Przyszłość rynku pracy: "Future of Jobs Report 2018"

6 kwietnia 2020

INFORMACJE BRANŻOWE

We wrześniu 2018 roku Światowe Forum Ekonomiczne (World Economic Forum) opublikowało raport "Future of Jobs Report 2018", w którym prognozuje zmiany, jakie zajdą na globalnym rynku pracy do roku 2022. Obecnie zbliżamy się do połowy tego okresu, a opisane w raporcie trendy zachodzą wokół nas. 

Rynek pracy w dobie Industry4.0

Czwarta rewolucja przemysłowa przeplata się obecnie z innymi czynnikami społeczno-ekonomicznymi i demograficznymi, tworząc całą gamę zmian modeli biznesowych we wszystkich branżach i powodując zakłócenia na rynkach pracy. Pojawią się nowe kategorie miejsc pracy, częściowo lub całkowicie wypierając inne. Zestawy umiejętności wymagane zarówno w starych, jak i nowych zawodach zmienią się w większości branż, modyfikując sposoby pracy ludzi. Zachodzące zmiany mogą również w odmienny sposób wpływać na kobiety i mężczyzn, a co za tym idzie – zmieniać dynamikę różnicy płci w gospodarce. Raport wskazuje, że do 2022 roku coraz więcej pracy wykonywanej będzie przez automaty i roboty, jednocześnie zwiększy się liczba nowych zawodów i pracowników, których zadaniem będzie poprawa produktywności. Dokonane przez autorów raportu szacunki mówią, że w wyniku zastąpienia pracy ludzi maszynami likwidacji może ulec około 75 milionów miejsc pracy. Jednocześnie mają pojawić się 133 miliony nowych, które będą bardziej dostosowane do zmian w gospodarce i aktualnego podziału pracy między ludźmi, maszynami i algorytmami.

Większa automatyzacja

Zmiany na rynku pracy spowodowane będą przez dwa czynniki. Pierwszym jest spadek zapotrzebowania na niektóre zawody w związku z ich automatyzacją. Drugim czynnikiem jest rozwój nowych produktów i usług oraz związane z nimi zadania i miejsca pracy generowane przez nowe technologie oraz globalną transformację społeczno-ekonomiczną oznaczającą wzrost znaczenia klasy średniej w gospodarkach wschodzących oraz zmiany demograficzne. Prawie 50% firm oczekuje, że do 2022 r. automatyzacja doprowadzi do zmniejszenia zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin. Jednocześnie 38% ankietowanych firm spodziewa się zwiększenia zatrudnienia w nowych obszarach zawodowych. Nowe zawody będą miały za zadanie zwiększenie produktywności. Ponad jedna czwarta ankietowanych oczekuje, że automatyzacja doprowadzi do stworzenia nowych ról (zawodów) w przedsiębiorstwie. Wielu respondentów podkreśla zamiar zatrudniania pracowników w sposób bardziej elastyczny poprzez wykorzystanie pracy zdalnej personelu.
 

W latach 2018-2022 transformacja rynku pracy dokonywać się będzie przede wszystkich pod wpływem czterech rozwijających się technologii: wszechobecnego szybkiego mobilnego Internetu, sztucznej inteligencji, powszechnego zastosowania analityki dużych zbiorów danych (Big Data) oraz chmury (cloud computing). W 2018 r. średnio 71% łącznych godzin pracy wykonywanych było przez ludzi, a 29% przez maszyny. Oczekuje się, że do 2022 r. już tylko 58% czasu pracy przypadać będzie na ludzi, a 42% na maszyny.

FUTUREOF JOBS REPORT 2018 – ekspansja robotów   

Respondenci badania spodziewają się większej obecności robotów w przedsiębiorstwach. Wskaźniki adaptacji robotów różnią się znacznie w poszczególnych sektorach, jednak we wszystkich badanych branżach najprawdopodobniej wykorzystywane będą roboty stacjonarne, które mają szansę na szybszą adaptację w porównaniu do robotów humanoidalnych, lotniczych lub podwodnych. Jednak liderzy w przemyśle naftowym i gazowym podają taki sam poziom popytu na roboty stacjonarne i lotnicze oraz podwodne. Branża usług finansowych w okresie do 2022 r sygnalizuje planowaną najszybszą adaptację robotów humanoidalnych.

Konieczne zmiany kwalifikacji pracowników

Do 2022 r. nie mniej niż 54% wszystkich pracowników wymagać będzie znacznego odnowienia i podniesienia obecnych kwalifikacji. Przewiduje się, że około 35% z nich powinno przejść dodatkowe szkolenia trwające do sześciu miesięcy, 9% będzie wymagać intensywniejszego szkolenia trwającego od 6 do 12 miesięcy, a 10% będzie musiało szkolić się ponad rok. Wśród umiejętności najbardziej pożądanych w najbliższej przyszłości najważniejsze to: analityczne myślenie i zdolność do innowacji oraz aktywne uczenie się i strategie uczenia. Wśród umiejętności o rosnącej atrakcyjności dla pracodawców wymieniana jest przede wszystkim umiejętność projektowania i programowania. Do pożądanych cech „miękkich” należą przede wszystkim: kreatywność, oryginalność i inicjatywa, krytyczne myślenie, zdolności negocjacyjne, a także dbałość o szczegóły, elastyczność, umiejętność rozwiązywania złożonych problemów, inteligencja emocjonalna, zdolności przywódcze i zdolność do wywierania wpływu społecznego.

Najbardziej poszukiwanezawody w Polsce

Autorzy raportu nie wyodrębnili Polski w badaniu, ale nasz kraj jest największym i najważniejszym w grupie państw Europy Wschodniej, omawianej m.in. pod kątem zawodów, które będą cieszyć się w najbliższych latach największym zainteresowaniem. Warto również zwrócić uwagę, jakie umiejętności będą najbardziej poszukiwane przez pracodawców.
 

Zdaniem badanych do najważniejszych kompetencji i zdolności, na które zwracać będą uwagę pracodawcy w Polsce należeć będą: kreatywność, oryginalność i inicjatywa, analityczne myślenie i innowacja, aktywne uczenie się i strategie uczenia, umiejętność projektowania i programowania, inteligencja emocjonalna, krytyczne myślenie i zdolności analityczne, przywództwo i wpływ społeczny, umiejętność kompleksowego rozwiązywania problemów, analiza i ocena systemów oraz zdolność do identyfikacji i rozwiązywania problemów.
 

Do najbardziej cenionych zawodów, na które będzie największe zapotrzebowanie na rynku pracy, zdaniem autorów raportu należeć będą: programiści aplikacji i analitycy oprogramowania, dyrektorzy zarządzający, specjaliści ds. sprzedaży i marketingu, analitycy danych i naukowcy, kierownicy ogólni i operacyjni, przedstawiciele handlowi, sprzedawcy w hurtowniach i zakładach produkcyjnych, sprzedawcy produktów technologicznych, specjaliści ds. zasobów ludzkich, analitycy finansowi, pracownicy montażowni i fabryk oraz analitycy bezpieczeństwa informacji.

Zapisz się na Newsletter

Interesują Cię aktualności Siemens Polska? Zasubskrybuj nasz Newsletter 

Kontakt

Cezary Mychlewicz

Siemens Polska

Wyślij e-mail