Dominika Bettman, prezeska Simensa, powołana do Rady Dostępności

Informacja prasowa, 6 marca 2019

Prezeska Siemensa w Polsce Dominika Bettman, pełniąca również społecznie funkcję prezeski Forum Odpowiedzialnego Biznesu, została powołana do Rady Dostępności, która została utworzona przez Ministra Inwestycji i Rozwoju Jerzego Kwiecińskiego. Program Dostępności zawiera szereg propozycji działań rządu na rzecz stworzenia i wdrożenia najlepszych rozwiązań w zakresie potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Służy także współtworzeniu najlepszych rozwiązań oraz określa kierunki i sposoby realizacji Programu Dostępność Plus. 

 

Celem Programu jest podniesienie jakości życia i zapewnienie niezależności życia wszystkich obywateli, w tym osób starszych i osób z trwałą lub czasową niepełnosprawnością. Dostępność przestrzeni publicznej, produktów i usług w aspekcie architektonicznym, informacyjnym i komunikacyjnym, to główne założenia programu. Jego ważnym elementem jest również zaangażowanie wszystkich interesariuszy: strony rządowej, samorządów terytorialnych, przedsiębiorców, organizacji społecznych oraz mieszkańców.

Prezeska Siemensa podkreśla ogromną odpowiedzialność biznesu we współtworzeniu zmian procedur oraz myślenia uwzględniającego potrzeby całego społeczeństwa w procesie tworzenia usług czy produktów.

 

"Dane pokazują, że w Polsce jest blisko 5 mln osób z niepełnosprawnościami. Jeśli doliczymy do tego grupę z niepełnosprawnościami okresowymi, to rozwiązania, które mają być między innymi efektem prac Rady Dostępności, mogą poprawić życie bardzo wielu mieszkańców naszego kraju. W tym procesie ogromną rolę do odegrania ma odpowiedzialny biznes. Zmiany, np. w infrastrukturze punktów usługowych, dotyczące transportu i komunikacji, architektury czy rozwiązań cyfrowych, dostępności edukacji i zatrudnienia na równych zasadach – wszystko to może realnie przyczynić się do lepszej integracji ze społeczeństwemi zwiększyć dostępność produktów i usług" – mówi Dominika Bettman, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Kontakt

Łukasz Ogonowski

Communications Manager
Siemens Polska
tel.: +48 502 591 791

Wyślij e-mail