siemens - whitepaper - cyberbezpieczeństwo

Elastyczność produkcji jako czynnik wspierający bezpieczeństwo biznesu

Raport i webinar nt. branży Food & Beverage 
Podnoszenie świadomości przedsiębiorców na temat możliwości związanych z umiejętnym zbieraniem i analizą danych jest kluczem do sukcesu ich przedsiębiorstw w drodze do Industry 4.0. Takie rozwiązania, jak integracja systemów MES, SCADA i rozwiązań dedykowanych powoli przechodzą ze sfery „nice-to-have” do sfery „must-have”. Wyznaczają konkurencyjność przedsiębiorstw, a w obecnych czasach zapewniają ciągłość i pomagają utrzymać elastyczność produkcji  
Łukasz Otta, Siemens Polska

Stabilność w trudnych czasach

Branża spożywcza stosunkowo dobrze poradziła sobie z niepewną sytuacją gospodarczą i kryzysem 2020 roku. Większość firm utrzymała produkcję na stałym poziomie i uchroniła się przed zerwaniem łańcuchów dostaw. Utrudniona sytuacja rynkowa w niewielkim stopniu wpłynęła na kondycję przedsiębiorstw, a liczba odnotowanych zamówień w większości przypadków nie zmieniła się lub spadła tylko nieznacznie. Pomimo zawirowań gospodarczych, większości firm z branży food and beverage udało się uniknąć negatywnych skutków zamknięcia gospodarki – przemysł ten bazuje bowiem głównie na krajowym surowcu dostarczanym przez polskich producentów rolnych.
 

Poziom digitalizacji tego sektora można uznać za zadowalający, choć w wielu przypadkach wciąż mówimy o pojedynczych liniach produkcyjnych i maszynach, a bardzo rzadko – o całkowitej digitalizacji produkcji. Z całą pewnością niezbędne jest podnoszenie świadomości przedsiębiorców na temat rozwiązań i systemów, które mogą wdrażać w swoich firmach w celu podnoszenia ich wydajności i elastyczności, co w bezpośredni sposób przekłada się na ich konkurencyjność i utrzymanie na rynku w trudnych czasach. 

Droga branży spożywczej do transformacji cyfrowej

Właściciele tych spośród badanych firm, które odznaczają się najwyższym stopniem automatyzacji i digitalizacji procesów (w szczególności są to firmy produkujące mrożonki, przetwory mleczne i napoje) są zdania, że zautomatyzowana firma, posiadająca różne systemy IT wspierające produkcję, jest bardziej odporna na kryzys i zapewnia większe bezpieczeństwo pracy. Przedsiębiorcy, którzy już wdrożyli w swoich firmach zautomatyzowaną produkcję podkreślają opłacalność inwestycji w tego typu rozwiązania. Dzięki zastosowaniu digitalizacji zwiększa się efektywność pracy i skuteczność wykorzystania surowców (mniejsza ich ilość marnuje się np. ze względu na unikanie błędów ludzkich prowadzących do konieczności pozbywania się półproduktów). Produkcja ogólnie rzecz biorąc jest mniej narażona na potencjalne błędy człowieka i wiążące się z nimi przestoje generujące straty. Automatyzacja procesów przekłada się też bezpośrednio na zwiększenie bezpieczeństwa pracy w fabrykach, a jest to w obecnych czasach jeden z kluczowych elementów podtrzymujących zaangażowanie pracowników.

W raporcie znajdą Państwo:

  1. Opracowanie na temat obecnej sytuacji polskiej branży spożywczej na bazie dostępnych danych rynkowych
  2. Obraz sytuacji według przedstawicieli polskich MŚP, wykreowany na bazie jakościowych wywiadów
  3. Wnioski na temat najlepszych praktyk, które pomagają przedsiębiorstwom radzić sobie w sytuacjach kryzysowych
  4. Opinie ekspertów na temat obecnej sytuacji oraz prognozy na przyszłość

Obejrzyj webinar z udziałem ekspertów

Paliwem rewolucji przemysłowej 4.0 jest cyfryzacja, która opiera się na wykorzystaniu danych. Zdalne monitorowanie i sterowanie procesami to rozwiązania, które możemy – a nawet powinniśmy – stosować już dziś w zakładach produkcyjnych. Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinaru z dnia 10 grudnia 2020 r., podczas którego eksperci z firm Siemens, ASKOM, Brainhint oraz ATER Logic wyjaśniali, w jaki sposób dzięki systemom przetwarzania danych, takim jak MES i SCADA, oraz zastosowaniu sztucznej inteligencji, można poprawić jakość wyrobów, zoptymalizować produkcję i skrócić przestoje związane z awariami w fabrykach.
 

W zależności od konkretnych potrzeb biznesowych dane mogą być wykorzystywane na różnych poziomach i w różny sposób, co oznacza, że sam proces cyfryzacji dla każdej firmy będzie czym innym. Kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa jest umiejętny wybór tych rozwiązań, które są najlepiej dopasowane do jego potrzeb. W zależności od sytuacji biznesowej wybranym rozwiązaniem do zarządzania produkcją może być MES, SCADA, indywidualnie wypracowane aplikacje na bazie najnowszych technologii, bądź też kombinacja wszystkich tych systemów w oparciu o centralne bazy danych.

Oglądając webinar:

  1. Poznasz opinię ekspertów na temat wyzwań dotyczących systemów zarządzania produkcją w branży spożywczej
  2. Dowiesz się, jakie systemy możesz wdrożyć w swoim przedsiębiorstwie i poznasz korzyści ich zastosowania
  3. Poznasz praktyczne przykłady zastosowań systemów MES, SCADA i sztucznej inteligencji
Pobierz

Raport nt. branży Food & Beverage

Kontakt

Tadeusz Zioło