Pandemia katalizatorem zmian i akceleratorem cyfrowej transformacji gospodarki. Podsumowanie udziału Siemensa w Europejskim Kongresie Gospodarczym 2020.

8 września 2020

Teraźniejszość i przyszłość polskiej oraz globalnej gospodarki, a także ekonomiczne, społeczne i technologiczne uwarunkowania jej rozwoju – to główne obszary tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego, odbywającego się w dniach 2-4 września w Katowicach. Podczas sesji plenarnych nie zabrakło miejsca na dyskusje z udziałem przedstawicieli Siemensa, m.in. o wyzwaniach rynku pracy, gospodarce ery cyfrowej, przyszłości biznesu czy rynku elektromobliności w Polsce. 

Gospodarka w dobie cyfryzacji

Trendy określające kierunek i tempo cyfryzacji gospodarki, ich wpływ na branże, zarządzanie, relacje z klientem i efektywność ekonomiczna, były głównymi tematami, które poruszyli paneliści podczas debaty.
 

- Mamy przed sobą długą drogę do digitalizacji przemysłu, zaś pandemia stała się akceleratorem przemian. Zainicjowała nowe podejście, które pozostanie z nami także po jej zakończeniu, pomagając budować cyfrową rewolucję w zgodzie ze światowymi trendami – powiedziała podczas sesji plenarnej „Gospodarka Ery Cyfrowej” Dominika Bettman, prezeska zarządu i dyrektorka dywizji Digital Industries w Siemens Polska.

 

Nie ulega wątpliwości, że pandemia COVID-19 przełamała pewne bariery i przyśpieszyła procesy cyfryzacji każdej dziedziny życia – począwszy od administracji państwowej, opieki zdrowotnej, edukacji, przez zakupy, transport, komunikację, po funkcjonowanie przemysłu i usług oraz sposób wykonywania pracy. Uczestnicy zwrócili uwagę na kluczową rolę innowacyjności jako wspólnego mianownika dla wszystkich aktywności prowadzonych zdalnie, zapewniającego ciągłość pracy. Rozwiązania chmurowe, nowoczesne komunikatory internetowe, mechanizmy przetwarzania danych, wreszcie digitalizacja przemysłu – wszystko to elementy kompleksowej transformacji cyfrowej, niezbędnej do funkcjonowania w nowej rzeczywistości.
 

Dominika Bettman wspomniała o grupie potencjalnie narażonej na cyfrowe wykluczenie. - W każdym społeczeństwie funkcjonują osoby, które nie są włączone w świat cyfrowy, a obecna sytuacja wymaga obeznania z nowoczesnymi technologiami na co dzień. Dlatego istotne jest tworzenie mostów międzypokoleniowych, a także umożliwianie pracownikom przekwalifikowania się i dokształcania, ponieważ sposób pracy i miejsce jej wykonywania ewoluują w szybkim tempie - podkreśliła.
 

Prezeska Siemensa zauważyła, że zmienia się również sposób funkcjonowania przemysłu - Automatyzacja i digitalizacja procesów oraz systemów może znacząco pomóc w rozwoju przemysłu w Polsce, szczególnie że w naszym kraju mamy duży potencjał w obszarze robotyzacji.

 

Wszyscy uczestnicy panelu zgodnie uznali, że dążąc do gospodarki cyfrowej należy bezwzględnie pamiętać o cyberbezpieczeństwie. W dobie zagrożeń atakami hackerskimi, wszelkie rozwiązania wprowadzane w firmach i instytucjach powinny uwzględniać kwestie zabezpieczeń teleinformatycznych, szczególnie w kontekście ochrony danych wrażliwych. 

Pracownik i pracodawca w nowej odsłonie

Nowa rzeczywistość zmieniła relacje pracownika i pracodawcy, jak i sam sposób wykonywania pracy. O tym, jak w czasach zdalnych odnajdują się uczestnicy rynku pracy, rozmawiali paneliści debaty „Wyzwania rynku pracy”.
 

