Przemysłowa platforma brzegowa (edge platform) służąca do przetwarzania danych w produkcji gotowa do użycia

  • Platforma Industrial Edge V1.0 obejmująca system Edge Managament, aplikacje brzegowe oraz urządzenia brzegowe z bazującym na kontenerach środowiskiem runtime
  • System Edge Management zapewnia centralne zarządzanie urządzeniami brzegowymi oraz aplikacjami w całym cyklu ich życia
  • Zwiększające produktywność aplikacje można szybko integrować z przemysłowymi środowiskami przy małym wysiłku i minimalnym ryzyku
     

Siemens rozszerza swoją ofertę rozwiązań przemysłowego Internetu Rzeczy, dodając do portfolio Industrial Edge centralną i obejmującą całą firmę, skalowalną infrastrukturę do zarządzania połączonymi urządzeniami brzegowymi (ang. edge) i aplikacjami. Dzięki nowemu systemowi Industrial Edge Management, użytkownicy mogą zdalnie monitorować status każdego połączonego urządzenia, a także zdalnie instalować aplikacje brzegowe i funkcje oprogramowania w rozproszonych urządzeniach brzegowych. W połączeniu z istniejącym sprzętem i oprogramowaniem otwarta platforma Industrial Edge V1.0 zapewnia użytkownikom gotowe do użycia i proste w obsłudze rozwiązania służące do przetwarzania danych na poziomie produkcji, obejmujące zintegrowane urządzenia oraz zarządzanie cyklem życia aplikacji.

Dzięki nowemu systemowi Industrial Edge Management rozproszone urządzenia brzegowe i ich statusy mogą być centralnie monitorowane, diagnozowane i zarządzane przez administratorów IT oraz inżynierów produkcji. Oznacza to, że nowe aplikacje mogą być bezpiecznie wdrażane w całym przedsiębiorstwie, we wszystkich połączonych urządzeniach infrastruktury Industrial Edge. Centralne zarządzanie oprogramowaniem minimalizuje lub nawet całkowicie eliminuje wysiłek wkładany w utrzymanie i aktualizację rozproszonych instancji aplikacji. Istniejące już, skonteneryzowane przy użyciu Dockera oprogramowanie może być stosowane w Industrial Edge. Dodatkowo, użytkownicy zawsze mogą rozwijać swoje aplikacje brzegowe, żeby spełnić specyficzne wymagania przedsiębiorstwa. Funkcjonalne i zorientowane na bezpieczeństwo aktualizacje zostały zaplanowane przez Siemensa w ramach systemu Edge Management w taki sposób, by ich wdrożenie w połączonych urządzeniach brzegowych spełniało wymagania w rozwiązaniach przemysłowego Internetu Rzeczy. Dzięki tej gotowej do użycia platformie zarządzania administratorzy IT mogą w wysoce zautomatyzowany i niezawodny sposób wdrażać aplikacje brzegowe i zarządzać nimi w ciągu całego cyklu ich życia. Dodatkowo, bezkonfliktowa współpraca automatyzacji z systemami brzegowymi pozwala na zapewnienie wysokiej dostępności systemów automatyki. System Edge Management można obsługiwać w wersji 1.0 wewnątrz firmy, na przykład w procesach produkcji. Został on dostosowany specjalnie do wymagań użytkowników, którzy szczególnie cenią bezpieczeństwo danych. W przyszłości możliwa będzie także obsługa systemu zarządzania za pomocą infrastruktury chmurowej.

Dzięki ofercie Industrial Edge V1.0, Siemens upraszcza zbieranie i analizę danych maszynowych oraz zastosowanie najlepszych standardów IT, takich jak skonteneryzowane za pomocą Dockera aplikacje, przetwarzanie i analiza danych za pomocą języka wysokiego poziomu, a także centralne zarządzanie oprogramowaniem i urządzeniem bezpośrednio w produkcji – zintegrowane w systemach automatyki.

 

Zapisz się na Newsletter

Interesują Cię aktualności Siemens Polska? Zasubskrybuj nasz Newsletter 

Powiązane tematy