Jak będzie wyglądać przyszłość cyfryzacji przedsiębiorstw według Siemensa?

Steffen Leidel, Head of Business Unit Factory Automation w Siemensie, opowiada o technologiach, które zmienią automatykę przemysłową i przyczynią się do cyfryzacji polskich przedsiębiorstw.

Jakie trendy obserwuje Pan obecnie w polskim przemyśle?
Już od jakiegoś czasu obserwujemy w polskim przemyśle trend do podwyższania poziomu automatyzacji i robotyzacji. Jest to związane ze wzrostem kosztów personalnych i coraz większym brakiem siły roboczej w Polsce. Do tego dochodzą pewne zjawiska związane z pandemią, przedsiębiorcy starają się eliminować pracowników z procesu produkcyjnego, żeby zmniejszyć ryzyko zakażeń przy produkcji i związanych z tym koniecznych przestojów.

Drugim tematem jest konieczność szybciej reakcji na zmieniające się wymagania klientów względem produkowanych towarów. Obserwujemy wyraźny trend do uelastyczniania procesów produkcyjnych, trzeba będzie produkować w krótszych seriach oraz dostosować się do wymaganej zwiększonej indywidualizacji wytwarzanych produktów.
 

Które z obecnie rozwijających się technologii mają zdaniem Siemensa największe znaczenie dla rozwoju przemysłu i które z nich będą odgrywały kluczową rolę w przyszłości?

Z punktu widzenia oferty Siemensa w zakresie automatyzacji procesów produkcyjnych najważniejsze obszary to edge computing i technologie chmurowe. Produktowo najistotniejszą rolę odgrywają dla nas sterowniki SIMATIC. To w nich widzimy przyszłość automatyki przemysłowej pod hasłem „SIMATIC – Take control of the future!”. Wszystkie technologie związane z SIMATIC i z platformą TIA-Portal stanowią cześć tzw. cyfrowego przedsiębiorstwa (Digital Enterprise). Dotyczy to oczywiście SIMATIC Edge, wraz z możliwościami korzystania z obszarów chmurowych, a w przyszłości na znaczeniu zyskiwać będą technologie związane ze sztuczną inteligencją (AI) i rozszerzoną rzeczywistością (AR).

Co dla Siemensa oznacza przedsiębiorstwo cyfrowe?

Digital Enterprise jest konsekwencją implementacji koncepcji Industry 4.0. Jest to bardzo pojemne hasło i każda firma, która działa na rynku posiada ofertę w tym obszarze. Trzeba jednak uczciwie przyznać, że każdy z dostawców inaczej rozumie pojęcie Industry 4.0. Dla nas jednym z najlepszych przykładów przedsiębiorstwa cyfrowego jest nasza fabryka w Ambergu, która produkuje większość komponentów SIMATIC, rocznie ponad 15 mln produktów w 1200 wersjach. Wytwarzane w fabryce produkty są projektowane przy pomocy bliźniaków cyfrowych, a maszyny i linie technologiczne są projektowane, testowane i uruchamiane przy pomocy narzędzi symulacyjnych.
 

Czym zajmuje się dział Factory Automation Siemensa w Polsce?

Odpowiadamy za ofertę produktową, systemową i projektową. Część projektowa ograniczona jest do branży motoryzacyjnej, w której wspólnie z naszymi partnerami z Niemiec i Austrii realizujemy projekty u producentów samochodów. Inną ważną dla nas branżą jest przemysł spożywczy i przetwórczy, a także produkcja maszyn i linii technologicznych, tzw. rynek OEM. To właśnie w tych sektorach mamy największe kompetencje. Posiadamy licznych specjalistów, którzy odpowiedzialni są za opiekę nad tymi dziedzinami. Są to także obszary, do których sprzedajemy najwięcej naszych urządzeń. Oceniamy, że około 35-40 procent sprzedaży działu Factory Automation Siemensa w Polsce stanowi branża samochodowa, natomiast 20-25 procent przeznaczone jest na potrzeby przemysłu spożywczego. Jednak trzeba pamiętać o tym, że nasze sterowniki SIMATIC trafiają do praktycznie wszystkich branż – od energetyki, poprzez rafinerie, przemysł chemiczny i farmaceutyczny, do intralogistyki, a skończywszy na oczyszczalniach i innych obiektach infrastrukturalnych.

