Siemens partnerem i współprowadzącym wydarzenia w ramach trwających 8. Targów CSR

8 października 2020

Środowisko naturalne i biznesowe, konsekwencje pandemii, ochrona klimatu, globalny stan gospodarki, a także wyzwania dla przedsiębiorstw i społeczeństw – to główne tematy odbywających się w tym tygodniu 8. Targów CSR, zorganizowanych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Siemens jest partnerem Targów CSR, a jego przedstawiciele aktywnie uczestniczą w dyskusjach na temat aktualnego stanu i przyszłości zrównoważonego biznesu w Polsce.

Pierwsze dni targów CSR przebiegały w atmosferze dyskusji zdominowanej przez dwa globalne kryzysy – klimatyczny i związany z pandemią – wywierające ogromny wpływ na światową gospodarkę. Jednocześnie oba zjawiska powodują gwałtowne przyspieszenie transformacji dotychczasowych praktyk biznesowych i społecznych, które nigdy wcześniej nie zmieniały się w takim tempie i na tak szeroką skalę. W takiej atmosferze rośnie znaczenie nowoczesnych technologii, które nie tylko ułatwiają życie ludzi, ale również zapewniają coraz większą oszczędność energii i innych zasobów zużywanych przez człowieka na masową skalę.

W dyskusji dotyczącej wyzwań dla zurbanizowanych ośrodków miejskich uczestniczył Mariusz Kondraciuk, dyrektor Siemens Smart Infrastructure. Podczas panelu pt. „Miastotwórczość! Zrównoważone miasta – utopijna wizja czy realna konieczność?”, omawiano dostępne rozwiązania zapewniające m.in. transformację energetyczną budynków miejskich, ich znaczenie dla stanu klimatu i finansów samorządów.
 

„Z perspektywy zrównoważonego rozwoju, miastotwórczość oznacza współpracę samorządów i biznesu. Wiele polskich małych i dużych miast wykorzystuje już nasze rozwiązania, np. Miejskie Centra Zarządzania Energią, optymalizujące efekty termomodernizacji -  szkół, przedszkoli czy miejskich basenów. Stare budynki to świetna materia dla poprawy efektywności energetycznej. Dzięki oferowanym przez Siemensa modelom biznesowym i możliwościom finansowania, zmiany szybko przynoszą efekt i redukują skalę oddziaływania na środowisko. Sztuką nie jest sama termomodernizacja, lecz odpowiednie zarządzanie zużyciem energii i efektywnością energetyczną” – wyjaśniał dyrektor Siemens Smart Infrastructure.

Uczestnicy dyskusji zgodnie wskazywali na liczne szanse związane z modernizacją państw i firm, zapewniające stabilność biznesową i zaspokajające poważne potrzeby społeczne.

Diagnozie dotyczącej odpowiedzialnych praktyk przedsiębiorstw w dobie globalnej transformacji, będzie poświęcona zaplanowana na jutro dyskusja z udziałem Siemensa. W piątek prezeska firmy, Dominika Bettman, poprowadzi dyskusję ekspertów w ramach panelu pt. – „Efekt motyla i problemy „splątane” – jak być odpowiedzialnym w obliczu niepewności. Wyzwania i rekomendacje dla biznesu.”

 

Panel dyskusyjny prowadzony przez Dominikę Bettman odbędzie się w piątek 9 października o godz. 10.30. Przebieg dyskusji będzie można oglądać tutaj: odpowiedzialnybiznes.pl.
 

8. edycja Targów CSR „Środowisko! Biznesowe i naturalne” odbywa się w wynikającej ze stanu pandemii nietypowej formie – wydarzenie trwa aż 5 dni, a wszystkie panele i wystąpienia zostały przeniesiona do strefy online.
 

Targi CSR są największym wydarzeniem CSR-owym w Polsce, organizowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu od 2005 roku co dwa lata. Jego celem jest prezentacja działań i praktyk firm społecznie odpowiedzialnych, a także oferowanych usług i podejmowanych w tym zakresie inicjatyw.

Zapisz się na Newsletter

Interesują Cię aktualności Siemens Polska? Zasubskrybuj nasz Newsletter 

Powiązane tematy