Women in digital age - raport Komisji Europejskiej

Siemens dla przemysłu, nr 12

Większy udział kobiet w sektorze technologii będzie stymulował rozwój gospodarczy, a kobietom umożliwi pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym. Poprzez podejmowanie działań i inicjatyw aktywizujących Komisja Europejska zachęca kobiety do odgrywania aktywniejszej roli w cyfrowej rewolucji.

Coraz mniej kobiet zainteresowanych jest uczestnictwem w sektorze cyfrowym: czy to w szkolnictwie wyższym, pracy, czy zakładaniu przedsiębiorstw. Ostatnie badanie na temat pozycji kobiet w gospodarce cyfrowej potwierdza tę niepokojącą Komisję Europejską tendencję. Zaledwie 24 na 1000 kobiet zostaje absolwentkami wyższych uczelni w dziedzinach związanych z informatyką i telekomunikacją, z czego zaledwie 6 przechodzi do pracy w sektorze cyfrowym. Wyniki badania KE pokazują, że liczba ta zmniejszyła się w porównaniu z 2011 r. Badanie wykazało również, że gdyby więcej kobiet zdecydowało się wejść na cyfrowy rynek pracy, mogłoby to przyczynić się do rocznego wzrostu PKB europejskiej gospodarki o 16 mld EUR.

Działania mające na celu zwiększenieudziału kobiet w gospodarce cyfrowej

Komentując wyniki badania Marija Gabriel, komisarz odpowiedzialna za gospodarkę cyfrową i społeczeństwo, nakreśliła działania w ramach swojej strategii, które mają przyczynić się wzrostu udziału kobiet w sektorze cyfrowym. Działania skupią się na trzech głównych obszarach:

 

  • przełamywaniu stereotypów;
  • promowaniu umiejętności cyfrowych i edukacji;
  • popieraniu działań zwiększających liczbę kobiet-przedsiębiorców

Strategia ta będzie wdrażana w ciągu najbliższych 2 lat.

Komisja Europejska deklaruje także podejmowanie działań zachęcających przedsiębiorstwa do likwidacji luki między płciami w zakresie umiejętności, tworzenia technologii oraz możliwości dostępu do zawodu i rozwoju kariery. Zobowiązanie to złożono podczas konferencji Digital4Her w czerwcu 2018 r. oraz zapowiedziano inne działania mające na celu zwiększenie liczby kobiet w sektorze cyfrowym. Deklarację zobowiązującą przedsiębiorstwa do prowadzenia polityki integracyjnej i zrównoważonej pod względem płci, kultury pracy i środowiska podpisało 20 firm IT. 

Komisarz ogłosiła, że dane dotyczące wysiłków państw członkowskich w zakresie równości płci będą mierzone i publikowane na corocznej tablicy wyników cyfrowych dla Europy.

Tablica wyników cyfryzacji wśródkobiet

Z okazji urodzin Adi Lovelace, uważanej za pierwszą na świecie programistkę komputerową, Komisja Europejska uruchomiła tablicę wyników rocznych umożliwiającą monitorowanie udziału kobiet w gospodarce cyfrowej w poszczególnych krajach. Stworzona przez Mariję Gabriel, komisarz ds. Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa, tablica wyników Women in Digital (WID) jest jednym z działań mających na celu ocenę udziału kobiet w cyfrowym rynku pracy, karierach i przedsiębiorczości. Tablica śledzi wyniki krajów UE w oparciu o 13 wskaźników, w zakresie korzystania z technologii internetowych, a także umiejętności specjalistycznych i zatrudnienia.

 

Komisarz Marija Gabriel zainicjowała także kampanię „No Women No Panel”, wspieraną przez innych komisarzy. Jest to inicjatywa mającą na celu podniesienie świadomości znaczenia równego traktowania płci. Zobowiązała się uczestniczyć jedynie w tych panelach dyskusyjnych, na które zapraszane są co najmniej 2 kobiety.

Pobierz "Siemens dla przemysłu"

Przeczytaj 12 wydanie magazynu w całości