Najważniejszym naszym produktem jest rodzina sterowników SIMATIC. Rekomendujemy obecnie stosowanie innowacyjnych sterowników SIMATIC S7-1200 i S7-1500 wraz z platformą TIA-Portal do wszystkich zadań automatyki przemysłowej wymagających dużej wydajności, wysokiego standardu bezpieczeństwa oraz efektywnego inżynieringu.

Nasz najmniejszy sterownik logiczny LOGO! można znaleźć w wielu instalacjach domowych, w rozległych systemach infrastrukturalnych, w rolnictwie i w wielu innych miejscach. Dzięki bezpośredniemu dostępu do chmury i do Internetu może być zastosowany do zbierania danych diagnostycznych i do zdalnego sterowania obiektami rozległymi.

W naszym portfolio znajdują się również systemy wizualizacyjne, panele operatorskie, komputery przemysłowe i układy zasilania SITOP. Jesteśmy częścią branży Digital Industries, która oferuje także systemy napędowe, technologie CNC, systemy DCS, aparaturę pomiarową oraz technologię sieciową SCALANCE, która zapewnia bezpieczeństwo informatyczne, tzw. Cyber Security.
 

Odpowiadamy za promocję i marketing produktów i systemów będących w naszej ofercie. W naszych kompetencjach leży wsparcie techniczne i aplikacyjne, szkolenia i edukacja oraz serwis. Realizacja tych celów możliwa jest dzięki zespołowi, który musi być kompetentny i powinien się stale rozwijać. Ciągłe podnoszenie kwalifikacji jest obecnie warunkiem koniecznym, by być postrzeganym przez rynek jako partner zasługujący na zaufanie.

Na czym Siemens buduje swoją wiarygodność wobec przedsiębiorstw?

Najważniejszym czynnikiem są ludzie posiadający wiedzę i kompetencje. Możemy poszczycić się już sześćdziesięcioletnim doświadczeniem w rozwijaniu sterownika SIMATIC. Cały czas pracujemy nad technologiami stanowiącymi o przewadze tego rozwiązania. W Polsce jest to szczególnie widoczne, w zakresie sterowników jesteśmy zdecydowanym liderem na polskim rynku. Rozwijając się, zapewniamy miejsca pracy całej rzeszy polskich inżynierów. Wdrażamy programy partnerskie przeznaczone dla integratorów i dystrybutorów. Chciałbym przy tej okazji zaznaczyć, że bardzo nam zależy na współpracy z polskimi uczelniami technicznymi, wspieramy edukację i prowadzimy co roku konkurs na najlepsze prace inżynierskie i dyplomowe.
 

W jaki sposób Siemens dociera ze swoimi rozwiązaniami do polskich przedsiębiorstw?

Praktycznie we wszystkich branżach działają firmy partnerskie wdrażające rozwiązania w oparciu o sterowniki Siemensa. Nasz dział koncentruje się na współpracy przedsprzedażowej i posprzedażowej. Dbamy także o rozwój kompetencji, edukację wszystkich inżynierów, którzy wykorzystują technologię Siemensa. Do naszych zadań należy wsparcie przy przygotowaniu specyfikacji i konfiguracja sprzętu, który klient decyduje się kupić. Pomagamy również w nadzorze projektowym, jest to szczególne zadanie naszej grupy wsparcia aplikacyjnego, która działa głównie w obszarze producentów maszyn (OEM). Dbamy o to, by wszyscy uczestniczący w projektach inżynierowie i sprzedawcy posiadali właściwą wiedzę. Jednym z przykładów takich działań w praktyce jest Akademia Partnerów Siemensa, czyli dedykowana autoryzowanym dystrybutorom platforma szkoleniowa, gromadząca kompleksową wiedzę na temat produktów naszej firmy. Organizujemy także warsztaty dla dystrybutorów i klientów końcowych, a w czasie pandemii coraz większe znaczenie nabiera wirtualne dotarcie do naszych klientów, w postaci webinarów i e-szkoleń. Nie chcemy jednak rezygnować z bezpośredniego kontaktu z naszymi partnerami i klientami, dlatego planujemy tegoroczny SIMATIC Innovation Tour we wrześniu jako wydarzenia lokalne.

