Siemens inwestuje w naukowe talentyNa temat konkursu naukowego o Nagrodę Siemensa oraz praktycznym aspekcie zgłaszanych projektów, rozmawiamy z Mirosławem Kuligowskim, koordynatorem ds. współpracy z edukacją w firmie Siemens.

Nina Vincenz-Krajewska: Za nami dwudziesta trzecia edycja Nagrody Siemensa dla polskich naukowców i absolwentów uczelni technicznych, ale też ósma edycja Nagrody Siemensa dla absolwentów z dziedziny Automatyki i Robotyki, której jest Pan koordynatorem po stronie Siemensa. Proszę powiedzieć nam trochę więcej o tej części Konkursu oraz jaki był poziom prac zgłoszonych w tym roku?

Mirosław Kuligowski: Nasza część konkursu skierowana jest do absolwentów studiów magisterskich oraz inżynierskich instytucji akademickich w Polsce, służy promowaniu najlepszych prac dyplomowych w dziedzinie automatyki i robotyki, takich które wykorzystują wiedzę o urządzeniach i systemach w obszarach aktywności firmy Siemens. Zgłoszenie pracy do konkursu opiera się o przesłanie odpowiedniego formularza wraz z uzasadnieniem i odbywa się na wniosek uprawnionej osoby z danej uczelni - rektora, dziekana lub dyrektora instytutu. Taki tryb zgłaszania powoduje, że każdego roku otrzymujemy ciekawe prace reprezentujące bardzo wysoki poziom. Tak było również przy okazji tegorocznej edycji, poziom był bardzo wyrównany. Bardzo trudno było podjąć ostateczną decyzję.

Z naszej strony fundujemy trzy nagrody główne. Dla autorów prac są to nagrody pieniężne w wysokości kolejno 10, 5 oraz 3 tys. zł, natomiast instytucja, z której pochodzi laureat, wygrywa jeden z zestawów szkoleniowych z naszej oferty specjalnej dla edukacji.     

NV-K: Czy któraś z prac zwróciła Pana szczególną uwagę?

MK: Jak wspomniałem poziom prac był bardzo wysoki. Jednak w pamięci pozostała mi praca laureata pierwszej nagrody -  Krzysztofa Szczurka. Praca napisana pod opieką dr. inż. Marcina Pawlaka dotyczyła bardzo ciekawego projektu realizowanego w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN). Autor w swojej pracy podjął się kompleksowej automatyzacji i zdalnego zarządzania unikatowym eksperymentem naukowym, jakim jest system sterowania wiązką lasera w projekcie AWAKE. Zaprojektował i przygotował system opierający się o układy automatyki, zastosował sterownik SIMATIC i napisał oprogramowanie w środowisku TIA Portal. W bardzo praktyczny sposób posłużył się swoją wiedzą, aby rozwiązać złożone zadanie sterowania tym nietypowym układem.

NV-K: Pracuje Pan w dziale Digital Factory Siemensa, który od 8 lat funduje dla absolwentów polskich uczelni Nagrodę z dziedziny Automatyki i Robotyki. Skąd pomysł na taką inicjatywę?

MK: Od wielu lat współpracujemy z polskimi uczelniami, chcemy je wspierać i być partnerem w ciekawych projektach, tak samo jak jesteśmy partnerem polskiego przemysłu.  Pamiętam, że często zgłaszały się do nas młode osoby, które chciały pisać swoje prace w oparciu o rozwiązania, które oferujemy. Podjęliśmy  decyzję, że zorganizujemy konkurs, który będzie wyróżniał najlepsze prace dyplomowe i dawał szansę zdobycia wartościowej nagrody dla autora oraz wyróżnienia dla uczelni laureata.

NV-K: Czym kieruje się Pan oceniając zgłoszone prace?

MK: Oceniając prace bierzemy pod uwagę trzy podstawowe aspekty jakimi są innowacyjność pomysłu, możliwość praktycznego zastosowania oraz oczywiście sam poziom naukowy i jakość wykonanej pracy. Dla mnie osobiście niezwykle istotna jest praktyczny aspekt pracy. Oczywiście zgłaszane prace często wkraczają w zakres wiedzy, która obejmuje przeróżne czasem bardzo odległe od siebie dziedziny nauki, dlatego wyłonienie zwycięzcy wymaga szerszego grona ekspertów, na potrzeby konkursu powoływany jest zespół oceniający prace.

NV-K: Kto wchodzi w skład tego zespołu?

MK: W jego skład wchodzą przedstawiciele z różnych polskich uczelni technicznych. Zespół składa się z siedmiu osób, a przewodniczącym w tym roku był prof. Edward Jezierski z Politechniki Łódzkiej.

NV-K: Jest Pan także opiekunem innowacyjnego programu Siemens Mechatronic System Certifcation Program (SMSCP), który jest już realizowany przez pierwsza polską uczelnię - Politechnikę Lubelską. Proszę powiedzieć więcej o tym przedsięwzięciu.

MK: SMSCP jest międzynarodowym, certyfikowanym programem kształcenia, zapewniającym kompleksowe podejście do edukacji w duchu koncepcji Industry 4.0.  Program możemy prowadzić wspólnie z jednostką edukacyjną, szkołą lub uczelnią po odpowiednim przygotowaniu. Nauczanie w ramach programu prowadzone jest w sposób holistyczny, a jego elementy opierają się o wiedzę z zakresu fizyki, układów elektrycznych, mechaniki i automatyki w powiązaniu z aktualnymi trendami. Mają również aspekt praktyczny – przekazują wiedzę, która jest aktualnie potrzebna w zakładach przemysłowych. Studenci z Politechniki Lubelskiej pracują z rzeczywistym obiektem mechatronicznym jakim jest mała linia produkcyjna. Kończąc kurs mają możliwość podejścia do egzaminu, który umożliwia zdobycie międzynarodowego certyfikatu.

NV-K: W jaki sposób szkoły i uczelnie mogą zgłosić się do tego programu?

MK: Zgłoszenie do programu to proces konsultacji, oceny lokalnych warunków i możliwości. Szkoły mogą kontaktować się bezpośrednio ze mną lub pisząc na adres automatyka.pl@siemens.com  

NV-K: Jakie jeszcze inicjatywy związane z edukacją podejmuje Pana dział?

MK: Prowadzimy szereg inicjatyw związanych z edukacją, a program o którym wspomniałem powyżej i konkurs na najlepsze prace dyplomowe są przykładami tych najbardziej sztandarowych. Razem z Politechniką Śląską i pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizujemy także konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w którym uczniowie i całe zespoły mogą zgłaszać ciekawe projekty z zakresu automatyki. Mamy również szeroką ofertę edukacyjną, jeżeli chodzi o wyposażenie laboratoriów w odpowiednie komponenty automatyki. Są to konkretne pakiety edukacyjne, takie jak zestawy sterowników programowalnych, paneli operatorskich, czy oprogramowania. Wszystkie rozwiązania wykorzystywane w celach  edukacyjnych są dostępne na preferencyjnych warunkach. W ramach zestawów dostępne są specjalnie przygotowane materiały szkoleniowe, które mogą być dowolnie edytowane i przygotowywane przez nauczycieli na potrzeby wybranych zajęć.

Subskrybuj nasz Newsletter

Bądź na bieżąco: wszystko co musisz wiedzieć o  elektryfikacji, automatyzacji i digitalizacji.