością. W zakładach produkcyjnych i energetycznych pracuje obecnie wiele urządzeń energoelektronicznych, które z jednej strony są bardzo wrażliwe na pogorszenie jakości energii i wahania napięcia zasilania, a z drugiej strony bardzo często same są źródłem odkształceń negatywnie wpływających na ten parametr. Również tradycyjne odbiory energii elektrycznej, takie jak silniki, baterie kondensatorów, czy transformatory wrażliwe są ma wszelkie zaniki, czy zapady, a także na inne odkształcenia napięcia zasilania. Takie zdarzenia występują często podczas niespodziewanego podłączania np. odnawialnych źródeł energii czy dużych odbiorników energii. Zdarza się, że same zakłady stanowią źródło zakłóceń, które następnie mogą zostać rozprzestrzenione na dalsze obszary sieci.

Do wiarygodnej oceny jakości energii potrzebne są dokładne dane pomiarowe z sieci elektroenergetycznej z długiego okresu czasu. Tylko w ten sposób można poprawnie przeprowadzić analizę oraz odpowiednio zareagować na zdarzenia negatywnie oddziałowujące na napięcie zasilające. Rozwiązania rodziny SICAM PQ pozwalają zadbać o każdy aspekt związany z jakością energii: precyzyjne pomiary, niezawodną rejestrację oraz wiarygodną analizę stanu sieci. Wśród produktów można wymienić m.in.:

  • Urządzenia pomiarowe: P850 i P855
  • Rejestratory jakości energii pracujące w klasie A: Q100, Q200
  • Oprogramowanie komputerowe do analizy jakości energii: SICAM PQ Advisor Compact;
  • Aplikację chmurową do analizy jakości energii SICAM PQ Advisor Premium.

SICAM PQ Advisor Compact – oprogramowanie do monitoringu i analizy jakości energii

Klienci poszukują rozwiązań, które będą wielofunkcyjne, przystępne cenowo oraz proste w obsłudze. Właśnie takim narzędziem jest SICAM PQ Advisor Compact, czyli oprogramowanie, które wykorzystuje istniejącą infrastrukturę IT, automatycznie wykrywa rejestratory jakości energii SICAM dostępne w sieci i jest gotowe do pracy w zaledwie kilka minut od instalacji. Prostota, intuicyjność oraz przejrzystość interfejsu umożliwiają szybki i stały dostęp do danych stanu sieci bez konieczności przeprowadzania wcześniejszych szkoleń. PQ Advisor Compact monitoruje ważne parametry, związane z jakością energii, analizuje występujące zdarzenia – co było przyczyną awarii, kiedy i gdzie (wewnątrz sieci, poza siecią) ona wystąpiła.
 

Na rysunku 2 poniżej przedstawiono widok okna PQ Advisor Compact. W lewym dolnym rogu użytkownik ma możliwość wybrania trybu wyświetlania – ciemny lub jasny. Natomiast w prawym górnym rogu użytkownik może wybrać ,jaki okres czasu ma być wyświetlany. W górnej części okna znajduje się zestawienie podłączonych urządzeń SICAM. Poniżej widoczna jest oś czasu z punktowo zaznaczonymi zdarzeniami, które były niezgodne z wyliczeniami sieci w wybranym okresie. Pod osią znajdują się kafelki oznaczające zjawiska o charakterze ciągłym z informacją, przez jaką część wybranego czasu występowały, wyrażoną w procentach oraz zróżnicowaną za pomocą kolorów – zielonego (brak zaburzeń w wybranym czasie), żółtego (zaburzenia występowały w mniej niż 5% wybranego czasu) i czerwonego (zaburzenia występowały w ponad 5% wybranego czasu).

Użytkownik ma możliwość przeglądania przebiegów rejestrowanych przez poszczególne rejestratory SICAM znajdujące się w sieci. Po wybraniu jednego z nich, ukazuje się widok podobny do przedstawionego na rys. 3, na którym znajduje się przebieg czasowy fluktuacji napięcia.

Na rysunku 4 przedstawiono widok oprogramowania SICAM PQ Advisor Compact, gdzie w postaci wykresów kołowych przedstawione zostały źródła zakłóceń (wewnętrzne/zewnętrzne) oraz wpływ zdarzenia. Oprócz tego znajduje się tam lista zdarzeń związanych z napięciem, które wystąpiły w wybranym okresie.

SICAM PQ Advisor Premium – zaawansowana aplikacja chmurowa do monitoringu i analizy jakości energii

Kolejnym rozwiązaniem wartym uwagi jest zaawansowany SICAM PQ Advisor Premium. W odróżnieniu od wcześniej opisanej wersji Compact jest to narzędzie oparte na technologii chmurowej, które nie wymaga żadnej konfiguracji. Umożliwia operatorom sieci energetycznych monitorowanie stanu jakości energii elektrycznej w ich sieciach za pomocą rejestratorów jakości energii SICAM, w celu optymalizacji jakości energii i zmniejszenia wydatków operacyjnych (OPEX). Dostęp do danych rejestrowanych przez urządzenia SICAM, analiz oraz wizualizacji danych jest możliwy w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca. W oknie głównym aplikacji, które może zostać dopasowane do potrzeb użytkownika, w przejrzysty sposób pokazane są parametry oraz zdarzenia związane z jakością energii. Widok okna został zaprezentowany na rysunku 5. Aplikacja analizuje stan sieci (analiza trendów, danych) oraz monitoruje jakość energii, dzięki czemu można określić, co było pierwotną przyczyną występującego problemu związanego z jakością energii.

Prosty sposób wprowadzenia rozwiązań SICAM Siemensa do monitoringu i analizy jakości energii

Klienci zainteresowani zakupem rozwiązań z rodziny SICAM, którzy chcieliby wykorzystać ich wysokie możliwości oraz zadbać o jakość energii w swoim zakładzie, mogą wykorzystać proponowany zestaw startowy składający się z oprogramowania SICAM PQ Advisor Compact wraz z licencją oraz dwóch analizatorów sieci klasy A - SICAM Q100. SICAM Q100 to urządzenie pomiarowe oraz rejestrujące jakość energii, które charakteryzuje się bardzo wysoką dokładnością. Wysoka dokładność pomiarów realizowanych przez to urządzenie potwierdzona jest certyfikatem zgodności z klasą pomiarową A według normy IEC 61000-4-30. Do jego rozbudowanych funkcjonalności należy m.in. wykrywanie interharmonicznych, zapis rejestrów stanów przejściowych, identyfikacja występującego zakłócenia – czy wystąpiło po stronie dostawcy energii, czy konsumenta. Zaprezentowany zestaw stanowi doskonałe wprowadzenie w zagadnienie jakości energii, co pozwoli na stały dostęp do danych oraz analiz, a także zaowocuje w przyszłości redukcją kosztów, które mogłyby wystąpić, gdyby stan jakości energii nie był monitorowany.

Więcej informacji na temat naszych rozwiązań z zakresu monitoringu jakości energii można znaleźć pod adresem internetowym.

Klientów posiadających już nasze rejestratory jakości energii SICAM Q100 zachęcamy do sprawdzenia wersji próbnej oprogramowania SICAM PQ Advisor Compact, dostępnej tutaj.

Autorzy: Joanna Kamińska, Marcin Lizer

Zapisz się na Newsletter

Interesują Cię aktualności Siemens Polska? Zasubskrybuj nasz Newsletter 

Kontakt

Joanna Kamińska

 

tel. +48 728 316 495

Wyślij e-mail

Marcin Lizer

 

tel. +48 602 410 734

Wyślij e-mail