Do jakich branży aspiruje Siemens, w jakich obszarach stara się zwiększyć swoją sprzedaż ze względu na ich perspektywiczność?

Niewątpliwie takim obszarem są samochody elektryczne i produkcja baterii do nich. Równie ważne są branże związane z rozwojem infrastruktury, takie jak kolejnictwo. Automatyka jest obecnie ważną częścią składową nie tylko samych pojazdów, ale stanowi istotne ogniwo decydujące o niezawodności infrastruktury kolejowej. W ramach projektów infrastrukturalnych, finansowanych ze środków Unii Europejskiej, właśnie te związane z rozwojem kolei zyskują w ostatnim czasie na znaczeniu.

Warto także wspomnieć o samym aspekcie bezpieczeństwa, m.in. w kontekście produkcji, dotyczącym zabezpieczenia warunków pracy ludzi. Automatyzacja i robotyzacja uwalniają człowieka od ryzyka wypadków poprzez umieszczenie go w roli nadzorcy procesów produkcyjnych, a samo wytwarzanie powierzają maszynom. Pandemia pozwoliła szerzej spojrzeć na problem bezpieczeństwa. Okazuje się, że aby zminimalizować ryzyko zakażenia w zakładach produkcyjnych trzeba na tyle, na ile jest to możliwe, zautomatyzować procesy, by ludzie nie znajdowali się zbyt blisko siebie na liniach produkcyjnych. Pozwala to zachować wymagany w czasach COVID-19 dystans społeczny. Zatem automatyzacja oznacza obecnie nie tylko niższe koszty i wyższą jakość, ale także bezpieczeństwo.
 

Jednym z elementów szeroko rozumianego bezpieczeństwa jest także ochrona środowiska i obniżanie emisji dwutlenku węgla, na które jako Siemens zwracamy szczególną uwagę, dostarczając technologie pozwalające poprawić wydajność energetyczną.
 

Jaką rolę odgrywać będzie w procesach automatyzacji sztuczna inteligencja?

Sztuczna inteligencja ma największy potencjał w zastępowaniu człowieka na produkcji. Pole do jej zastosowań jest dość szerokie: od wyręczania ludzi w prostych procesach podejmowania decyzji dotyczących kontroli jakości po testowanie gotowych wyrobów. Sztuczna inteligencja znajdzie swoją drogę do zastosowań przemysłowych wraz ze zwiększoną robotyzacją, szczególnie przy robotach współpracujących z człowiekiem czy współpracujących miedzy sobą.

A jak będzie wyglądać rozszerzona rzeczywistość w przemyśle?

Pierwszym krokiem do zastosowania rozszerzonej rzeczywistości są uniwersalne systemy wizualizacyjne, które mogą być zainstalowane na dowolnych urządzeniach: od stacji operatorskich w centralnych nastawniach po lokalne panele operatorskie, panele mobilne, tablety, smartfony i skończywszy na specjalnie dostosowanych okularach, w których będzie widoczny status instalacji przemysłowej w zależności od aktualnej lokalizacji operatora. Siemens ze swoim systemem WinCC Unified jest na dobrej drodze, aby umożliwić inżynierom wdrożenie takich systemów.
 

Na czym polega potencjał chmury oraz rozwiązań edge computing we wsparciu procesów produkcyjnych?

Rozwiązania edge mieszczą się w obszarze transformacji cyfrowej. Siemens ma ambicję wspierać polskie przedsiębiorstwa w tym procesie, dostarczając technologię i szkoląc w tym zakresie kadry. W Polsce implementujemy obecnie wraz z partnerami pierwsze projekty pilotażowe z technologią Edge i IoT. Jest to na pewno bardzo wdzięczny temat dla uczelni wyższych i średnich szkół technicznych, gdzie chcemy dostarczyć nauczycielom know-how i pomóc przy wyposażeniu pracowni laboratoryjnych. Zależy nam na wyedukowaniu przyszłych inżynierów posiadających kompetencje wymagane przy transformacji polskiego przemysłu w kierunku Industry 4.0 oraz przekształceniu polskich fabryk w prawdziwe przedsiębiorstwa cyfrowe.

Zapisz się do newslettera

Interesują Cię aktualności Siemens Polska? Zasubskrybuj nasz Newsletter 

Powiązane tematy