Z monitoringu rynku pracy prowadzonego przez Departament Analiz i Strategii Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wynika, że rynek pracy ulega stopniowemu odmrażaniu, a narzędzia i wsparcie przygotowane przez rząd pomogły znacznej części firm przetrwać i uniknąć masowych zwolnień. Prezeska Siemensa, Dominika Bettman dodała, że wyjście z kryzysu z tarczą zależało w dużej mierze także od determinacji i poświęcenia pracowników oraz pracodawców.
 

Odmrożony rynek pracy nie będzie taki jak przed pandemią. Duże firmy zareagowały dość szybko przestawiając się na pracę zdalną i próbując ograniczać koszty przy jednoczesnym unikaniu zwolnień. - W firmach technologicznych, takich jak nasza, utrzymanie pracownika jest sprawą kluczową, ponieważ wdrażanie specjalistów jest czasochłonną i kosztowną inwestycją - powiedziała Dominika Bettman.
 

Praca zdalna to jedno z największych wyzwań, z jakimi musiał zmierzyć się rynek pracy. Taka forma wymaga obustronnego zaufania i zmiany mentalności. Brak możliwości fizycznej kontroli wymusił przejście w tryb zadaniowy, mierzony efektami, a nie roboczogodzinami. - Umiejętność organizacji pracy i egzekwowania jej w nowych, zdalnych warunkach, przy utrudnionej komunikacji między rozproszonymi zespołami, a także umiejętne motywowanie i wspieranie pracowników, to teraz najważniejsze zadania menadżerów – dodała Dominika Bettman.
 

Prezeska Siemensa podkreśliła, że dzięki digitalizacji procesów przemysłowych, automatyzacji produkcji i zastosowaniu innowacyjnych technologii (jak IIoT w postaci np. zdalnego serwisu, cyfrowego bliźniaka, rozwiązań chmurowych, inteligentnych symulatorów itp.), także pracownicy tzw. sektora „blue collars” są w stanie pracować zdalnie. - Digitalizacja produkcji znacznie zwiększa odporność firm na zakłócenia. Musimy wyciągnąć naukę z lockdownu i przygotować się na wystąpienie w przyszłości kolejnych kryzysów. - zaapelowała.

Dokąd zmierza polskie e-mobility?

Cyfryzacja obejmuje swoim zasięgiem nie tylko biznes, edukację czy rynek pracy, ale także transport i infrastrukturę miejską. W trakcie debaty na temat elektromobilności podkreślano, że rozwój smart city jest kluczowym czynnikiem łączącym cyfrową gospodarkę ze zrównoważonym rozwojem. Ogromną rolę odgrywają przy tym nowoczesne technologie, kompetentni operatorzy, ale też kwestie legislacyjne.
 

Mariusz Kondraciuk, dyrektor Siemens Smart Infrastructure – dywizji, która jako jedna z pierwszych w Polsce konstruowała auta elektryczne, a obecnie specjalizuje się w budowie infrastruktury do ich ładowania – zwrócił uwagę na bariery, jakie napotykają inwestorzy: - Utrudnienie stanowiły dotychczas opłaty za moc, jednak ten problem zostanie wkrótce uregulowany. Wciąż nierozwiązane pozostają natomiast m.in. kwestie mobilnych liczników poboru energii, przebudowy słupów oświetleniowych pod stacje ładujące czy praw własności  i koncesji na obrót energią.  Wyzwaniem pozaprawnym z pewnością może okazać się obciążenie dla sieci w momencie, gdy elektryczne pojazdy staną się powszechne.
 

Uczestnicy debaty zgodzili się, że konsekwentny rozwój elektromobilności jest konieczny i nieunikniony, a wsparcie legislacyjne i wprowadzanie ułatwień w tym obszarze, może go znacząco przyśpieszyć. Mariusz Kondraciuk wskazał przy tym na ważny aspekt ekologiczny w kontekście elektromobilności: - Mówiąc o e-mobility musimy uwzględnić transformację energetyczną w kierunku zielonej energii - podsumował.

Scenariusze dla biznesu przyszłości

Podczas EKG, w ramach European Tech- and Start-up Days, odbyła się również debata „Pojutrze. Przewidzieć biznesowy świat.” Jej uczestnicy rozmawiali o tym, jak będzie rozwijać się biznes w połączeniu z nowymi technologiami i jak powinna wyglądać edukacja XXI wieku.

