Produkcja bez papieru, za to z video-instrukcjami w firmie BWI Group

BWI Group to firma sukcesywnie realizująca założenia cyfrowej fabryki. Rozwój nowoczesnych technologii w zakresie rozwiązań Przemysłu 4.0 umożliwia usprawnianie istniejących procesów i przenoszenie ich do cyfrowego świata. Multidyscyplinarne zespoły eksperckie w centrach technicznych wprowadzają szereg inicjatyw – jedną z nich było wdrożenie projektu PaperLess 1.0 w fabryce w Cheb w Czechach, które przyczyniło się do zwiększenia wydajności produkcji i obniżenia kosztów operacyjnych fabryki.
 

Na temat wdrożenia projektu PaperLess oraz centrum inżynieryjnego w Balicach rozmawiamy z Łukaszem Przewoźnikiem, Menadżerem Inżynierii Procesu w BWI Group.

BWI Group ma za sobą okres bardzo intensywnego rozwoju. Jakimi zasobami firma dysponuje dzisiaj, ponad dekadę od rozpoczęcia działalności?

Rzeczywiście, w momencie konstytuowania się BWI Group silny nacisk położono na zwiększenie zdolności produkcyjnych, zwłaszcza w regionach, gdzie działalność prowadzą nasi kluczowi klienci, z którymi chcieliśmy być lepiej skomunikowani. W dość krótkim czasie na mapie lokalizacji BWI Group pojawiły się trzy nowe fabryki: w Chinach (Pekin), Czechach (Cheb) i USA (Greenfield), dzięki którym bardzo znacząco wzrosła dynamika i jakość produkcji. Ponadto rozwojowi i modernizacji poddane zostały nasze flagowe ośrodki produkcyjne w Polsce, Wielkiej Brytanii i Meksyku. Patrząc dzisiaj z perspektywy ostatnich 10 lat, mogę stwierdzić, że był to czas niezwykle wytężonej pracy i dynamicznych zmian, które sprawiły że jesteśmy w zupełnie innym miejscu niż na początku działalności i zebraliśmy ogromne doświadczenie w budowaniu, prowadzeniu i doskonaleniu procesów produkcyjnych. Oparcie naszych działań na założeniach Przemysłu 4.0 i zdobyczach współczesnej techniki umożliwia nam wdrażanie całego wachlarza technicznych inicjatyw, dzięki którym osiągamy świetne rezultaty. 

Zmiany nastąpiły nie tylko w obszarze produkcyjnym. W ubiegłym roku otwarto w Balicach nowe Centrum Rozwojowe – Badawcze  BWI Group. Czym zajmuje się ośrodek? 

Krakowskie Centrum zostało oficjalnie przeniesione do nowego, większego budynku 26 czerwca 2020 roku. Nowoczesny i, co ważne, przyjazny środowisku obiekt, to ponad 11 tys. m² powierzchni produkcyjnej (prototypownia i laboratoria testowe) oraz biurowej. Pozyskanie nowej siedziby było kluczowe dla naszej firmy, która w ciągu ostatnich 10 lat podwoiła zasoby kadrowe i pozyskała wiele nowych projektów, co automatycznie wygenerowało potrzebę zwiększenia przestrzeni operacyjnej. W obszarze badawczym kontynuowane będą prace nad zaawansowanymi technologiami zwiększającymi funkcjonalność systemów zawieszeń oraz optymalizującymi ich konstrukcję i proces wytwarzania. Polegają one m.in. na redukcji masy amortyzatora poprzez wdrożenie kompozytowego korpusu czy rozwoju amortyzatorów sterowanych elektronicznie, takich jak systemy ValveRide™ czy DualRide™.  

Na czym polegało wdrożenie projektu PaperLess 1.0?

Inicjatywa PaperLess 1.0 to jeden z przykładów digitalizacji w naszej fabryce amortyzatorów i modułów zawieszeń w Cheb (Czechy). Wdrożenie polegające na wprowadzeniu elektronicznej dokumentacji procesowej oraz video instrukcji przyczyniło się do zmiany przebiegu procesu szkoleń i pracy operatorów, eliminacji papierowych instrukcji w obszarze produkcji, a finalnie do poprawy jakości produktu.

