siemens - whitepaper - cyberbezpieczeństwo

Elastyczność produkcji jako czynnik wspierający bezpieczeństwo biznesu

Raport i webinar nt. branży Process Automation
Polska branża automatyki procesowej to jeden z obszarów, które okazały się mniej podatne na obecne zawirowania gospodarcze. Z badania „Elastyczność produkcji jako czynnik wspierający bezpieczeństwo biznesu” wynika, że sektor jest stabilny, a większość przedsiębiorców podkreśla odporność swoich firm na sytuacje kryzysowe. Z drugiej strony wiele zakładów, szczególnie z sektora MŚP, wciąż wykazuje trudności we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań z obszaru Przemysłu 4.0. 
Szymon Paprocki, Siemens Polska 

Stabilna sytuacja branży process automation

Process automation to obszar, który wykazuje stosunkowo małą podatność na wpływy zmiennej sytuacji gospodarczej, co wynika z jego specyfiki i niezależnego od sytuacji społeczno-gospodarczej zapotrzebowania na produkty z tej branży, takie jak leki, kosmetyki czy żywność. W wielu przypadkach nie zmieniła się liczba zamówień, a niektóre firmy miały w tym czasie wręcz możliwość poszerzenia swojej działalności poprzez wprowadzanie nowych produktów lub zintensyfikowanie istniejącej produkcji ze względu na zwiększenie popytu.
 

Nie oznacza to oczywiście, że branża jest całkowicie wolna od wyzwań. Część firm z obszaru process automation, szczególnie przedsiębiorstw farmaceutycznych, sprowadza substancje niezbędne do wyrobu swoich produktów z rynków zagranicznych, a co za tym idzie nie uniknęła negatywnych skutków zamykania granic i ograniczeń w logistyce. Nie są to jednak problemy tak znaczące, jak w przypadku wielu innych sektorów. Wynikający z wypowiedzi ankietowanych osób konsensus sprowadza się do uznania, że w obecnej sytuacji firmy z branży automatyki procesowej radzą sobie całkiem dobrze.

Wyzwania na drodze do Przemysłu 4.0

Branża automatyki procesowej jest uznawana za relatywnie innowacyjną, a jednocześnie wiele firm, szczególnie z sektora MŚP, ciągle ma pewne trudności we wprowadzaniu swoich zakładów do rzeczywistości Przemysłu 4.0. Często nie dostrzegają one potrzeby inwestowania w nowe technologie lub obawiają się, że inwestycje się nie zwrócą.
 

Wśród przedsiębiorców dominują głosy o konieczności stosowania częściowej automatyzacji w połączeniu z pracą ręczną oraz przekonanie o uzależnieniu sporej części procesów od czynnika ludzkiego. Zdecydowanie mniej firm stosuje pełną digitalizację procesu produkcyjnego. Małe przedsiębiorstwa z duża rezerwą podchodzą do zagadnienia inwestycji w najnowsze technologie. Niezwykle ważne dla dalszego rozwoju branży automatyki procesowej jest zatem zwiększanie świadomości rozwiązań digitalizacyjnych dedykowanych mniejszym przedsiębiorstwom oraz wynikających z nich korzyści.

Raport pozwoli Państwu:

1. Opracowanie na temat obecnej sytuacji polskiej branży procesowej na bazie dostępnych danych rynkowych 

2. Obraz sytuacji według przedstawicieli polskich MŚP, wykreowany na bazie jakościowych wywiadów
 

3. Wnioski na temat najlepszych praktyk, które pomagają przedsiębiorstwom radzić sobie w sytuacjach kryzysowych
 

4. Opinie ekspertów na temat obecnej sytuacji oraz prognozy na przyszłość

Obejrzyj webinar z udziałem ekspertów

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinaru, który odbył się 3 lipca 2020 r. Eksperci firmy Siemens przedstawili odpowiedzi na wyzwania z zakresu poszukiwania nowych technologii, zwiększania efektywności i użyteczności rozwiązań, konieczności prowadzenia wielowymiarowej i wielokontekstowej analizy danych czy zapewniania bezpieczeństwa danych, produkcji i ludzi. Możliwe rozwiązania zostały zaprezentowane na przykładzie platformy systemu sterowania klasy DCS opartego na technologii HTML – SIMATIC PCS neo.

Oglądając webinar:

1. Poznasz opinię ekspertów na temat wyzwań branży proces automation w obecnych czasach
 

2. Dowiesz się, jak wdrożyć zdalne monitorowanie produkcji w dynamicznych okolicznościach rynkowych
 

3. Poznasz rozwiązanie Siemensa dedykowane zdalnemu systemowi sterowania – SIMATIC PCS neo

Pobierz

Raport nt. branży Process Automation

Kontakt

Sebastian Jasiók