 

Na kształt biznesu przyszłości wpłyną m.in. światowe megatrendy, takie jak np. zmiany demograficzne, migracje, urbanizacja czy zmiany klimatyczne, które mimo swojej długoterminowości mogą mieć doraźne konsekwencje i już dziś należy szukać dla nich rozwiązania.
 

Przy czym należy pamiętać, że zmieniają się nie tylko technologie, ale i ich postrzeganie, a co za tym idzie – modele biznesowe. Biznes przyszłości będzie więc wymagał kompetencji przyszłości. Niezwykle ważnym czynnikiem jest tu unowocześniona, zreformowana edukacja.
 

Jednym z omawianych podczas debaty megatrendów była współpraca biznesu ze start-upami. - Świat biznesu jest nierozerwalnie powiązany ze start-upami. Zadaniem korporacji jest wypracowywanie technologii, jednak działają one w warunkach licznych ograniczeń – ustaleń, aktów prawnych, struktur itp. – co odróżnia je od sprawności i lotności małych start-upów - zauważył Michał Kot, dyrektor sprzedaży branż przemysłowych Siemens Polska - Najczęściej sukces odnoszą te start-upy, które potrafią zglobalizować swój produkt czy usługę. Dlatego powinny one szukać partnerów w wielkim biznesie, a biznes – widzieć w start-upach brakujące ogniwa swojej działalności.
 

Michał Kot podkreślił też, że wybuch pandemii obnażył piętę achillesową gospodarek europejskich – długie łańcuchy dostaw narażone na zakłócenia. Ograniczenie dostępności surowców mocno zaburza produkcję, dlatego w biznesie przyszłości na znaczeniu mogą zyskiwać rozwiązania bazujące na zasobach lokalnych.

Przedefiniowanie umiejętności w dobie cybergospodarki?

W obliczu przyśpieszenia digitalizacji deficyt kompetencji cyfrowych musi zostać jak najszybciej i jak najskuteczniej zniwelowany, aby pracownicy byli zdolni do pracy w nowych warunkach. Podczas debaty „Kadry dla cybergospodarki” rozmawiano o tym, jak zreformować systemy kształcenia, jakie kompetencje powinien posiadać pracownik przyszłości i jaką rolę na rynku pracy odegra sztuczna inteligencja, programowanie, STEM czy design thinking.
 

Kim jest inżynier przyszłości i co potrafi? – Posiada głębokie kompetencje techniczne, wzbogacone o wiedzę branżową, w tym także biznesową. Dlatego system edukacji powinien uwzględniać dualność kształcenia, czyli odniesienie wiedzy teoretycznej do praktyki. Równie ważne będą umiejętności interpersonalne, jak komunikatywność, empatia, współpraca z zespołem i kreatywne rozwiązywanie problemów. - wyjaśnił Łukasz Otta, dyrektor ds. transformacji cyfrowej w Siemens Polska. Jak zauważył, ważne jest trenowanie kluczowych umiejętności już na poziomie edukacji podstawowej i nieustannie rozwijane jej na dalszych etapach kształcenia oraz doskonalenia zawodowego. - Połączenie tych cech pozwoli na uzyskanie maksymalnej wartości pracy, jaką wykonują inżynierowie, szczególnie w czasach, w których interdyscyplinarność i działania na styku biznesu, nauki i przemysłu są ważne i potrzebne jak nigdy dotąd.

Europejski Kongres Gospodarczy (EEC) to największa konferencja branżowa Europy Centralnej. Stanowi przestrzeń do dialogu, otwartym, interdyscyplinarnym forum wymiany doświadczeń i opinii na temat polskiej i europejskiej gospodarki, a także ekonomicznych, społecznych i technologicznych uwarunkowaniach jej rozwoju. W tym roku, w odpowiedzi na wyjątkową sytuację spowodowaną pandemią COVID-19, XII edycja wydarzenia została przeprowadzona w eksperymentalnej formule hybrydowej.

Zapisz się na Newsletter

Interesują Cię aktualności Siemens Polska? Zasubskrybuj nasz Newsletter 

Powiązane tematy