Wprowadzone w ramach PaperLess 1.0 elektroniczne instrukcje wyświetlane są na przemysłowych komputerach dotykowych zainstalowanych przy stanowisku pracy i łatwo dostępnych dla operatora. Poprzez specjalistyczne oprogramowanie rozwinięte w Centrum Technicznym BWI Group w Krakowie aplikacja umożliwia wyświetlanie wszystkich niezbędnych dokumentów tj. instrukcji pracy, parametrów procesowych, planów kontroli, instrukcji utrzymania ruchu, instrukcji przezbrojenia, alertów jakościowych itp. Oprogramowanie jest zintegrowane z zakładową bazą danych, dzięki czemu dystrybucja dokumentacji odbywa się zdalnie z biura bez potrzeby ręcznego wgrywania plików na każdym stanowisku. Dzięki połączeniu ze sterownikiem maszyny program zawsze wie, który wyrób jest produkowany i udostępnia tylko dokumentację wymaganą w danej chwili, skracając czas na wyszukiwanie niezbędnych informacji do minimum.

Dostępność dokumentacji bezpośrednio na maszynie oraz przyśpieszenie procesu wyszukiwania niezbędnej informacji przyczyniło się do wzrostu OEE dla linii produkcyjnych oraz wzrostu wydajności operatorów. Przyśpieszyło i podniosło skuteczność szkoleń pracowników produkcyjnych, a także wyeliminowało czynności administracyjne związane z dystrybucją papierowych wersji na obszarze produkcji oraz znacząco zmniejszyło koszty papieru oraz druku. 

Jakie jest zastosowanie video instrukcji i jakie korzyści Państwo z niego czerpią?

Video instrukcje są bardziej zaawansowaną formą instruktażu, która pozwala na przedstawienie skomplikowanych i złożonych sekwencji czynności za pomocą animacji lub przygotowanych przez instruktora nagrań. Dotyczy to szczególnie tych operacji, które są trudne do wyobrażenia przez operatora lub na tyle skomplikowane, że opisanie ich przełożyłoby się na obszerną instrukcję papierową z wieloma detalami. W naszym przypadku jest to półautomatyczny proces montażu komponentów modułu zawieszenia powietrznego, składającego się z jedenastu sekwencji pracy i wymagającego zmontowania sześciu komponentów w czasie 26 sekund według ściśle ustalonej kolejności i sposobu montażu. Instrukcja video umożliwiła przedstawienie montażu ze wszystkimi detalami pracy niezbędnymi do osiągnięcia wymaganej wydajności i jakości montażu.

 

Bazując na naszym doświadczeniu, możemy wskazać wiele zalet tego typu instrukcji, takich jak możliwość integracji z istniejącymi systemami produkcyjnymi i biznesowymi, możliwość przedstawienia dokładnej sekwencji pobierania i montażu komponentów, wyświetlanie informacji o zmianach bezpośrednio na panelu operatorskim czy zwizualizowanie każdego etapu danej czynności. W rezultacie przekłada się to na zwiększenie skuteczności szkolenia oraz skrócenie czasu potrzebnego na wdrożenie pracowników do nowych obowiązków.

 

Z jakimi wyzwaniami wiązało się to wdrożenie?

Podczas przygotowania video instrukcji mierzyliśmy się z nowymi wyzwaniami, a także możliwościami  niespotykanymi wcześniej w przypadku wersji papierowych. Konieczny był na przykład dobór odpowiedniej prędkości odtwarzania video. Zbyt duża powodowałaby konieczność częstego przewijania wstecz do interesujących operatorowa elementów, natomiast zbyt mała mogłaby budzić frustrację wywołaną długim  oczekiwaniem na poszukiwaną sekwencję. Kolejnym wyzwaniem było odtwarzanie dźwięku w warunkach produkcyjnych przy hałasie pochodzącym od maszyn i procesów oraz jego prawidłowa synchronizacja z elementami instrukcji. W przypadku braku możliwości wykorzystania dźwięków musieliśmy zastąpić je napisami i dodatkową grafiką. Zapewniliśmy też możliwość skierowania uwagi na poszczególne elementy instrukcji poprzez zastosowanie stop-klatki oraz powiększenia wybranych detali.

Wprowadzenie video instrukcji dało nam sposobność do sprostania ciekawym wyzwaniom, a dzięki temu także rozwinięcia naszych umiejętności, które niewątpliwie poszerzą innowacyjny potencjał zespołów inżynierskich dedykowanych rozwojowi procesu produkcyjnego. Elektroniczne instrukcje to jednak nie tylko poprawa efektywności procesów czy redukcja kosztów – wdrożenie tego typu przedsięwzięcia to również odpowiedź na nowoczesne standardy związane ze zrównoważonym rozwojem i odpowiedzialnością społeczną firm. Ograniczenie zużycia papieru przyczynia się do realizacji wewnętrznej polityki zero-waste, dzięki czemu nasza inicjatywa prowadzi do odniesienia korzyści nie tylko biznesowych, ale i środowiskowych.

 

Zapisz się do newslettera

Interesują Cię aktualności Siemens Polska? Zasubskrybuj nasz Newsletter