siemens - whitepaper - cyberbezpieczeństwo

Elastyczność produkcji jako czynnik wspierający bezpieczeństwo biznesu

Raport nt. branży automotive
Utrudniona sytuacja gospodarcza wymusiła na wielu przedsiębiorcach konieczność podjęcia działań dostosowujących funkcjonowanie ich firm do nowych warunków. Zwiększyła się świadomość potrzeby elastyczności jako jednego z głównych narzędzi radzenia sobie z kryzysem. W tej perspektywie możemy mówić o dodatkowej mobilizacji do przyspieszenia cyfryzacji obszarów, w których była ona planowana w odleglejszym terminie .
Piotr Ciemięga, Siemens

Branża automotive wczoraj i dziś

Przemysł motoryzacyjny jest jednym z obszarów najbardziej dotkniętych skutkami zamknięcia gospodarki w pierwszych miesiącach 2020 roku, choć jeszcze niedawno był branżą przeżywającą systematyczny rozwój. Kilka miesięcy temu w dyskusjach dotyczących rozwoju sektora automotive pojawiały się przede wszystkim tematy elektromobilności, pojazdów autonomicznych czy napędów przyszłości. Wzrost zatrudnienia w branży trwał nieprzerwanie przez dekadę. I nawet pomimo pierwszych oznak spowolnienia, które zaczęto dostrzegać w drugiej połowie 2019 roku, przemysł motoryzacyjny w Polsce stanowił motor napędowy całej gospodarki.

Dziś o założeniach Przemysłu 4.0 mówi się w nieco innym kontekście – ich wpływu na radzenie sobie z sytuacją kryzysową, w jakiej obecnie znajduje się branża. Priorytetem dla całego sektora jest jak najszybszy powrót do normalnej produkcji i uporanie się z szokiem popytowo-podażowym. Na pierwszy plan wysuwają się dyskusje o elastyczności produkcji i sposobach jej zapewnienia, także w małych i średnich przedsiębiorstwach. Właściciele firm coraz mocniej uświadamiają sobie potrzebę ochrony przed skutkami podobnych sytuacji w przyszłości.

Co dalej w branży automotive?

Firmy będą musiały nauczyć się funkcjonowania w nowej rzeczywistości. Muszą być przygotowane na różne scenariusze, co oznacza stworzenie odpowiednich regulacji i norm działania na okoliczność kryzysowych zdarzeń w przyszłości. Będą poszukiwać rozwiązań chmurowych, zdalnego zarządzania i kontroli czy wykorzystywania cyfrowych bliźniaków przy projektowaniu i serwisie urządzeń. Automatyzacja i cyfryzacja, niosące ze sobą lepsze możliwości elastycznej produkcji, mogą okazać się zbawienne dla dalszego rozwoju. Pozytywnym skutkiem kryzysu będzie rozwój współpracy z partnerami z regionu i wzrost wartości polskich dostawców na rynkach ościennych. 

Raport nt. branży automotive

Kontakt

Piotr Ciemięga