Polski sektor produkcyjny pilnie potrzebuje cyfryzacji - wyniki raportu Siemensa ‘Digi Index 2020’

Informacja prasowa, 28 lipca 2020
  • Digi Index to nowy, uniwersalny wskaźnik stopnia cyfryzacji, opracowany przez Siemens Polska
  • W 4-stopniowej skali przedsiębiorstwa produkcyjne w Polsce uzyskały wynik poniżej 2 pkt
  • Wynik badania jest alarmujący – polska produkcja pilnie potrzebuje transformacji cyfrowe

W pierwszej połowie tego roku Siemens przeprowadził badanie stopnia cyfryzacji polskich firm. Do pogłębionych wywiadów z respondentami posłużył m.in. algorytm Digital Enterprise Assessment opracowany przez specjalistów z chińskiego oddziału koncernu. Numeryczny wynik badania to Digi Index (Digital Enterprise Index) - uniwersalny wskaźnik mogący określić poziom digitalizacji firmy, danego sektora czy całej gospodarki. W premierowej odsłonie raportu Siemens Polska skupił się wyłącznie na krajowej produkcji. 

- Nadchodzi era inteligentnego wytwarzania. Jak każda rewolucja stanowi ona wyzwanie tak dla ludzi, jak i dla biznesu. Dziś producenci na całym świecie mają spore trudności z określeniem, od czego zacząć i jak skutecznie przeprowadzić cyfrową transformację w swojej firmie. Właśnie po to stworzyliśmy Digi Index, żeby pomóc im w obraniu właściwej ścieżki tej innowacyjnej podróży
 - mówi Dominika Bettman, prezeska zarządu i dyrektorka Digital Industries w Siemens Polska.

W 4-stopniowej skali polski przemysł produkcyjny uzyskał 1,9 punktu, co wskazuje na pilną potrzebę wprowadzenia usprawnień w kierunku transformacji cyfrowej w kraju. Wynik poniżej 2 pkt. oznacza alarmująco niski poziom cyfryzacji – liderzy przemysłu 4.0 osiągają wartości powyżej 3.5 pkt.


- Wymowne są niskie wyniki w zakresie udziału planowania strategicznego i niski jeszcze poziom inwestycji na rzecz wdrażania cyfrowej transformacji w pełnym zakresie, co skutkuje działaniami rozproszonymi i doraźnymi, ukierunkowanymi na uzyskanie szybkiego efektu - komentuje prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej

Badanie przeprowadzono w stu firmach produkcyjnych zatrudniających od 50 do 249 pracowników, z branż: automotive, spożywczej, chemicznej i farmaceutycznej oraz sektora maszynowego. Digi Index ocenia digitalizację 6 strategicznych obszarów zarządzania firmą, tj. Planowanie, Organizacja i administracja, Integracja systemów, Produkcja i działania operacyjne, Zarządzanie danymi i Zastosowanie procesów cyfrowych. 

Z badań Siemensa wynika, że najwyższym stopniem digitalizacji produkcji w kraju może pochwalić się branża maszynowa (2,2 pkt). Najsłabiej wypada natomiast sektor spożywczy (1,7 pkt).
 

‘Digi Index 2020’ pokazuje też, że polscy producenci pomimo niskiego stopnia cyfryzacji produkcji dostrzegają i doceniają korzyści z niej płynące. Pytani w trakcie badania o przewagi, jakie mają firmy inwestujące w digitalizację, najczęściej wymieniają usprawnienia procesów produkcji, redukcję kosztów oraz szybsze wprowadzanie produktu na rynek. Świadomość ta nie zawsze przekłada się jednak na podejmowanie aktywnych działań  zmierzających do szerszego uczestnictwa w cyfrowej transformacji przemysłowej.
 

Digi Index 2020 pokazuje, że transformacja cyfrowa w polskim sektorze produkcyjnym wynika przede wszystkim bezpośrednio z potrzeb biznesowych. Na czele stoją potrzeby optymalizacji procesów (36 proc.), kosztów produkcji (35 proc.) oraz szybszego wprowadzenia produktu na rynek (20 proc.). Udowadnia to rzeczywistą wartość digitalizacji oraz pozwala na dokładne określenie stopy zwrotu inwestycji dla firm, które stoją jeszcze przed wdrożeniem cyfrowych rozwiązań – mówi Sebastian Lemieszek, Digital Transformation Advisor w Siemens Polska.
 

Pandemia COVID-19 i jej konsekwencje społeczno-gospodarcze przyspieszyły transformację cyfrową na świecie. Lockdown zmusił firmy w Polsce i na świecie do wprowadzenia zdalnego trybu pracy oraz wdrożenia działań, pozwalających utrzymać produkcję nawet w warunkach kryzysowych. Ten nieoczekiwany katalizator zmian z pewnością przełoży się na wyniki Digi Indexu Siemensa w kolejnych latach.

- Badanie jest pewnego rodzaju fotografią stanu przed ogromną i nagłą zmianą uwarunkowań, w jakich zaczął funkcjonować biznes i społeczeństwo. Powtórzony Digi Index pokaże pasjonujące wyniki obrazujące intensyfikację digitalizacji w polskich firmach – podkreśla Małgorzata Oleszczuk, prezes PARP.
 

Szczegółowe wyniki badania do pobrania w raporcie „Digi Index 2020”.

Kontakt dla mediów

Łukasz Ogonowski
 

tel. +48 502 591 791

Wyślij e-mail